ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

11.01.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 937
Про  внесення змін в Програму реконструкції та будівництва мереж водопостачання Калуської міської територіальної громади на 2021-2022 роки»

                                                         
Проєкт
УКРАЇНА
КАЛУСЬКА  МІСЬКА  РАДА
 РІШЕННЯ
 

      Про  внесення змін в Програму 
      реконструкції та будівництва 
      мереж водопостачання Калуської міської 
      територіальної громади на 2021-2022 роки»

 
               Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення директора Комунального підприємства «Водотеплосервіс» Калуської міської ради Ігоря Яковини від 14.12.2020р. №1118,  міська рада
 
ВИРІШИЛА:
          1. Внести зміни в рішення Калуської міської ради від 17.12.2020р. №115 «Про Програму реконструкції та будівництва мереж водопостачання Калуської міської територіальної громади на 2021-2022 роки», а саме:
               1.1. Пункт 2 рішення викласти в новій редакції: «Визначити головними розпорядниками коштів та співвиконавцями Програми реконструкції та будівництва мереж водопостачання Калуської міської територіальної громади на 2021-2022роки - Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради (Богдан Грущак) та Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради (Юрій Рекунов)».

          2. Внести зміни в Програму реконструкції та будівництва мереж водопостачання Калуської міської територіальної громади на 2021-2022 роки» затверджену рішенням Калуської міської ради від 17.12.2020р. №115 «Про Програму реконструкції та будівництва мереж водопостачання Калуської міської територіальної громади на 2021-2022 роки», а саме:

               2.1. Паспорт «Програми реконструкції та будівництва мереж водопостачання Калуської міської територіальної громади на 2021-2022 роки» викласти в новій редакції (додається).

               2.2. Додаток до Програми «Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми реконструкції та будівництва мереж водопостачання Калуської міської територіальної громади на 2021-2022 роки» викласти в новій редакції (додається).

          3. Фінансовому управлінню міської ради (Леся Поташник) передбачити кошти для фінансування даної Програми.

          4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Мирослава Тихого.
 
 
 
     Міський голова                                                                                  Андрій Найда     
 
 
 

                            Затверджено:
                                        рішення міської ради
                                                                         від____________20___р.№___
 
 
                                               Секретар міської ради
 
                                                                                           Віктор Гільтайчук
 
 

Зміни до ПРОГРАМИ 
Калуської міської територіальної громади на 2021-2022 роки
реконструкції та будівництва мереж водопостачання

 

 
 

Замовник Програми:

Начальник управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради                                                                            Грущак Б.Є.

 
 
 
 
 
 
 
_____________
(підпис)

 
Керівник Програми:

 
Перший заступник міського голови 
Тихий М.В.

 
 
 
 
_____________
(підпис)
 
 
 

Погоджено:
Начальник управління
економічного розвитку міста      Соколовський Ю.В.               _____________
            (підпис)
                   
Начальник фінансового
управління міської ради            Поташник Л.В.                       _____________
            (підпис)
 
Начальник Управління житлово-
комунального господарства
міської ради                               Рекунов  Ю.І.                        __________
                                                                                                         (підпис)
 
 
Юрист                                          Коцан І.А.                               _____________
             (підпис)
 
ПАСПОРТ                                                                                                          Програми реконструкції та будівництва мереж водопостачання
Калуської міської територіальної громади на 2021-2022роки
 
1. Ініціатор розроблення програми (замовник): Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради.
2. Розробник програми: Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради, Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради.   
3. Співрозробник програми: Комунальне підприємство «Водотеплосервіс» Калуської міської ради.
4. Відповідальний виконавець програми: Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради та Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради.
5. Учасники програми: Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради, Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради та Комунальне підприємство «Водотеплосервіс» Калуської міської ради.
6. Терміни реалізації програми: 2021 -2022 роки.
6.1.Етапи фінансування програми (для довгострокових програм):2021р., 2022р.
7. Обсяги  фінансування програми: 20195,197 тис. гривень

Роки

Обсяги фінансування тис. грн.

 
Всього

в т.ч. за джерелами фінансування

Державний бюджет

Бюджет
Калуської міської територіальної громади

Обласний бюджет

Інше фінансування

2021

19139,117

14760,786

2178,331

2200,000

-

2022

1056,080

-

1056,080

-

-

8.Очікувані результати виконання програми: підвищення якості питної води,   поліпшення санітарної, епідеміологічної та екологічної ситуації.
9.Термін проведення звітності: щоквартально.
  

Замовник Програм:

Начальник  управління будівництва та розвитку інфраструктури
Калуської міської ради                                      Грущак Б. Є.                
                                                                              
 

 
 
 
 
 
_____________
(підпис)
 
 

 
Керівник Програми:

 
Перший заступник міського голови                          
                          Тихий М.В.

 
 
 
 
_____________
(підпис)
 
 
 

 
 
 

Додаток до програми 
Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування Програми реконструкції та будівництва
мереж водопостачання Калуської міської територіальної громади на 2021-2022роки.


 
Назва замовника: Управління будівництва  та розвитку інфраструктури Калуської міської ради
№ п/п Найменування заходу Виконавець Термін виконання Орієнтовані обсяги фінансування, тис.грн. Очікувані результати
роки всього в т.ч. за джерелами фінансування
 бюджет Калуської міської територіальної громади обласний бюджет державний бюджет інше фінансування
Проведення робіт з будівництва та реконструкції водопроводів  2021-2022 20 195,197 3 234,411 2 200,00    14 760,786 
2021 2021  19 139,117  2 178,331       2 200,000    14 760,786   -
1 Реконструкція аварійного водопроводу по вул. Шота Руставелі в м.Калуш Івано-Франківської області Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради 1 150,000 150,000 1 000,0 Покращення  якості водопостачання споживачів
2 Реконструкція аварійної ділянки водопроводу від ВНС II підйому до камери переключення на вул. Ринковій   в м. Калуші Івано-Франківської області                      -  І-ІІчерга    Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради 10 601,635 1 070,765     9 530,870   Покращення  якості водопостачання споживачів
3 Будівництво водопроводу по вул. С.Стрільців, Мислівська, Довженка, Каракая, Л.Українки, Лісова в селі Вістова Калуського району                                   Івано-Франківської області.                                        Нове будівництво (ІІІ черга) Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради 1 300,000 100,000      1 200,000   Покращення  якості водопостачання споживачів
4 Реконструкція водопроводу на вул. Окружній в м. Калуш  Івано-Франківської області Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради 5 817,482 587,566     5 229,916   Покращення  якості водопостачання споживачів
5 Реконструкція аварійного водопроводу по вул. Могильницького в м. Калуш Івано-Франківської області - проектні роботи Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради 120,000 120,000 Покращення  якості водопостачання споживачів
Реконструкція інфільтраційних басейнів №1 та №2 та укріплення берегів р. Чечва на вході до інфільтраційних басейнів на водозаборі Добровляни" Калуської міської територіальної громади Івно-Франквської області -проектні роботи Управління житлов-комунального господарства Калуської міської ради, Комунальне підприємство «Водотеплосервіс» Калуської міської ради  150,000 150,000 Покращення  якості водопостачання споживачів
2022 2022 1 056,080 1 056,080
1 Реконструкція водопроводу на вул. Зеленій в м. Калуш  Івано-Франківської області Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради 1 056,080 1 056,080 Покращення  якості водопостачання споживачів
                     Замовник  Програми                                                
Начальник управління                                                                     Грущак Б. Є.                   ________________
                       Керівник  Програми
Перший заступник міського голови Тихий М.В. __________________