ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

16.12.2020

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 3
Про Програму розвитку та фінансової підтримки КНП «Центральна районна лікарня Калуської міської та районної рад Івано-Франківської області» на 2021 рік

 
 3. РІШЕННЯ
 
Про Програму розвитку та фінансової підтримки КНП «Центральна районна лікарня Калуської міської та районної рад Івано-Франківської області» на 2021 рік
 
 
(_______сесія восьмого
демократичного скликання)
 
                  З метою запобігання та зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності, покращення спеціалізованої комплексної медичної  допомоги,  а також збільшення тривалості і підвищення якості життя населення міста Калуша, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з гуманітарної роботи, законності та антикорупційної політики, міська рада
ВИРІШИЛА:
 1. Затвердити Програму розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Центральна районна лікарня Калуської міської та районної рад Івано-Франківської області» на 2021 рік (далі – Програма) (додається).
 2. Фінансування заходів Програми у 2021 році здійснювати за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади.
 3. Визначити головним виконавцем та розпорядником коштів Програми КНП «Центральна районна лікарня Калуської міської та районної рад Івано-Франківської області».
 4. КНП «Центральна районна лікарня Калуської міської та районної рад Івано-Франківської області» щоквартально звітуватись про хід виконання Програми.
 5. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти на головного відповідального виконавця – КНП «Центральна районна лікарня Калуської міської та районної рад Івано-Франківської області».
 6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника  міського голови   Надію Гуш.
 
Міський голова                                                                Андрій Найда
 
 
 
                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО
 
рішення міської ради
                                                                   ___________2020      №______
                                                                 
 
                                                                  ___________________ ____________
 
 
 
 
Програма розвитку та фінансової підтримки
комунального некомерційного підприємства
«Центральна районна лікарня Калуської міської та
районної рад Івано-Франківської області» на 2021 рік


 
 
 
Замовник програми
Генеральний директор
КНП «Калуська ЦРЛ»                      _____________              Іван Красійчук
 
 
Керівник програми
Заступник міського голови         ______________                Надія Гуш
 
ПОГОДЖЕНО
Управління економіки 
Калуської міської ради                    ______________   Соколовський Ю.В.
 
Фінансове управління 
Калуської міської ради                     ______________  Леся Поташник
 
Юрист                                             _____________    Іван Коцан
 
 
 
ПАСПОРТ
Програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Центральна районна лікарня Калуської міської та
районної рад Івано-Франківської області» на 2021 рік


 
1. Ініціатор розробленої програми (замовник) - КНП«Центральна районна лікарня Калуської міської та районної рад Івано-Франківської області»
 
2. Розробник програми - КНП«Центральна районна лікарня Калуської міської та районної рад Івано-Франківської області»
 
3. Співрозробник програми  
 
4. Відповідальний виконавець програми
 
- КНП «Калуська центральна районна лікарня Калуських міської та районної рад Івано-Франківської області»
5. Учасники програми
 
КНП «Калуська центральна районна лікарня Калуських міської та районної рад Івано-Франківської області».
6. Термін реалізації програми 01.01.2021 р. – 31.12.2021 р.
 
6.1. Етапи фінансування програми       01.01.2021 р. – 31.12.2021 р.
7. Обсяги фінансування програми    9 532,5 тис. грн.
 
Термін реалізації програми Обсяги фінансування
Всього В т.ч. за джерелами фінансування
Обласний бюджет Бюджет міської територіальної громади Інші джерела
01.01.21-31.12.21 9 532,5 - 9 532,5 -
 
8. Очікувані результати виконання програми
Виконання основних положень Програми дасть змогу:
 • забезпечити дотримання  прав і свобод жителям Калуської громади;
 • забезпечити надання медичної допомоги громадянам України, які прибули з тимчасово окупованих територій, учасникам АТО;
 • знизити  рівень загальної смертності;
 • знизити рівень смертності  від  інсультів внаслідок доступності до тромболітичних препаратів тощо;
 • зменшення  термінів  тимчасової непрацездатності;
 • збільшення середньої тривалості життя населення.
 
 1. Термін проведення звітності:щоквартально
 
 
Замовник програми
Генеральний директор
КНП «Калуська ЦРЛ»                  ___________                                Іван Красійчук
 
 
Керівник програми
Заступник міського голови          ___________                             Надія Гуш
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обґрунтування доцільності  розробленої
Програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Центральна районна лікарня Калуської міської та районної рад Івано-Франківської області» на 2021 рік


Найгострішою демографічною проблемою регіону була несприятлива динаміка смертності населення. Сучасна кризова ситуація зі смертністю формувалася на тлі тривало неблагополучних тенденцій, які були різко підсилені наслідками чорнобильського лиха, а в нашому регіоні додатково результатами діяльності потужної хімічної промисловості.  Затяжна соціально-економічна криза перехідного періоду, нестача державних коштів призвела до заміщення безоплатної медицини платною. У сукупному обсязі  до 2011 року  частка державних коштів різко зменшувалась і, навпаки, - зростала частка особистих витрат населення. Медична допомога стала малодоступною для найбільш вразливих верств населення-пенсіонерів, інвалідів,  малозабезпечених сімей та ін. Ситуація значно погіршилася протягом останніх років у зв’язку з тривалістю збройного конфлікту на Сході України, росту інфляції, зростання вартості медикаментів на фоні зменшення доходів громадян.
Згідно з визначенням ВООЗ, здоров'я - це стан життєдіяльності людини, який передбачає фізичне, психічне, соціальне та духовне благополуччя. У світлі сьогодення соціальна складова набирає особливого значення.
 
