ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

22.12.2020

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 7
Про зміни до Програми розвитку місцевого самоврядування на 2020-2022 роки

  1. РІШЕННЯ
 
                                                                                                                                 
Про зміни до Програми розвитку місцевого самоврядування на 2020-2022 роки    (____________ сесія   сьомого демократичного скликання)
       
         У зв’язку із збільшенням обсягів фінансування витрат, пов’язаних з послугами друку в періодичних виданнях, відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
  1. Внести зміни до Програми розвитку місцевого самоврядування на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2019 №2791, зі змінами від 28.05.2020 №3135, від 29.10.2020 №3550, від 10.12.2020 № 28, від 17.12.2020 № 88,  а саме:
 
  • збільшити обсяги фінансування Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми у 2020 році по пункту 6.11 «Послуги друку в періодичних виданнях» на 15,0 тис.грн (п'ятнадцять тис.грн.) (додається);
 
-    викласти пункт 7 Паспорта програми в новій редакції (додається).
          2. Координацію роботи з реалізації Програми розвитку місцевого самоврядування на 2020-2022 роки покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради та керуючого справами виконкому згідно з розподілом функціональних обов’язків.
 
          3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради Олега Савку.
 
 
 
Міський голова                                                                                         Андрій Найда
 
  
 
 
Пункт 7 паспорта Програми
 розвитку місцевого самоврядування  на 2020-2022 роки в новій редакції
 
 
7. Обсяги фінансування програми (тис.грн)    -  24 602,7
 
Рік Обсяги фінансування
Всього в т.ч. за джерелами фінансування  , тис.грн.
обласний бюджет міський бюджет інші джерела
2020
2021
2022
8 085,9
8 000,6
8 516,2
- 8 085,9
8 000,6
8 516,2
-
 
 
Замовник  Програми                                Башта А. В.                                      ______
   (П.І.Б.)                                     (підпис)
Керівник  Програми                                 Савка О. В.                                     ______
                                                (П.І.Б.)                                                    (підпис)
 
 
 
Перелік  заходів, обсяги та джерела фінансування Програми
Назва замовника  Калуська  міська  рада
№ з/п Найменування заходу Виконавець Термін виконан ня   Орієнтовані обсяги фінансування, грн. Очікувані результати
  всього в т.ч. за джерелами фінансування    
роки Бюджет міської територіаль-ної громади обласний бюджет інші дже-рела    
6.11 Послуги друку в періодичних виданнях відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
64 000
64 000
-
-
64 000
64 000
-
-
    Підвищення рівня інформо-ваності громадян про діяльність органів місцевого самоврядування  
 
Замовник  Програми                                                Башта А. В.                                                   _______
Керівник  Програми                                                  Савка О. В.                                                      _______