ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

09.12.2020

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 820
Про Програму соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритуль-ності Калуської міської терито-ріальної громади на 2021-2023 роки

Про Програму соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритуль-ності Калуської міської терито-ріальної громади на 2021-2023 роки
 
   
            Відповідно до ст. ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування України», Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», з метою соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності та враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити Програму соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності Калуської міської територіальної громади на 2021-2023 роки (додається).
2. Керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів Калуської міської ради вжити заходів для забезпечення виконання даної Програми.
3. Визначити головним виконавцем та розпорядником коштів Програми соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності Калуської міської територіальної громади на 2021-2023 роки – службу у справах дітей Калуської міської ради (Леся Дзундза).
4. Фінансовому управлінню Калуської міської ради передбачити кошти на виконання Програми при формуванні міського бюджету на 2021-2023 роки в повному обсязі.
5. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання Програми покласти на головного відповідального виконавця – службу у справах дітей Калуської міської ради (Леся Дзундза).
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради                Надію Гуш.
 
 
 
Міський голова                                                                          Андрій Найда
 
 
 
Затверджено
                                                                                     рішення міської ради
__________2020 № ___
 
 
 
Програма
соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності
 Калуської міської територіальної громади на 2021-2023 роки
 
 
 
Замовник Програми                                   
Служба у справах дітей
міської ради                                         Леся Дзундза           _________________ 
 
 
 
Керівник Програми                                                
Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів міської ради                                  Надія Гуш             __________________
 
 
 
ПОГОДЖЕНО
Управління економічного
розвитку міста міської ради            Юрій Соколовський     __________________
 
 
 
Фінансове управління
міської ради                                    Леся Поташник            __________________
 
 
 
Юрист                                                  Іван Коцан                __________________   
 
 
 
 
 
Паспорт
Програми
 соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,  захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності
Калуської міської територіальної громади на 2021-2023 роки
 
1. Ініціатор розроблення Програми (замовник) служба у справах дітей Калуської міської ради
 
2. Розробник Програми служба у справах дітей Калуської міської ради
 
3. Співрозробники Програми  -
 
4. Відповідальний виконавець Програми служба у справах дітей Калуської міської ради
 
5. Учасники Програми: служба у справах дітей Калуської міської ради, Калуський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління освіти Калуської міської ради, управління у справах сім’ї, молоді, фізкультури та спорту Калуської міської ради, управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради, міське громадське формування “Міська варта”, Калуський відділ поліції ГУНП в Івано-Франківській області
 
6. Термін реалізації Програми  3 роки
 
6.1.Етапи фінансування Програми: І етап 2021 р.; ІІ етап 2022 р.; ІІІ етап 2023 р.
 
7.Обсяги фінансування Програми (540,0 тис. грн.): п’ятсот сорок тисяч гривень
 
 
Роки
            Обсяги фінансування
 
Всього
         в т.ч. за джерелами фінансування
Обласний бюджет Міський бюджет Інші джерела
2021-2023 540,0 - 540,0 -
в т.ч.        
2021 175,0 - 175,0 -
2022 180,0 - 180,0 -
2023 185,0 - 185,0 -
8. Очікувані результати виконання Програми: подолання дитячої бездоглядності і безпритульності, запобігання соціальному сирітству, розвиток сімейних форм виховання дітей, поліпшення матеріально-технічної бази закладів соціального захисту дітей, забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом.
 
9. Термін проведення звітності: щорічно.
 
 
Замовник Програми                                   
Служба у справах дітей
Калуської міської ради                                                               Леся Дзундза 
 
 
Керівник Програми                                               
Заступник міського голови                                                            Надія Гуш
з питань діяльності виконавчих
органів міської ради
 
 
 
 
Обґрунтування доцільності затвердження
Програми соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності
Калуської міської територіальної громади на 2021-2023 роки
 
Економічне обґрунтування
Умови, що сьогодні склалися, призвели до такого соціального явища, як безпритульність і бездоглядність дітей, соціальне сирітство.
Основною причиною цього явища є неспроможність сім’ї виконувати виховні функції. Асоціальна поведінка батьків, зловживання алкоголем, жорстоке поводження з дітьми призводять в кінцевому результаті до позбавлення їх батьківських прав.
Значна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не мають житла у зв’язку з тим, що воно було відсутнє в їх батьків, або вони втратили його через незалежні від них причини (батьки продали житло, або покинули новонароджених дітей в закладах охорони здоров’я).
Мета програми полягає в подоланні дитячої безпритульності та бездоглядності, запобігання дитячому сирітству, розвитку сімейних форм виховання дітей, створенні умов для всебічного розвитку та виховання дітей, забезпеченні житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.
 
Фінансове забезпечення програми
Реалізація заходів програми здійснюється за рахунок місцевого бюджету та позабюджетних джерел фінансування.
Бюджетні призначення для реалізації заходів програми передбачаються щорічно при формуванні місцевого бюджету, виходячи із можливостей його дохідної частини  та інших джерел фінансування.
Прогнозовані обсяги фінансування Програми соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності Калуської міської територіальної громади на 2021-2023 роки за рахунок бюджетних коштів наведені в паспорті Програми.
 
