ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 11


 
Про припинення юридичної особи –
Управління освіти Калуської міської ради шляхом ліквідації
 
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 59 Господарського кодексу України, ст. 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, Законом  України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», враховуючи службову записку заступника міського голови Надії Гуш від 14.04.2021 №2164/02-27/23, у зв’язку необхідністю оптимізації структури та ефективної роботи міської ради, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань гуманітарної роботи, законності та антикорупційної політики, міська рада 
 
В И Р І Ш И Л А:  
 
 1. Припинити юридичну особу – Управління освіти Калуської міської ради (далі – управління освіти) (код ЄДРПОУ 02143459, Івано-Франківська обл., місто Калуш, вул. Підвальна, будинок 16) шляхом його ліквідації. 
 2. Створити ліквідаційну комісію та затвердити її склад (додається). 
 3. Ліквідаційній комісії вжити всі необхідні організаційно-правові заходи щодо ліквідації управління освіти, передбачені чинним законодавством України, у тому числі: 
 1. протягом трьох робочих днів повідомити державного реєстратора про припинення юридичної особи управління освіти; 
 2. провести інвентаризацію майна управління освіти; 
 3. повідомити Калуську міськрайонну філію Івано-Франківського обласного центру зайнятості про заплановане масове вивільнення працівників;
 4. повідомити працівників управління освіти (крім посадових осіб місцевого самоврядування) про ліквідацію юридичної особи з подальшим вивільненням;
 5. забезпечити подання органам державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітності, визначеної законодавством;
 6. встановити термін пред’явлення кредиторами своїх вимог – два місяці з моменту оприлюднення на офіційному веб-сайті Центрального органу  виконавчої влади, який здійснює державну політику в сфері державної реєстрації повідомлення про припинення управління освіти відповідно до вимог чинного законодавства України;
 7. після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами скласти проміжний ліквідаційний баланс та подати його на затвердження міській раді;
 8. здійснити всі розрахунки за зобов’язаннями управління освіти;
 9. забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому зберіганню до відповідної архівної установи;
 10.  забезпечити підготовку ліквідаційного балансу та подати його на затвердження міській раді;
 11.  надати державному реєстратору усі документи, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», для ліквідації управління освіти;
 12. здійснити інші заходи, передбачені чинним законодавством для проведення ліквідаційної процедури.
4. Відділу кадрової роботи і нагород виконавчого комітету міської ради повідомити посадових осіб місцевого самоврядування управління освіти про ліквідацію юридичної особи з подальшим вивільненням.
5. Місцезнаходження  ліквідаційної комісії: Івано-Франківська обл., місто Калуш, вулиця Підвальна, будинок 16.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Надію Гуш.
 
 
Міський голова                                                                    Андрій Найда
  
 
 
Додаток
до рішення міської ради
від «___»____ 2021 №____ 
                                                                          
СКЛАД
ліквідаційної комісії з припинення управління освіти
Калуської міської ради
 
Голова комісії: 
Кобзан Леся Несторівна –
заступник начальника управління освіти міської ради, реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________
 
Члени комісії:
 1. Федорів Магдалина Олександрівна –
головний бухгалтер централізованої бухгалтерії управління освіти міської ради, реєстраційний номер облікової картки платника податків________________;
 
 1. Грицак Оксана
завідувач відділу технічного обслуговування управління освіти міської ради, реєстраційний номер облікової картки платника податків_________________.