ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1836

 
Про затвердження  технічних                              
документацій про нормативну                                   
грошову оцінку земельних ділянок,
що розташовані за межами населеного
пункту села Середній Бабин
 
     Розглянувши заяви ТОВ «ПРО ЗЕМ» та технічні документації про нормативні грошові оцінки земельних ділянок за межами населеного пункту села Середній Бабин, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 18, 23 Закону України «Про оцінку земель, ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 271 Податкового кодексу України враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики, з питань будівництва та землеустрою, з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада
ВИРІШИЛА:
          1. Затвердити технічні документації про нормативні грошові оцінки земельних ділянок:
          1.1. площею 279,5353 га (кадастровий номер 2622887400:02:001:0930) для рибництва (аквакультури) та обслуговування гідротехнічних споруд, що розташована за межами населеного пункту села Середній Бабин, Калуська міська територіальної громади, Калуський район, Івано-Франківської області;
          1.2. площею 105,5420 га (кадастровий номер 2622887400:02:001:0933) для рибництва (аквакультури) та обслуговування гідротехнічних споруд, що розташована за межами населеного пункту села Середній Бабин, Калуська міська територіальної громади, Калуський район, Івано-Франківської області;
          1.3. площею 3,5190 га (кадастровий номер 2622887400:02:001:0932) для рибництва (аквакультури) та обслуговування гідротехнічних споруд, що розташована за межами населеного пункту села Середній Бабин, Калуська міська територіальної громади, Калуський район, Івано-Франківської області.
         2. Встановити нормативну грошову оцінку земельних ділянок:
         2.1.  площею 279,5353 га (кадастровий номер 2622887400:02:001:0930)  для рибництва (аквакультури) та обслуговування гідротехнічних споруд, що розташована за межами населеного пункту села Середній Бабин, згідно технічної документації в розмірі 5417385,03 грн. (п’ять мільйонів чотириста сімнадцять тисяч триста вісімдесят п’ять грн. 03 коп.);
         2.2.  площею 105,5420 га (кадастровий номер 2622887400:02:001:0933) для рибництва (аквакультури) та обслуговування гідротехнічних споруд, що розташована за межами населеного пункту села Середній Бабин, згідно технічної документації в розмірі 1966495,36 грн. (один мільйон дев’ятсот шістдесят шість тисяч чотириста дев’яносто п’ять грн. 36 коп.);
         2.3.  площею 3,5190 га (кадастровий номер 2622887400:02:001:0932) для рибництва (аквакультури) та обслуговування гідротехнічних споруд, що розташована за межами населеного пункту села Середній Бабин згідно технічної документації в розмірі 62476,20 грн. (шістдесят дві тисячі чотириста сімдесят шість грн. 20 коп.).
        3. Опублікувати дане рішення на офіційному сайті Калуської міської ради  та в засобах масової інформації.
        4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Мирослава Тихого та  постійні комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики; з питань будівництва та землеустрою; з питань власності, житлово-комунального господарства та екології.
 
 
 
Міський голова                                                                           Андрій Найда