ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

01.12.2020

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 793
Про   затвердження проектів землеустрою щодо відведення  земельних ділянок та  надання у власність для ведення садівництва громадянам (Гринькевич О.П.)


РІШЕННЯ
__________№_____________                                                           м.Калуш
 
Про   затвердження проектів землеустрою         (________  сесія восьмого
щодо відведення  земельних ділянок                  демократичного  скликання)
та  надання у власність для ведення
садівництва громадянам
(Гринькевич О.П.)
 
         Розглянувши заяву громадянки Гринькевич Оксани Петрівни та проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  ст.ст. 12, 35, 81, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою, та постійної комісії міської ради з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська pада
 
ВИРІШИЛА:
         1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам для ведення садівництва, згідно з додатком.
         2. Пеpедати у власнiсть безоплатно земельнi дiлянки громадянам для ведення садівництва, згiдно з додатком.
3. Власникам земельних ділянок:
   3.1. За наявності сервітутів, передбачених ст. 99 Земельного кодексу України укласти договори сервітутного користування;
   3.2. Забезпечити постійний доступ до iснуючих на дiлянці iнженеpних меpеж для їх pемонту i обслуговування, дотpимуватись пpавил викоpистання земель в охоpоннiй зонi меpеж i не чинити пеpешкод пpи будiвництвi нових.
         4. Контроль за виконанням рішення покласти на посадову особу у відповідності до розподілу функціональних обов’язків.
 
Міський голова                                                                   Андрій Найда
 
                                                                             
 
 
 
                                                                               Додаток
                                                                               до рішення міської ради
                                                                               від  __.___. 2020  №_____
 
Список
громадян, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передаються земельні ділянки у власність для ведення садівництва
(код цільового призначення: 01.05; категорія земель: землі сільськогосподарського призначення).
 

 
Прізвище, ім`я та
по батькові
 
Адреса земельної ділянки Кадастровий номер земельної ділянки Всього землі,
(га)
 
1
Гринькевич Оксана Петрівна с/т «Хімік»,
 сад №10,
«Залісся-Комунальник»,
ділянка №16
2610400000:33:004:0121 0,0558