ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

30.11.2020

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 777
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки не сільськогосподарського призначення ФОП Луцькому А.П.

Про надання дозволу на проведення                                  (_________  сесія  восьмого
експертної грошової оцінки                                                демократичного  скликання)
земельної ділянки
не сільськогосподарського призначення
ФОП Луцькому А.П.
                                      
                 Розглянувши заяву підприємця Луцького Андрія Петровича про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення, керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 128 Земельного Кодексу України, беручи до уваги витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, номер запису про інше речове право: 24138010 від 18.12.2017 року, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, номер запису про право власності: 16350080 від 09.09.2016 року,  враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою, постійної комісії з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада
ВИРІШИЛА :
1. Дати дозвіл підприємцю Луцькому Андрію Петровичу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,1380 га (кадастровий номер 2610400000:06:006:0045), яка знаходиться  на вул. Б. Хмельницького, 103, для обслуговування виробничих приміщень (код КВЦПЗ 11.02).
2. Доручити міському голові укласти із підприємцем Луцьким Андрієм Петровичем договір про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.
3. Землекористувачу:
3.1. За наявності сервітутів, передбачених ст. 99 Земельного кодексу України укласти договір сервітутного користування;
3.2.Забезпечити постійний доступ до існуючих на ділянках інженерних мереж для їх ремонту і обслуговування, дотримуватись правил використання земель в охоронній зоні мережі, не чинити перешкод при будівництві нових.
  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань будівництва та землеустрою, постійну комісію з питань власності, житлово-комунального господарства та екології та заступника міського голови у відповідності до розподілу функціональних обов’язків.
 

 Міський голова                                                                                        Андрій Найда