ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

05.12.2019

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 293
Про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянину Луціву О. М.


Про надання дозволу на розроблення                     (_________  сесія  сьомого
проекту землеустрою  щодо відведення               демократичного  скликання)                             
земельної ділянки в оренду
громадянину Луціву О. М.
 
 
 
           Розглянувши заяву громадянина Луціва Олега Михайловича про надання дозволу на розроблення проекту відведення земельної ділянки (в оренду), керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  ст.ст. 12, 93, 120, 123 Земельного Кодексу України, Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», беручи до уваги витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, номер запису про право власності: 34314361 від 21.11.2019 року, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою, постійної комісії з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, мiська рада
ВИРІШИЛА:
            1. Дати дозвіл громадянину Луціву Олегу Михайловичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, орієнтовною площею 0,0233 га, яка знаходиться на вулиці Каракая, 28 – з1, для обслуговування магазину.
            2. Зобов’язати підприємця громадянину Луціва Олега Михайловича подати на розгляд і затвердження міською радою проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду.
           3. У документації із землеустрою передбачити обмеження у користуванні дорогами та проїздами.
           4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань будівництва та землеустрою, постійну комісію міської ради з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, посадову особу у відповідності до розподілу функціональних обов’язків.
 
 
Міський голова                                                                         Ігор Матвійчук