ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

20.11.2020

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 761
Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) громадянам пільгових категорій (Мандрик І.В.)


РІШЕННЯ
__________№_____________                                                           м.Калуш
Про затвердження проектів землеустрою        (_________  сесія  сьомого
щодо відведення земельних ділянок                демократичного  скликання)
у власність для будівництва та
обслуговування жилого будинку,
господарських будівель
та споруд (присадибна ділянка)
громадянам пільгових категорій
(Мандрик І.В.)
 
Розглянувши заяву громадянина Мандрика Ігоря Володимировича, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 12, 118, 121 Земельного Кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою, та постійної комісії міської ради з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада      
ВИРІШИЛА:
         1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передати у власність земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) громадянам згiдно з додатком.
         2. Власникам земельних ділянок:
          2.1. За наявності сервітутів, передбачених ст. 99 Земельного кодексу України укласти договори сервітутного користування;
         2.2. Забезпечити постійний доступ до iснуючих на дiлянці iнженеpних меpеж для їх pемонту i обслуговування, дотpимуватись пpавил викоpистання земель в охоpоннiй зонi меpеж i не чинити пеpешкод пpи будiвництвi нових.
         3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань будівництва та землеустрою, постійну комісію міської ради з питань власності, житлово-комунального господарства та екології та посадову особу у відповідності до розподілу функціональних обов’язків.
 
Міський голова                                                                   
 
 
 
                                                                                   Додаток
                                                                                   до рішення міської ради                    
                                                                                   від  __.___. 2020  №_____     Cписок
громадян пільгових категорій, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок  та передаються у власність земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибні ділянки)
(код цільового призначення: 02.01; категорія земель: землі житлової та громадської забудови)
 
 

 
Прізвище, імя та
по батькові
 
Адреса земельної ділянки Кадастровий номер земельної ділянки Всього землі, га
1 Мандрик Ігор Володимирович в районі
 вул. Глібова
(ділянка №8)
2610400000:29:002:0108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0,0608
  
 
 
Секретар міської ради