ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

14.12.2020

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 835
Про  Програму реконструкції та будівництва мереж водопостачання Калуської міської територіальної громади на 2021-2022 роки

Про  Програму реконструкції та
будівництва мереж водопостачання Калуської
міської територіальної громади на 2021-2022 роки
 
 
         Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
         1. Затвердити Програму реконструкції та будівництва мереж водопостачання Калуської  міської територіальної громади на 2021-2022 роки (додається).
         2.  Визначити головним розпорядником коштів Програми реконструкції та будівництва мереж водопостачання Калуської міської територіальної громади на 2021-2022роки та головним виконавцем - Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради (Богдан Грущак).
         3. Фінансовому управлінню міської ради (Леся Поташник) передбачити кошти для фінансування даної Програми.
         4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Мирослава Тихого.
 
 
 
Міський голова                                                                         Андрій Найда
                     
                        
            

                           Затверджено:
                                        рішення міської ради
                                                                         від____________20___р.№___

                                          _________________
  
                                                                                           ________________ПРОГРАМА
реконструкції та будівництва мереж водопостачання 
Калуської міської територіальної громади на 2021-2022роки


Замовник Програми: Начальник управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради                                                                                Грущак Б.Є.  
 
 
 
 
 
 
_____________
(підпис)
 
Керівник Програми:
 
Перший заступник міського голови 
   Тихий М.В.
 
 
 
 
_____________
(підпис)
 
 
 
Погоджено:
Начальник управління
економічного розвитку міста      Соколовський Ю.В.               _____________
            (підпис)
                   
Начальник фінансового
управління міської ради            Поташник Л.В.                       _____________
            (підпис)
 
 
Юрист                                          Коцан І.А.                                _____________
             (підпис
ПРОГРАМА
реконструкції та будівництва мереж водопостачання
Калуської міської територіальної громади на 2021-2022 роки

Мета Програми

       Метою Програми є забезпечення гарантованих Конституцією України громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку шляхом забезпечення питною водою в необхідних обсягах.

Шляхи і способи розв'язання проблеми 

     Оптимальним варіантом розв'язання проблеми є реалізація державної політики щодо розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання; доведення якості питної води до вимог державних стандартів; нормативно-правового забезпечення  у сфері питного водопостачання; розроблення та впровадження науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання та приладів. 

Проблему передбачається розв'язати шляхом: 

           - приведення до нормативних вимог зон санітарної охорони та водоохоронних зон джерел питного водопостачання, проведення оцінки екологічного та гігієнічного стану джерел  питного  водопостачання на відповідність установленим вимогам; 
           - будівництва і реконструкції водопровідних мереж з метою зменшення втрат води; 
           - приведення нормативно-правової бази у сфері питного водопостачання та водовідведення у відповідність із стандартами Європейського Союзу з урахуванням національних  особливостей; 
           - здійснення комплексних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх технологій, обладнання, матеріалів, приладів, використання яких спрямоване, зокрема, на енерго  і ресурсозбереження, підвищення якості  питної води. 

Завдання і заходи Програми 

     Основними завданнями Програми є: 
            - будівництво та реконструкція водопровідних мереж  із застосуванням новітніх технологій та обладнання;
            - приведення нормативно-правової бази у сфері питного водопостачання  та  водовідведення  у відповідність із стандартами Європейського  Союзу;
            - впровадження науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання та приладів. 
 
Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок:
            - коштів Державного бюджету України;
            - коштів Обласного бюджету;
            - коштів місцевих  бюджетів, у тому числі спрямованих на фінансування заходів інших державних, регіональних та галузевих програм і проектів;
             - коштів підприємств питного водопостачання та водовідведення відповідно до програм їх розвитку, затверджених в установленому порядку;
             - зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків. 
             Обсяги фінансування Програми уточнюються під час підготовки проєктів Державного та місцевих  бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми. 
             Кошти Державного бюджету на виконання заходів Програми спрямовуються згідно з порядками їх використання на відповідний рік.
            Перелік заходів, обсягів та джерел фінансування Програми наведена у додатку до Програми.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість: 
            - забезпечити реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання; 
             - підвищити якість питної води; 
             - поліпшити санітарну,  епідемічну  та  екологічну  ситуацію; 
             - впровадити на підприємствах питного водопостачання та водовідведення новітні технології із застосуванням сучасного обладнання, приладів і матеріалів; 
             - зменшити втрати питної води;
             - забезпечити цілодобове постачання якісної питної води населенню, що має доступ до  систем централізованого водопостачання.ПАСПОРТ                                                                                                          Програми реконструкції та будівництва мереж водопостачання
Калуської міської територіальної громади на 2021-2022роки

