ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

11.11.2020

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 731
Про   затвердження проектів землеустрою щодо відведення  земельних ділянок та  надання у власність для ведення садівництва громадянам (Воврин Р.В., Пелехач О.В., Пелехач В.В.)


РІШЕННЯ
Про   затвердження проектів землеустрою         (_________  сесія сьомого
щодо відведення  земельних ділянок                  демократичного  скликання)
та  надання у власність для ведення
садівництва громадянам
(Воврин Р.В., Пелехач О.В., Пелехач В.В.)
 
         Розглянувши заяву громадян Воврина Романа Володимировича, Пелехач Оксани Володимирівни, Пелехача Віталія Володимировича та проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  ст.ст. 12, 35, 81, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою, та постійної комісії міської ради з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська pада
 
ВИРІШИЛА:
         1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам для ведення садівництва, згідно з додатком.
         2. Пеpедати у власнiсть безоплатно земельнi дiлянки громадянам для ведення садівництва, згiдно з додатком.
3. Власникам земельних ділянок:
   3.1. За наявності сервітутів, передбачених ст. 99 Земельного кодексу України укласти договори сервітутного користування;
   3.2. Забезпечити постійний доступ до iснуючих на дiлянці iнженеpних меpеж для їх pемонту i обслуговування, дотpимуватись пpавил викоpистання земель в охоpоннiй зонi меpеж i не чинити пеpешкод пpи будiвництвi нових.
         4. Контроль за виконанням рішення покласти на посадову особу у відповідності до розподілу функціональних обов’язків.
 
Міський голова  


                                                                               Додаток
                                                                               до рішення міської ради
                                                                               від  __.___. 2020  №_____
Список
громадян, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передаються земельні ділянки у власність для ведення садівництва
(код цільового призначення: 01.05; категорія земель: землі сільськогосподарського призначення).
 

 
Прізвище, ім`я та
по батькові
 
Адреса земельної ділянки Кадастровий номер земельної ділянки Всього землі,
(га)
1 Воврин Роман Володимирович с/т «Хімік», сад №10 Залісся,
ділянка №12
2610400000:31:010:0150 0,0813
2 Пелехач Оксана Володимирівна с/т «Хімік», сад №1,
ділянка №110
2610400000:28:001:0147 0,0547
3 Пелехач Віталій Володимирович с/т «Нафтовик»,
ділянка №91,92
2610400000:33:004:0119 0,0867
 
Секретар міської ради