ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

07.08.2020

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 573
Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення підприємцю Іваницькому В.М.


Про продаж земельних ділянок                                  (_________  сесія  сьомого
несільськогосподарського призначення                 демократичного  скликання)
підприємцю Іваницькому В.М.
 
 
              Розглянувши заяви підприємця Іваницького Володимира Михайловича про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення та про затвердження графіків надходження платежів за викуп земельних ділянок, керуючись  Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 12, 101, 128 Земельного Кодексу України, беручи до уваги Висновки про експертні грошові оцінки земельних ділянок від 13.07.2020 року, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою, постійної комісії міської ради з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, мiська рада  
ВИРІШИЛА:
               1. Затвердити підприємцю Іваницькому Володимиру Михайловичу наступні ціни продажу земельних ділянок:
               1.1. площею 0,1500 га (з розрахунку за 1кв. м. земельної ділянки – 85 грн. 10коп.) в сумі 127 650 грн. 00 коп. (без урахування ПДВ)  та затвердити графік надходження платежів за викуп земельної ділянки, що додається;
               1.2. площею 0,2506 га (з розрахунку за 1кв. м. земельної ділянки – 85 грн. 10коп.) в сумі 213 260 грн. 60 коп. (без урахування ПДВ)  та затвердити графік надходження платежів за викуп земельної ділянки, що додається.
               2. Продати у власність підприємцю Іваницькому Володимиру Михайловичу земельні ділянки:
               2.1.площею 0,1500 га (кадастровий номер 2622881201:01:004:0009), на вул. Шевченка, 103, в с. Вістова, для будівництва та обслуговування складських приміщень (код КВЦПЗ: 03.10);
 
 
 
               2.2.площею 0,2506 га (кадастровий номер 2622881201:01:004:0008), на вул. Шевченка, 105, в с. Вістова, для будівництва та обслуговування складських приміщень (код КВЦПЗ: 03.10).
                3. Доручити міському голові укласти від імені міської ради договори купівлі-продажу земельних ділянок.
               4. Зобов’язати підприємця Іваницького Володимира Михайловича виготовити в двомісячний термін договори купівлі-продажу земельних ділянок відповідно до вимог чинного законодавства.
                 5. Після переходу права власності на зазначені у рішенні земельні ділянки, зберігається дія всіх сервітутів встановлених на них.
               6. Внести зміни в земельно-кадастрові документи та Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.
               7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань будівництва та землеустрою, постійну комісію з питань власності, житлово-комунального господарства та екології та заступника міського голови у відповідності до розподілу функціональних обов’язків.
 

Міський голова                                                                         Ігор Матвійчук

 
 
 
    ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                      рішення міської ради
                                                                       ___.___. 2020  р. №_____
                                            Секретар міської ради                     Роман Боднарчук        
                  
 
 
Графік
надходження платежів по викупу земельної ділянки
загальною площею 0,1500 га,  на вулиці  Шевченка, 103, с. Вістова
 
Дата Місцевий бюджет (грн.)
До 25.09.2020 року 63 825 грн. 00 коп.
До 25.10.2020 року 5 802 грн. 27 коп.
До 25.11.2020 року 5 802 грн. 27 коп.
До 25.12.2020 року 5 802 грн. 27 коп.
До 25.01.2021 року 5 802 грн. 27 коп.
До 25.02.2021 року 5 802 грн. 27 коп.
До 25.03.2021 року 5 802 грн. 27 коп.
До 25.04.2021 року 5 802 грн. 27 коп.
До 25.05.2021 року 5 802 грн. 27 коп.
До 25.06.2021 року 5 802 грн. 27 коп.
До 25.07.2021 року 5 802 грн. 27 коп.
До 25.08.2021 року 5 802 грн. 30 коп.
Всього: 127 650 грн. 00 коп.
 
 
 
Платежі згідно даного графіку сплачуються з урахуванням індексів інфляції.
 
 
 
 
    ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                      рішення міської ради
                                                                       ___.___. 2020  р. №_____
                                            Секретар міської ради                     Роман Боднарчук        
                  
 
 
Графік
надходження платежів по викупу земельної ділянки
загальною площею 0,2506 га,  на вулиці  Шевченка, 105, с. Вістова
 
Дата Місцевий бюджет (грн.)
До 25.09.2020 року 106 630 грн. 30 коп.
До 25.10.2020 року 9 693 грн. 66 коп.
До 25.11.2020 року 9 693 грн. 66 коп.
До 25.12.2020 року 9 693 грн. 66 коп.
До 25.01.2021 року 9 693 грн. 66 коп.
До 25.02.2021 року 9 693 грн. 66 коп.
До 25.03.2021 року 9 693 грн. 66 коп.
До 25.04.2021 року 9 693 грн. 66 коп.
До 25.05.2021 року 9 693 грн. 66 коп.
До 25.06.2021 року 9 693 грн. 66 коп.
До 25.07.2021 року 9 693 грн. 66 коп.
До 25.08.2021 року 9 693 грн. 70 коп.
Всього: 213 260 грн. 60 коп.
 
 
 
Платежі згідно даного графіку сплачуються з урахуванням індексів інфляції.