 
Додаток до Програми
 
Перелік заходів,
обсяги та джерела фінансування Програми
Калуської міської територіальної громади на період 2021-2023 років
 
Назва замовника Програми: Служба у справах дітей Калуської міської ради
 

з/п
Найменування заходу Виконавець Термін виконання Орієнтовані обсяги фінансування (тис. грн.) Очікувані результати
Роки Всього в т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджет міський бюджет інші джерела
 
1
Аналізувати на засіданнях координаційних рад, нарадах, семінарах стан виконання положень Конвенції ООН про права дитини, ЗУ «Про охорону дитинства», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування». Служба у справах дітей Калуської міської ради  
2021-2023
 
 
2021-2023
в т.ч.
 
2021
 
 
2022
 
 
2023
 
9,0
 
 
30
 
 
3,0
 
 
3,0
 
 
 
-
 
 
-
 
 
-
 
 
-
 
 
 
6,0
 
 
2,0
 
 
2,0
 
 
2,0
 
 
 
-
 
 
-
 
 
-
 
 
-
 
 
Аналіз стану виконання положень Конвенції ООН про права дитини, ЗУ «Про охорону дитинства», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про забезпе-чення організаційно-правових умов соціаль-ного захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклува-ння».
 
2
Контролювати за діяльністю інтернатних закладів, закладів соціального захисту дітей, які розташовані на території Калуської міської ОТГ, стану утримання в них дітей. Служба у справах дітей Калуської міської ради  
2021-2023
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
Покращення умов утри-мання дітей в інтернат-них закладів, закладів соціального захисту дітей.
 
3
Забезпечити безпеку функціо-нування та експлуатації системи ЄІАС «Діти». Служба у справах дітей Калуської міської ради  
2021-2023
 
 
2021-2023
в т.ч.
 
- - - - Покращення роботи в системі ЄІАС «Діти».
 
 
4
Забезпечити повноту внесення даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних життє-вих обставинах, і громадян України, які бажають взяти їх на виховання в сім’ю, до єдиної інформаційно-аналі-тичної системи «Діти» (ЄІАС «Діти») Служба у справах дітей Калуської міської ради  
2021-2023
 
 
2021-2023
в т.ч.
 
 
 
 
- -
 
- - Підвищення ефектив-ності діяльності органів виконавчої влади з питань захисту дитинст-ва, удосконалення ста-тистичного обліку дітей-сиріт та дітей, позбав-лених батьківського піклування.
 
5
Здійснювати першочергове влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-ківського піклування, в сім’ї усиновлювачів, під опіку та піклування, у прийомні сім’ї і дитячі будинки сімейного типу. Служба у справах дітей Калуської міської ради  
2021-2023
 
 
2021-2023
в т.ч.
 
 
-
 
-
 
-
 
-
Забезпечити першочер-гове влаштування дітей в сім’ї громадян України.
 
 
6
Забезпечити своєчасне виявлення та облік сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, проведення оцінки потреб сімей та дітей, надання соціальних послуг. Служба у справах дітей Калуської міської ради, Калуський міський центр соціальних служб для дітей,сім’ї та молоді  
2021-2023
 
 
2021-2023
в т.ч.
 
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
Вирішення проблем сімей з дітьми, надання їм комплексної допо-моги, попередження насильства в сім’ї, жорстокого поводження з дітьми.
 
7
Забезпечити здійснення конт-ролю за дотриманням культурно-розважальними зак-ладами, комп’ютерними клубами нормативно-правових актів щодо порядку відвіду-вання їх дітьми, заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розпов-сюдження наркотиків, пропа-ганди проституції, насилля, наркоманії.  
Служба у справах дітей Калуської міської ради спільно із правоохоро-нними органами
 
2021-2023
 
 
2021-2023
в т.ч.
 
 
 
- - -  
-
 
 
 
Профілактика алкоголіз-му і наркоманії серед дітей, попередження дитячої безпритульності та бездоглядності.
8
 
 
 
 
 
 
 
 
Здійснювати інформування громадськості про стан дотримання прав дітей, реалізацію державної політики з питань дітей через засоби масової інформації.
 
 
 
Служба у справах дітей Калуської міської ради
 
 
 
 
 
 
2021-2023
 
 
2021-2023
в т.ч.
 
2021
 
2022
 
2023
-
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
-
6,0
 
 
2,0
 
2,0
 
2,0
-
 
 
 
Забезпечення інформува-ння громадськості про стан дотримання прав дітей, реалізацію держав-ної політики з питань дітей.
 
 
 
 
 
 
 
9
Забезпечувати проведення семінарів, нарад з питань вирішення проблем дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-ківського піклування, та комісій з питань захисту прав дітей.
 
