ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

20.11.2020

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 767
Про затвердження  проекту землеустрою  щодо відведення  земельної ділянки цільове призначення якої змінюється та затвердження  розміру  втрат сільськогосподарського виробництва  гр. Яворському О. Б.


Про затвердження  проекту землеустрою                         (_________  сесія  сьомого
щодо відведення  земельної ділянки цільове                  демократичного  скликання)                  
призначення якої змінюється та затвердження  
розміру  втрат сільськогосподарського
виробництва  гр. Яворському О. Б.
 
 
 
            Розглянувши заяву громадянина Яворського Олександра Богдановича про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється та проект землеустрою, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  ст.ст. 12, 20, 123, 125, 186-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997  № 1279 «Про розміри та порядок визначення втрат с/г виробництва, які підлягають відшкодування», беручи до уваги висновок відділу містобудування та архітектури Калуської районної державної адміністрації від 16.09.2019 № 65, висновок про розгляд документації із землеустрою від 16.10.2020 № 14737/82-20 виданий ГУ Держгеокадастру у Запорізькій області, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою, постійної комісії міської ради з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська pада 
ВИРІШИЛА:
            1. Затвердити громадянину Яворському Олександру Богдановичу:
             1.1. проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється з земель для ведення особистого селянського господарства під землі для будівництва і обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування  в селі Вістова на території Калуського району, Івано-Франківської області (код КВЦПЗ 03.08);
           1.2. розмір відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва земельної ділянки площею 0,2863 га, кадастровий номер 2622881201:01:001:0155, яка знаходиться в селі Вістова на території Калуського району, Івано-Франківської області на суму 18824,00 грн. (вісімнадцять тисяч вісімсот двадцять чотири грн. 00коп.) розрахованої сертифікованим інженером-землевпорядником відповідно до п. 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.1997  № 1279 «Про розміри та порядок визначення втрат с/г виробництва, які підлягають відшкодування» (додається).
 
           2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,2863 га, кадастровий номер 2622881201:01:001:0155, яка знаходиться в селі Вістова на території Калуського району, Івано-Франківської області з земель для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) під землі для будівництва і обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування  (код КВЦПЗ 03.08) громадянину Яворському Олександру Богдановичу.
              3. Зобов’язати громадянина Яворського Олександра Богдановича в двомісячний термін з дати прийняття даного рішення сплатити втрати сільськогосподарського виробництва за земельну ділянку площею 0,2863 га, кадастровий номер 2622881201:01:001:0155, яка знаходиться в селі Вістова на території Калуського району, Івано-Франківської області на суму 18824,00 грн. (вісімнадцять тисяч вісімсот двадцять чотири грн. 00 коп.) на рахунок                                           № UA068999980334129848000009614, код платежу 21110000, одержувач коштів: Калуське УК/м. Калуш/, ЄДРПОУ: 37824037, банк: Казначейство України (ЕАП), МФО 899998.
           4. Землекористувачу земельної ділянки:
            4.1. За наявності сервітутів, передбачених ст. 99 Земельного кодексу України укласти договори сервітутного користування;  
            4.2. Забезпечити постійний доступ до існуючих на ділянках інженерних мереж для їх ремонту і обслуговування, дотримуватись правил використання земель в охоронній зоні мережі, не чинити перешкод при будівництві нових.
            5. Внести зміни в земельно-кадастрові документи та Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.
            6. Контроль за виконанням рішення покласти на посадову особу відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
 
 
 
Міський голова