ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 724

Про надання дозволу на проведення                                  (_________  сесія  восьмого
експертної грошової оцінки                                                демократичного  скликання)
земельної ділянки
не сільськогосподарського призначення
гр. Ціжовському В.М.
                                     
                 Розглянувши заяву громадянина Ціжовського Володимира Михайловича про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення, керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 128 Земельного Кодексу України, беручи до уваги витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, номер запису про інше речове право: 12995868 від 20.01.2016 року, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, номер запису про право власності: 12995597 від 20.01.2016 року,  враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою, постійної комісії з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада
ВИРІШИЛА :
1. Дати дозвіл громадянину Ціжовському Володимиру Михайловичу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0133 га (кадастровий номер 2610400000:05:005:0126), яка знаходиться  на вул. Литвина, 12, для реконструкції нежитлової будівлі під цех по ремонту автомобілів (код КВЦПЗ 03.15).
2. Доручити міському голові укласти із громадянином Ціжовським Володимиром Михайловичем договір про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.
3. Землекористувачу:
3.1. За наявності сервітутів, передбачених ст. 99 Земельного кодексу України укласти договір сервітутного користування;
3.2.Забезпечити постійний доступ до існуючих на ділянках інженерних мереж для їх ремонту і обслуговування, дотримуватись правил використання земель в охоронній зоні мережі, не чинити перешкод при будівництві нових.
  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань будівництва та землеустрою, постійну комісію з питань власності, житлово-комунального господарства та екології та заступника міського голови у відповідності до розподілу функціональних обов’язків.
 
 Міський голова                                                                                        Андрій Найда