ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1857


Про внесення змін в договори                                    (_________ сесія восьмого
оренди землі укладені з                                              демократичного скликання
Дзундзою В.С.
 
         Розглянувши службову записку від 12.10.2021 №542/01-29 про внесення змін в договори оренди землі укладені з Дзундзою Василем Степановичем, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12 Земельного кодексу України, Законом України “Про оренду землі” враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою, та постійної комісії міської ради з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
  1. Запропонувати Дзундзі Василю Степановичу внести зміни в договори оренди землі укладені між Студінською сільською радою та Дзундзою Василем Степановичем, а саме:
 1.1 №040730400001 від 04.09.2007 року  на земельну ділянку площею 6,1046 га, яка розташована з межами населеного пункту с. Студінка по вул. Лесі Українки, 32  кадастровий омер: 2622887400:02:001:0835;
1.2 №040730400003 від 04.09.2007 року на земельну ділянку площею 2,0144 га, яка розташована з межами населеного пункту с. Студінка по вул. Лесі Українки, 32 кадастровий номер: 2622887400:02:001:0834 встановивши ставку орендної плати 12 (дванадцять) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
2. Управлінню земельних відносин Калуської міської ради розробити на виконання п.1 цього рішення додаткові угоди до договорів оренди землі та направити їх на адресу орендаря для підписання. 
3. Доручити міському голові підписати додаткові угоди на виконання цього рішення.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Мирослава Тихого та постійні комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою; з питань власності, житлово-комунального господарства та екології. 


Міський голова                                                                               Андрій Найда