ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1989

 
 Про внесення змін до Програми розвитку
та фінансової підтримки КНП «Центральна
районна лікарня Калуської міської ради
Івано-Франківської області» на 2021 рік
 
         Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв'язку із необхідністю закупівлі медичного обладнання для КНП “Калуська ЦРЛ”, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики, міська рада 
ВИРІШИЛА:
1.      Внести зміни до Програми розвитку та фінансової підтримки КНП «Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано-Франківської області» на 2021 рік (далі Програма), затвердженої рішенням міської ради від 17.12.2021 року№83, зі змінами від24.06.2021року №595, від 29.07.2021 року №663, від 28.10.2021 року №916, а саме:
1.1.   Зменшити фінансування на придбання паливно-мастильних матеріалів та запчастин у сумі 65 500,0 гривень (пункт 1 “Придбання предметів,  матеріалів, обладнання та інвентаря”).
1.2.   Доповнити Перелік заходів, обсягів та джерел фінансування Програми пунктом 9 (додається).
2.      Пункт 7 Паспорта Програми та Перелік заходів, обсягів та джерел фінансування Програми викласти в новій редакції (додаються).
3.      Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Наталію Кінаш.
 
Міський голова                                                                          Андрій НАЙДА
                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
                                                                       __________2021     №______
                                                                 
Секретар міської ради
                                                                                                                          ___________ Віктор ГІЛЬТАЙЧУК
 
 
 
Зміни до Програми розвитку
та фінансової підтримки КНП «Центральна
районна лікарня Калуської міської ради
Івано-Франківської області» на 2021 рік
на 2021 рік
 
 
Замовник програми
Генеральний директор
КНП «Калуська ЦРЛ»                      _____________              Іван КРАСІЙЧУК
 
Керівник програми
Заступник міського голови                ______________          Наталія КІНАШ
 
ПОГОДЖЕНО:
 
Управлінняекономічного
розвиткуміста                        СОКОЛОВСЬКИЙ Ю.В.       ___________
 
 
Фінансовеуправління            ПОТАШНИК Л.В.                 ___________
 
 
Юрист                                    КОЦАН  І.А.                          ___________
 
Пункт 7  ПАСПОРТУ
Програми на 2021 рік
(нова редакція)
 
 
7. Обсяги фінансування програми:    9 419,1 тис. грн.
 
Термін реалізації програми Обсяги фінансування, тис.грн.
Всього В т.ч. за джерелами фінансування
  Обласний бюджет Бюджет міської територіальної громади Інші джерела
01.01.21-31.12.21 9 419,1 82,0 9 337,1 -
 
 
 
Замовник програми
Генеральний директор
КНП «Калуська ЦРЛ»                      _____________              Іван КРАСІЙЧУК
 
Керівник програми
Заступник міського голови                ______________          Наталія КІНАШ
 
 
Додаток до  Програми
 
Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування Програми
 
 
Назва замовника: КНП «Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано-Франківської області»
 
Розробник програми: КНП «Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано-Франківської області»
 
 
№ з/п Найменування заходу  
Викона-вець
Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування
(тис. грн.)
Бюджет Калуської МТГ та обласний
Очікувані результати
 
1.
 
 
 
Придбання  предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для підприємства:
 
КНП «Калуська ЦРЛ»
 
 
2021 р.
 
853,5
 
 
Для забезпечення життєдіяльності підприємства,  для отримання економічних вигод пов¢язаних з їх використанням.
  - придбання паливно-мастильних матеріалів та запчастин; 359,5
  - придбання господарських,
будівельних,сантехнічних матеріалів, миючих засобів, м¢ягкого інвентаря;
344,0
  - придбання друкованої продукції та оплата за періодичні видання; 90,0
  -придбання оргтехніки, комп¢ютерів та медичного обладнання 60,0
2. Забезпечення  препаратами лікарськими та виробами медичного призначення, закупівля медичного, устаткування (хірургічного та ортопедичного):
 
 
КНП «Калуська ЦРЛ» 2021р. 2 076,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Покращення якості наданих медичних послуг, зменшення тривалості ліжко –дня, зменшення рівня загальної смертності.
Покращення якості лабораторної  та рентгенологічної діагностики Покращення якості надання хірургічної допомоги, впровадження сучасних методів оперативного втручання.
  - лікарські засоби;
 
    1446,9
  - вироби медичного призначення, медичне устаткування.     629,6
3. Забезпечення продуктами харчування КНП «Калуська ЦРЛ» 2021р.  
 2 175,0
Для покращення умов перебування пацієнтів
4. Оплата інших послуг (крім комунальних):
 
КНП «Калуська ЦРЛ» 2021 рік  
1 077,0
Для забезпечення життєдіяльності підприємства.
Для покращення умов перебування пацієнтів Забезпечення протипожежної безпеки
 
  • ремонт та обслуговування медичного обладнання, будівель,автомобілів;
677,0
 
  • вивіз біовідходів;
115,3
 
  • встановлення пожежної сигналізації та охорона праці;
161,7
 
  • обслуговування оргтехніки, оплата за телекомунікаційні послуги.
123,0
5. Виплата пенсій і допомоги КНП «Калуська ЦРЛ» 2021р.  
255,0
6. Інші поточні видатки КНП «Калуська ЦРЛ» 2021р.  
-
Оплата судових зборів, приписів контролюючих органів
7. Капітальний ремонт
 
КНП «Калуська ЦРЛ» 2021р. 2 682,0 Покращення умов перебування пацієнтів та працівників закладу
  - проведення капітального ремонту ліфтового обладнання із заміною ліфта; 800,0
  - проведення капітального ремонту водонасосної станції; 700,0
  - проведення ремонту даху; 500,0
  - проведення капітального ремонту приміщень ЦРЛ із заміною ліфта; 600,0
  - проведення капітального ремонту їдальні ЦРЛ (обласний бюджет)
 
 
82,0
 (обласний бюджет)
8.
 
 
 
Обстеження учасників АТО на СКТ , МРТ КНП «Калуська ЦРЛ»
 
2021 р. 120,0
 
 
Забезпечення соціального захисту  учасників АТО
 9. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування КНП «Калуська ЦРЛ»
 
2021 р. 180,1 Покращення якості надання медичної допомоги пацієнтам
  ВСЬОГО:     9 419,1  
 
 
Замовник програми                ____________               Іван КРАСІЙЧУК
Керівник програми                 ____________               Наталія КІНАШ