1. Ініціатор розроблення програми (замовник): Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради. 
2. Розробник програми: Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради.    
3. Співрозробник програми: Комунальне підприємство «Водотеплосервіс». 
4. Відповідальний виконавець програми: Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради. 
5. Учасники програми: Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради та Комунальне підприємство «Водотеплосервіс». 
6. Терміни реалізації програми: 2021 -2022 роки.
6.1.Етапи фінансування програми (для довгострокових програм):2021р., 2022р.
7. Обсяги  фінансування програми: 19925,197 тис. гривень
Роки 
Обсяги фінансування тис. грн.

Всього
в т.ч. за джерелами фінансування
Державний бюджет
Бюджет 
Калуської міської територіальної громади
Обласний бюджет
Інше фінансування
2021
18869,117
14760,786
1908,331
2200,000
-
2022
1056,080
-
1056,080
-
-
8.Очікувані результати виконання програми: підвищення якості питної води,   поліпшення санітарної, епідеміологічної та екологічної ситуації.
9.Термін проведення звітності: щоквартально.
   
Замовник Програм: Начальник  управління будівництва та розвитку інфраструктури
Калуської міської ради                                     Грущак Б. Є.                
                                                                              
 
 
 
 
 
 
_____________
(підпис)
 
 
 
Керівник Програми:
 
Перший заступник міського голови                          
                          Тихий М.В.
 
 
 
 
_____________
(підпис)
 
 
 

Додаток до програми 
Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування Програми реконструкції та будівництва
мереж водопостачання Калуської міської територіальної громади на 2021-2022роки.


 
Назва замовника: Управління будівництва  та розвитку інфраструктури Калуської міської ради
№ п/п Найменування заходу Виконавець Термін виконання Орієнтовані обсяги фінансування, тис.грн. Очікувані результати
роки всього в т.ч. за джерелами фінансування
 бюджет Калуської міської територіальної громади обласний бюджет державний бюджет інше фінансування
Проведення робіт з будівництва та реконструкції водопроводів  2021-2022 19 925,197 2 964,411 2 200,00    14 760,786 
2021 2021  18 869,117  1 908,331       2 200,000    14 760,786   -
1 Реконструкція аварійного водопроводу по вул. Шота Руставелі в м.Калуш Івано-Франківської області Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради 1 150,000 150,000 1 000,0 Покращення  якості водопостачання споживачів
2 Реконструкція аварійної ділянки водопроводу від ВНС II підйому до камери переключення на вул. Ринковій   в м. Калуші Івано-Франківської області                      -  І-ІІчерга    Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради 10 601,635 1 070,765     9 530,870   Покращення  якості водопостачання споживачів
3 Будівництво водопроводу по вул. С.Стрільців, Мислівська, Довженка, Каракая, Л.Українки, Лісова в селі Вістова Калуського району                                   Івано-Франківської області.                                        Нове будівництво (ІІІ черга) Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради 1 300,000 100,000      1 200,000   Покращення  якості водопостачання споживачів
4 Реконструкція водопроводу на вул. Окружній в м. Калуш  Івано-Франківської області Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради 5 817,482 587,566     5 229,916   Покращення  якості водопостачання споживачів
2022 2022 1 056,080 1 056,080
1 Реконструкція водопроводу на вул. Зеленій в м. Калуш  Івано-Франківської області Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради 1 056,080 1 056,080 Покращення  якості водопостачання споживачів
                     Замовник  Програми                                                
Начальник управління                                                                     Грущак Б. Є.                   ________________
                       Керівник  Програми
Перший заступник міського голови Тихий М.В. __________________