ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

06.03.2020

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 472
Про   надання дозволу на виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки ПП «АВТОКОМ-2005 ПЛЮС»


Про   надання дозволу на виготовлення                    (_________  сесія  сьомого
технічної  документації із землеустрою                 демократичного  скликання)
щодо поділу земельної ділянки
ПП «АВТОКОМ-2005 ПЛЮС»
 
 
          Розглянувши заяву ПП «АВТОКОМ-2005 ПЛЮС» про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки без зміни цільового призначення, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 79¹, 93, 123 Земельного Кодексу України, та ст. ст. 25, 56 «Закону України про землеустрій», беручи до уваги витяги з Державного реєстру речових правна нерухоме майно про реєстрацію права власності від 26.11.2019 року, номер запису про право власності: 34318445, номер запису про право власності: 34317775, номер запису про право власності: 34317448, номер запису про право власності: 34318007, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою, постійної комісії з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, мiська pада   
ВИРІШИЛА:
            1. Дати дозвіл ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «АВТОКОМ-2005 ПЛЮС» на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 40,7848 га (кадастровий номер: 2610400000:02:001:0109), яка знаходиться на вул. Промислова 3з, 15 та                  вул. Заводська 1п, 11в без зміни цільового призначення на земельні ділянки:
           -  площею 2,7007 га.;
           -  площею 15,3530 га.;
            -  площею 2,4891 га.;
            -  площею 13,9633 га.;
            -  площею 3,0211 га.;
            -  площею 3,2576 га.
            2. У документації із землеустрою передбачити обмеження у користуванні дорогами та проїздами.
 3. Зобов’язати ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОКОМ-2005 ПЛЮС» подати на розгляд і затвердження міською радою технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки.
 
 
 
 
           4. Встановити, що питання щодо затвердження технічної документації із землеустрою на земельні ділянки, зазначені в п. 1 рішення, будуть розглядатися міською радою за умови подання відповідних документів на земельні ділянки загальною площею 40,7848 га.
          5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань будівництва та землеустрою, постійну комісію міської ради з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, посадову особу у відповідності до розподілу функціональних обов’язків.   
 
 
 

Міський голова                                                                           Ігор Матвійчук