ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1770


 
Про надання дозволу на розроблення                         
проєктів землеустрою щодо відведення                                        
земельних ділянок в оренду
ТОВ «КАЛУШТРАНСБУД»
ТОВ «ОРМЕТПРОМ»
ПП «ТРАНС-ЄВРОБУД»
 
 
          Розглянувши заяви ТОВ «КАЛУШТРАНСБУД», ТОВ «ОРМЕТПРОМ», ПП «ТРАНС-ЄВРОБУД» про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (в оренду), Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  ст.ст. 12, 120, 123 Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою, постійної комісії з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, мiська рада
ВИРІШИЛА:
            1. Дати дозвіл на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду:
            1.1. орієнтовною площею 0,0972 га, яка знаходиться на вул. Окружна, 1 (1а), м. Калуш, для обслуговування виробничої бази ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАЛУШТРАНСБУД»;
           1.2. орієнтовною площею 0,5029 га, яка знаходиться на вул. Окружна, 1 (1а), м. Калуш, для обслуговування виробничої бази ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАЛУШТРАНСБУД»;
           1.3. орієнтовною площею 0,0064 га, яка знаходиться на вул. Окружна, 1 (1а), м. Калуш, для обслуговування виробничої бази ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОРМЕТПРОМ»;
           1.4. орієнтовною площею 0,3877 га, яка знаходиться на вул. Окружна, 1 (1а), м. Калуш, для обслуговування виробничої бази ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТРАНС-ЄВРОБУД»;
           1.5. орієнтовною площею 0,0074  га, яка знаходиться на вул. Окружна, 1 (1а), м. Калуш, для обслуговування виробничої бази ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТРАНС-ЄВРОБУД»
          2. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАЛУШТРАНСБУД», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОРМЕТПРОМ», ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТРАНС-ЄВРОБУД» подати на розгляд і затвердження міською радою проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду.
           3. У документаціях із землеустрою передбачити обмеження у користуванні дорогами та проїздами.
           4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Мирослава Тихого та  постійні комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою; з питань власності, житлово-комунального господарства та екології.
 
 
Міський голова                                                                                 Андрій Найда