ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

25.05.2020

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 571
Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок   у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)  громадянам пільгових категорій (Гаврилів В.Г., Стрільчук Р.О., Цекіт О.І.)УКРАЇНА
КАЛУСЬКА  МІСЬКА  РАДА
РІШЕННЯ
            _________№__________                                                                    м.Калуш
 
Про затвердження проектів землеустрою        (_________  сесія  сьомого
щодо відведення земельних ділянок                демократичного  скликання)
у власність для будівництва та
обслуговування жилого будинку,
господарських будівель
та споруд (присадибна ділянка) 
громадянам пільгових категорій
(Гаврилів В.Г., Стрільчук Р.О., Цекіт О.І.)
 
Розглянувши заяви громадян Гавриліва Віктора Геннадійовича,  Стрільчука Руслана Олеговича, Цекіта Олега Ігоровича і проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою, та постійної комісії міської ради з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада      
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передати у власність земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) громадянам згiдно з додатком.
2. Власникам земельних ділянок:
   2.1. За наявності сервітутів, передбачених ст. 99 Земельного кодексу України укласти договори сервітутного користування;
   2.2. Забезпечити постійний доступ до iснуючих на дiлянці iнженеpних меpеж для їх pемонту i обслуговування, дотpимуватись пpавил викоpистання земель в охоpоннiй зонi меpеж i не чинити пеpешкод пpи будiвництвi нових.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на посадову особу у відповідності до розподілу функціональних обов’язків.
 
Міський голова                                                                   Ігор Матвійчук
 
                                                                                   Додаток
                                                                                   до рішення міської ради                   
                                                                                   від  __.___. 2020  №_____    
Cписок
громадян пільгових категорій, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передаються у власність земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибні ділянки)
(код цільового призначення: 02.01; категорія земель: землі житлової та громадської забудови)
 

 
Прізвище, імя та
по батькові
 
Адреса земельної ділянки Кадастровий номер земельної ділянки Всього землі,
га
1 Гаврилів Віктор Геннадійович в р-ні вул. Глібова (ділянка №99) 2610400000:29:002:0103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0,0620
2 Стрільчук Руслан Олегович в р-ні вул. Глібова (ділянка №150) 2610400000:30:002:0095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0,0600
3 Цекіт Олег Ігорович в р-ні вул. Глібова (ділянка №5) 2610400000:29:001:0057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0,0616
 
Секретар міської ради                                                  Роман Боднарчук