ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

10.12.2019

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 316
Про внесення змін і доповнень до Мостищенського сільського бюджету на 2019 рік.


Про внесення змін і доповнень до
    Мостищенського сільського бюджету
    на 2019 рік.
 
 
        
              Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням сесії сільської ради  від 21.12.2018 року №293-25/2018 «Про сільський бюджет на 2019 рік»,   міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
  1. Збільшити обсяг доходів по загальному фонду Мостищенського сільського бюджету  на суму 86 300,00 грн. по:
  • КБКД 18030100 «Туристичний збір, сплачений юридичними особами» на суму 1 200,00 грн.
  • КБКД 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» на суму 14 400,00 грн.
  • КБКД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» на суму 68 000,0 грн.
  • КБКД 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників» на суму 2 700,00 грн.
  
    2. Зменшити обсяг доходів по загальному фонду сільського бюджету  на суму   10 000,00 грн. по:
  • КБКД 13010200 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів» на суму    3 000,00 грн.
  • КБКД 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» на суму 7 000,00 грн.
    
          3. Передати залишок коштів спеціального фонду сільського бюджету, який склався станом 01.01.2019 року в сумі 5 025,64 грн. за рахунок надходжень транспортного податку в сумі 0,59 грн., екологічного податку - 778,67грн., бюджету розвитку -  4 246,38 грн., до загального фонду сільського бюджету та спрямувати на:
 
-КТПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад » (КЕКВ 2111)-5 025,64 грн.
         Передати залишок коштів спеціального фонду сільського бюджету, який склався станом 01.01.2019 року в сумі 0,88 грн. за рахунок благодійних внесків на:
- КБКД 24060300 «Інші надходження» на суму 0,88 грн.
 
          4. Збільшити  видаткову частину загального фонду сільського бюджету на суму
   76300,00 грн. по:
  • КТПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад » на суму 26 300,00 грн. по: (КЕКВ 2111) - 19565,00 грн., (КЕКВ 2120)- 4 180,00 грн., (КЕКВ 2210)-
2 555,00 грн.
  • КТПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 2240 на суму 50 000,00 грн.
         5. Здійснити перерозподіл видатків за бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень по загальному фонду передбачених:
         5.1. Збільшити видатки по КТПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад » на суму 5 700,00 грн. по (КЕКВ 2111)-3 660,00 грн., (КЕКВ 2120)- 2 040,00 грн.
   - КТПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по (КЕКВ 2273) - 5 900,00 грн.
          5.2. Зменшити видатки по КТПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад » на суму 11 600,00 грн. по: (КЕКВ 2240) – 5 500,00 грн., (КЕКВ 2273) – 6 100,00 грн.
 
                 6. Контроль за виконанням  даного рішення  покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики.
 
 
 
Міський голова                                                                             Ігор Матвійчук