ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

15.07.2020

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 555
Про продаж земельної ділянки  несільськогосподарського призначення ТОВ «ІС-ТРАНС»


Про продаж земельної ділянки                                                   (_________  сесія  сьомого
несільськогосподарського призначення                                    демократичного  скликання)
ТОВ «ІС-ТРАНС»
 
 
              Розглянувши заяви ТОВ «ІС-ТРАНС» про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення та про затвердження графіка надходження платежів за викуп земельної ділянки, керуючись  Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 12, 101, 128 Земельного Кодексу України, беручи до уваги Висновок про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 09.12.2019 року, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою, постійної комісії міської ради з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, мiська рада  
ВИРІШИЛА:
               1. Затвердити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІС-ТРАНС» наступну ціну продажу земельної ділянки (з розрахунку за 1кв. м. земельної ділянки – 112 грн. 60 коп.) в сумі 1 036 708 грн. 20 коп. (без урахування ПДВ)  та затвердити графік надходження платежів за викуп земельної ділянки, що додається.
               2. Продати у власність ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІС-ТРАНС» земельну ділянку площею 0,9207 га (кадастровий номер 2610400000:06:004:0023), на вул. Б. Хмельницького, 84 приміщення 1, для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту (код КВЦПЗ: 12.09).
               3. Доручити міському голові укласти від імені міської ради договір купівлі-продажу земельної ділянки.
               4. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІС-ТРАНС» виготовити в двомісячний термін договір купівлі-продажу земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.
             5. Після переходу права власності на зазначену у рішенні земельну ділянку  зберігається дія всіх сервітутів  встановлених на неї.
              6. Внести зміни в земельно-кадастрові документи та Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.
              7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань будівництва та землеустрою, постійну комісію з питань власності, житлово-комунального господарства та екології та заступника міського голови у відповідності до розподілу функціональних обов’язків.
 

Міський голова                                                                                                 Ігор Матвійчук

 
 
 
 
 
 
                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                   рішенням міської ради
                                                                   від ___.___. 20__  р. №_____
                                                                   Секретар міської ради                     Роман Боднарчук        
                  
 
 
Графік
надходження платежів за викуп земельної ділянки
загальною площею 0,9207 га,  на вулиці  Б.Хмельницького, 84 приміщення 1
 
Дата Місцевий бюджет (грн.)
До 25.08.2020 року 518 354 грн. 10 коп.
До 25.09.2020 року 47 123 грн. 10 коп.
До 25.10.2020 року 47 123 грн. 10 коп.
До 25.11.2020 року 47 123 грн. 10 коп.
До 25.12.2020 року 47 123 грн. 10 коп.
До 25.01.2021 року 47 123 грн. 10 коп.
До 25.02.2021 року 47 123 грн. 10 коп.
До 25.03.2021 року 47 123 грн. 10 коп.
До 25.04.2021 року 47 123 грн. 10 коп.
До 25.05.2021 року 47 123 грн. 10 коп.
До 25.06.2021 року 47 123 грн. 10 коп.
До 25.07.2021 року 47 123 грн. 10 коп.
Всього: 1 036 708 грн. 20 коп.
 
 
 
Платежі згідно даного графіку сплачуються з урахуванням індексів інфляції.