Аналіз  причини виникнення проблеми та обґрунтування
необхідності  її  розв’язання.
Високі показники захворюваності та поширеності, як серед дитячого, так і серед дорослого населення,  спричинюють підвищення інвалідизації та смертності населення, що зумовлено:
 • недостатньою інформованістю населення про чинники ризику та можливість запобігання розвитку ускладнень різних захворювань;
 • відсутністю мотивації населення щодо необхідності звернення для проведення профілактичних оглядів;
 • недостатнім виявленням захворювання на ранніх стадіях;
 • недостатнім державним фінансуванням закладів охорони здоров’я для закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення;
 • недостатнім  державним забезпеченням закладів охорони здоров’я діагностичними системами для оцінки ефективності лікування, своєчасного виявлення та лікування ускладнень різних захворювань.
 
Мета програми
 
Метою програми є:
 • забезпечити дотримання  прав і свобод жителям Калуської громади.
 • забезпечити надання медичної допомоги громадянам України, які прибули з тимчасово окупованих територій, учасникам АТО.
 • знизити  рівень загальної смертності.
 • знизити рівень смертності  від  інсультів внаслідок доступності до тромболітичних препаратів тощо.
 • зменшення  термінів  тимчасової непрацездатності.
 • збільшення середньої тривалості життя населення.
 
Основні завдання програми:
 • вивчення та впровадження сучасних методик ведення хворих різного профілю;
 • поліпшення якості надання стаціонарної допомоги дитячому і дорослому населенню та раціональне використання ліжкового фонду;
 • надання кваліфікованої стаціонарної лікувально-діагностичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим та гінекологічним хворим згідно зі Стандартами  надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги;
 • забезпечення взаємозв’язку та наступності у роботі зі станцією швидкої медичної допомоги, жіночими консультаціями, амбулаторно-поліклінічними закладами та дитячою поліклінікою, спеціалізованими лікувально-профілактичними закладами;
 • вжиття заходів щодо профілактики виникнення внутрішньо лікарняних інфекцій .
Шляхи та способи розв’язання проблеми
Для розв’язання проблеми доступності до надання якісної, висококваліфікованої медичної допомоги в стаціонарах різної форми необхідно:
 • забезпечити госпіталізацію планових хворих після повного обстеження в амбулаторно-поліклінічних умовах, або через консультативну поліклініку Калуської ЦРЛ;
 • проводити ретельний відбір хворих для лікування в стаціонарних умовах;
 • забезпечити надання діагностично-лікувальної програми хворих в стаціонарі згідно Стандартів сучасних медичних технологій;
 • забезпечити безперебійне постачання лікарських засобів в стаціонарні відділення.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування Програми
 
 
 
Назва замовника: КНП «Центральна районна лікарня Калуської міської та районної рад Івано-Франківської області»
 
 
Розробник програми: КНП «Центральна районна лікарня Калуської міської та районної рад Івано-Франківської області»
 
 
 
 
 
№ з/п
 
 
 
Найменування заходу
 
 
Виконавець
Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування
(тис. грн.)
Бюджет міської територіальної громади
 
 
Очікувані результати
1.
 
 
 
 
 
Придбання  предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для підприємства: КНП «Калуська ЦРЛ»
 
2021 р. 1 419,0
 
 
 
 
625,0
 
 
 
544,0
 
 
 
 
90,0
 
 
 
160,0
 
 
Для забезпечення життєдіяльності підприємства,  для отримання економічних вигод пов¢язаних з їх використанням.
 - придбання паливно-мастильних матеріалів та запчастин;
- придбання господарських,
будівельних,сантехнічних матеріалів, миючих засобів, м¢якого інвентаря;
- придбання друкованої продукції та оплата за періодичні видання;
-придбання оргтехніки та комп¢ютерів;
2. Забезпечення препаратами лікарськими та виробами медичного призначення, закупівля медичного,устаткування (хірургічного та ортопедичного ):
 
- лікарські засоби;
 
- вироби медичного призначення,
медичне устаткування
КНП «Калуська ЦРЛ» 2021р. 2 028,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1446,9
 
 
581,6
Покращення якості наданих медичних послуг,зменшення тривалості ліжко –дня, зменшення рівня загальної смертності.
Покращення якості лабораторної  та рентгенологічної діагностики Покращення якості надання хірургічної допомоги, впровадження сучасних методів оперативного втручання.
3. Забезпечення продуктами харчування КНП «Калуська ЦРЛ» 2021р.  2 000,0 Для покращення умов перебування пацієнтів
4. Оплата інших послуг (крім комунальних):
 • ремонт та обслуговування медичного обладнання, будівель,автомобілів;
 • вивіз біовідходів;
 • встановлення пожежної сигналізації та охорона праці;
 • обслуговування оргтехніки, оплата за телекомунікаційні послуги.
КНП «Калуська ЦРЛ» 2021 рік 2 300,0
 
1 334,2
 
 
 
215,3
 
261,7
 
 
488,8
Для забезпечення життєдіяльності підприємства.
Для покращення умов перебування пацієнтів Забезпечення протипожежної безпеки
5. Виплата пенсій і допомоги КНП «Калуська ЦРЛ» 2021р. 255,0
6. Інші поточні видатки КНП «Калуська ЦРЛ» 2021р. 30,0 Оплата судових зборів, приписів контролюючих органів
7. Капітальний ремонт
 
- проведення капітального ремонту ліфтового обладнання із заміною ліфта;
- проведення капітального ремонту водо насосної станції;
КНП «Калуська ЦРЛ» 2021р. 1 500,0
 
800,0
 
 
 
700,0
 
Покращення умов перебування пацієнтів
ВСЬОГО: 9 532,5
 
Замовник програми             ____________               Іван Красійчук
Керівник програми             ____________               Надія Гуш