ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

22.05.2020

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 560
Про проведення інвентаризації земельних ділянок, які знаходяться на території Калуської міської ради


Про проведення інвентаризації                                        (_________  сесія  сьомого
земельних ділянок, які знаходяться                             демократичного  скликання)                             
на території Калуської міської ради
 
 

           Керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 83 Земельного Кодексу України, ст. ст. 35, 57 Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 476 «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», беручи до уваги рішення Калуської міської ради від 25.07.2019 № 2488 «Про добровільне приєднання Вістівської сільської територіальної громади до Калуської міської об’єднаної територіальної громади», від 25.07.2019 № 2432 «Про добровільне приєднання Кропивницької сільської територіальної громади до Калуської міської об’єднаної територіальної громади» та від 28.11.2019 № 2687 «Про добровільне приєднання Сівко-Калуської сільської територіальної громади до Калуської міської об’єднаної територіальної громади», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою, постійної комісії з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, мiська рада

ВИРІШИЛА:
           1. Провести інвентаризацію земельних ділянок, які знаходяться на території Калуської міської ради:
            1.1. орієнтовною площею 2,1192 га, вул. Січових Стрільців, 70, с. Вістова, Калуського району, Івано-Франківської області, для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти;
            1.2. орієнтовною площею 0,2487 га, вул. Січових Стрільців, 2, с.Кропивник, Калуського району, Івано-Франківської області, для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги;
            1.3. орієнтовною площею 0,1710 га, вул. Семена Височана, 59, с. Сівка- Калуська, Калуського району, Івано-Франківської області, для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги;
 
 
 
            2. Розробити технічні документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок зазначених у п. 1.1.-1.3. цього рішення.
            3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань будівництва та землеустрою, постійну комісію міської ради з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, посадову особу у відповідності до розподілу функціональних обов’язків.
 
 
Міський голова                                                                                Ігор Матвійчук