ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

21.07.2020

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 561
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки не сільськогосподарського призначення ТОВ «ІС-ТРАНС»

Про надання дозволу на проведення                                     (_________  сесія  сьомого
експертної грошової оцінки                                                демократичного  скликання)
земельної ділянки
не сільськогосподарського призначення
ТОВ «ІС-ТРАНС»
                                      
                 Розглянувши заяву ТОВ «ІС-ТРАНС» про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення, керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 128 Земельного Кодексу України, беручи до уваги витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, номер запису про інше речове право: 37087374 від 25.06.2020 року, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, номер запису про право власності: 34382011 від 26.11.2019 року,  враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою, постійної комісії з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада
ВИРІШИЛА :
1. Дати дозвіл ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІС-ТРАНС» на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,9576 га (кадастровий номер 2610400000:06:004:0017), яка знаходиться  на вул. Б. Хмельницького, 84, нежитлове приміщення 5, для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій (код КВЦПЗ 12.08).
2. Доручити міському голові Матвійчуку І.В. укласти із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІС-ТРАНС» договір про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.
3. Землекористувачу:
3.1. За наявності сервітутів, передбачених ст. 99 Земельного кодексу України укласти договір сервітутного користування;
3.2.Забезпечити постійний доступ до існуючих на ділянках інженерних мереж для їх ремонту і обслуговування, дотримуватись правил використання земель в охоронній зоні мережі, не чинити перешкод при будівництві нових.
  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань будівництва та землеустрою, постійну комісію з питань власності, житлово-комунального господарства та екології та заступника міського голови у відповідності до розподілу функціональних обов’язків.
 

 Міський голова                                                                                      Ігор Матвійчук