Служба у справах дітей Калуської міської ради
 
 
2021-2023
 
 
2021-2023
в т.ч.
 
2021
 
2022
 
2023
-
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
-
6,0
 
 
2,0
 
2,0
 
2,0
-
 
 
 
 
Поліпшення роботи з дітьми-сиротами та діть-ми, позбавленими бать-ківського піклування.
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
Контроль за дотриманням житлових і майнових прав неповнолітніх, особливо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, організувати роботу по виявленню фактів незаконного відчуження житла, що належить дітям, сприяти поновленню їх прав на житло.  
Служба у справах дітей Калуської міської ради
 
 
 
 
 
 
2021-2023
 
 
2021-2023
в т.ч.
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
 
 
Здійснення контролю за дотриманням житлових і майнових прав неповно-літніх, особливо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь-кого піклування.
 
 
11
Систематично організовувати проведення профілактичних рейдів з метою виявлення дітей, які займаються бродягуванням, жебракують, вживають алкоголь, схильні до правопорушень. Служба у справах дітей Калуської міської ради
Управління освіти Калуської міської ради, Управління у справах сім’ї, молоді, фізкультури та спорту Калуської міської ради, міське громадське формування “Міська варта”, правоохоронні органи
 
2021-2023
 
 
2021-2023
в т.ч.
 
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
Подолання дитячої бездоглядності та без-притульності, розвитку сімейних форм вихо-вання дітей. Профілак-тика негативних явищ в дитячому середовищі.
 
12
Матеріальна допомога на вирішення питання щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які не мають або втратили з незалежних від них причин, в т.ч. щодо покращення житлових умов проживання цих дітей (ремонт непридатного для проживання житла). Допомога на оплату житлово-комунальних послуг. Служба у справах дітей Калуської міської ради
 
 
2021-2023
 
 
2021-2023
в т.ч.
 
 
 
2021
 
 
2022
 
 
2023
 
1050
 
 
 
 
350,0
 
 
350,0
 
 
350,0
 
600,0
 
 
 
 
200,0
 
 
200,0
 
 
200,0
 
450,0
 
 
 
 
150,0
 
 
150,0
 
 
    150,0
 
-
 
 
-
 
 
-
 
 
-
 
 
Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь-кого піклування, осіб з їх числа, які не мають або втратили з незалежних від них причин, в т.ч. щодо покращення жит-лових умов проживання цих дітей (ремонт непридатного для прожи-вання житла). Допомога на оплату житлово-комунальних послуг.
13 Забезпечити підготовку і проведення святкових заходів, конференцій круглих столів, радіо та телепередач, присвячених Дню захисту дітей, Дня усиновлення,Дня спільних дій в інтересах дітей, Конвенції ООН про права дитини, з нагоди Пасхальних свят, дня святого Миколая, Новорічно-Різдвяних свят, в тому числі перевезень для участі у заходах дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківсь-кого піклування, дітей які опинились в складних життєвих обставинах, які постраждали в наслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Управління освіти Калуської міської ради,
Управління культури, національнос-тей та релігій Калуської міської ради, Служба у справах дітей Калуської міської ради, Калуський міський центр соціальних служб для дітей,сім’ї та молоді
 
2021-2023
 
 
2021-2023
в т.ч.
 
 
 
2021
 
 
2022
 
 
2023
 
60,0
 
 
 
 
20,0
 
 
20,0
 
 
 20,0
-
 
 
 
 
 
-
 
 
-
 
 
-
 
63,0
 
 
 
 
16,00
 
 
21,0
 
 
26,0
-
 
 
 
 
-
 
 
-
 
 
-
Належне проведення святкових заходів прис-вячених Дню захисту дітей, Дню усиновлення, Дню спільних дій, Конвенції ООН про права дитини та ін.
 
14
Організувати виготовлення та розповсюдження плакатів, календарів, буклетів з питань захисту прав та інтересів дітей, пропаганди здорового способу життя серед дітей. Служба у справах дітей Калуської міської ради  
2021-2023
 
 
2021-2023
в т.ч.
 
 
 
2021
 
 
2022
 
 
2023
 
6,0
 
 
 
 
2,0
 
 
2,0
 
 
2,0
 
 
 
-
 
 
-
 
 
-
 
 
-
 
 
-
 
9,0
 
 
 
 
3,0
 
 
3,0
 
 
3,0
 
 
-
 
 
-
 
-
 
 
-
 
 
-
Інформування громадсь-кості з питань подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, захисту прав дітей, пропаганда здорового способу життя серед дітей.
15 Всього 540,0 тис.грн.
 
 
2021-2023
в т.ч.
 
2021
 
2022
 
2023
1125,0
 
 
375,0
 
375,0
 
375,0
600,0
 
 
200,0
 
200,0
 
200,0
540,0
 
 
175,0
 
180,0
 
185,0
-
 
 
-
 
-
 
-
 
 
 
 
Замовник Програми                                   
Служба у справах дітей
Калуської міської ради                                                                                                                                 Леся Дзундза