ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

21.11.2019

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 277
Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) громадянам пільгових категорій (Бойчук М.І., Дзядик І.М., Панчишин В.І.)


РІШЕННЯ
Про затвердження проектів землеустрою                                   (_________  сесія  сьомого
щодо відведення земельних ділянок                                              демократичного  скликання)
у власність для будівництва та
обслуговування жилого будинку,
господарських будівель
та споруд (присадибна ділянка)
громадянам пільгових категорій
(Бойчук М.І., Дзядик І.М., Панчишин В.І.)
 
Розглянувши заяви громадян Бойчука Михайла Івановича, Дзядик Іванни Мирославівни, Панчишина Володимира Іванович та проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою, та постійної комісії міської ради з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада             
ВИРІШИЛА:
 
   1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам пільгових категорій для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибні ділянки), згідно з додатком.
   2. Передати у власність безоплатно земельнi ділянки громадянам пільгових категорій для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибні ділянки), згiдно з додатком.
3. Власникам земельних ділянок:
   3.1. За наявності сервітутів, передбачених ст. 99 Земельного кодексу України укласти договори сервітутного користування;
   3.2. Забезпечити постійний доступ до iснуючих на дiлянці iнженеpних меpеж для їх pемонту i обслуговування, дотpимуватись пpавил викоpистання земель в охоpоннiй зонi меpеж i не чинити пеpешкод пpи будiвництвi нових.
   4. Контроль за виконанням рішення покласти на посадову особу у відповідності до розподілу функціональних обов’язків.
 
 
 
Міський голова                                                                                          Ігор Матвійчук
 
 
 
 
                                                                                   Додаток
                                                                                   до рішення міської ради                    
                                                                                   від  __.___. 2019  №_____                                                                                              
Cписок
громадян пільгових категорій, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок  та передаються у власність земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибні ділянки)
(код цільового призначення: 02.01; категорія земель: землі житлової та громадської забудови)
 
Прізвище, імя та
по батькові
Адреса земельної ділянки Кадастровий номер земельної ділянки Всього землі,
га
1 Бойчук Михайло Іванович в р-ні вул. Глібова (ділянка №154) 2610400000:30:002:0109 0,0600
2 Дзядик Іванна Мирославівна в р-ні вул. Глібова (ділянка №153) 2610400000:30:002:0107 0,0600
3 Панчишин Володимир Іванович в р-ні вул. Глібова (ділянка №131) 2610400000:30:002:0108 0,0600
 
 
 
Секретар міської ради                                                  Роман Боднарчук