ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

08.01.2020

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 336
Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення громадянину Терлецькому В. В.

Про продаж земельної ділянки                                                         (_________  сесія  сьомого
несільськогосподарського призначення                                       демократичного  скликання)
громадянину Терлецькому В. В.
 
 
              Розглянувши заяви громадянина Терлецького Василя Володимировича про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення та про затвердження графіка надходження платежів за викуп земельної ділянки, керуючись  Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 12, 101, 128 Земельного Кодексу України, беручи до уваги Висновок про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 17.12.2019 року, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою, постійної комісії міської ради з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, мiська рада  
ВИРІШИЛА:
               1. Затвердити громадянину Терлецькому Василю Володимировичу наступну ціну продажу земельної ділянки (з розрахунку за 1кв. м. земельної ділянки – 122 грн. 00коп.) в сумі 175 070 грн. 00 коп. (без урахування ПДВ)  та затвердити графік надходження платежів за викуп земельної ділянки, що додається.
               2. Продати у власність громадянину Терлецькому Василю Володимировичу земельну ділянку площею 0,1435  га (кадастровий номер 2610400000:11:005:0086), на вул. Павлика, 16, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код КВЦПЗ: 11.02).
               3. Доручити міському голові укласти від імені міської ради договір купівлі-продажу земельної ділянки.
               4. Зобов’язати громадянина Терлецького Василя Володимировича виготовити в двомісячний термін договір купівлі-продажу земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.
             5. Після переходу права власності на зазначену у рішенні земельну ділянку  зберігається дія всіх сервітутів встановлених на неї.
              6. Внести зміни в земельно-кадастрові документи та Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.
              7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань будівництва та землеустрою, постійну комісію з питань власності, житлово-комунального господарства та екології та заступника міського голови у відповідності до розподілу функціональних обов’язків.
 

Міський голова                                                                                                 Ігор Матвійчук

 
 
 
 
 
 
    ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                      рішенням міської ради
                                                                   від ___.___. 2020  р. №_____
                                            Секретар міської ради                     Роман Боднарчук        
                  
 
 
Графік
надходження платежів по викупу земельної ділянки
загальною площею 0,1435 га,  на вулиці  Павлика, 16
 
Дата Місцевий бюджет (грн.)
До 25.02.2020 року 87 535 грн. 00 коп.
До 25.03.2020 року 7 957 грн. 73 коп.
До 25.04.2020 року 7 957 грн. 73 коп.
До 25.05.2020 року 7 957 грн. 73 коп.
До 25.06.2020 року 7 957 грн. 73 коп.
До 25.07.2020 року 7 957 грн. 73 коп.
До 25.08.2020 року 7 957 грн. 73 коп.
До 25.09.2020 року 7 957 грн. 73 коп.
До 25.10.2020 року 7 957 грн. 73 коп.
До 25.11.2020 року 7 957 грн. 73 коп.
До 25.12.2020 року 7 957 грн. 73 коп.
До 25.01.2021 року 7 957 грн. 70 коп.
Всього: 175 070 грн. 00 коп.
 
 
 
Платежі згідно даного графіку сплачуються з урахуванням індексів інфляції.