ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

26.02.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1107
Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства у власність громадянам (Бойко А.В., Ляхович В.М., Олійник Л.І., Оксентюк М.М.)


Про затвердження проектів                              
землеустрою щодо відведення                         
земельних ділянок для ведення
особистого селянського господарства
у власність громадянам (Бойко А.В.,
Ляхович В.М., Олійник Л.І.,
Оксентюк М.М.)
 
             Розглянувши заяви громадян Бойка Андрія Вікторовича, Ляховича Володимира Михайловича, Олійник Лесі Ігорівні, Оксентюку Миколі Миколайовича та проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою, та постійної комісії міської ради з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передати у власність безоплатно земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства громадянам згідно з додатком.
2. Власникам земельних ділянок:
   2.1. За наявності сервітутів, передбачених ст. 99 Земельного кодексу України укласти договори сервітутного користування;
   2.2. Забезпечити постійний доступ до iснуючих на дiлянці iнженеpних меpеж для їх pемонту i обслуговування, дотpимуватись пpавил викоpистання земель в охоpоннiй зонi меpеж i не чинити пеpешкод пpи будiвництвi нових.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Мирослава Тихого та постійні комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою; з питань власності, житлово-комунального господарства та екології.
 
 
Міський голова                                                                                Андрій Найда
 
 
 
 
                                                                       
 
 
 
 
                                                                                 Додаток
                                                                                 до рішення міської ради                    
                                                                                  __.___. 2021  №_____           
Cписок
громадян, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передаються у власність земельні ділянки
для ведення особистого селянського господарства
 (код цільового призначення: 01.03;
категорія земель: землі сільськогосподарського призначення)

 
Прізвище, імя та
по батькові
 
Адреса земельної ділянки Кадастровий номер земельної ділянки Всього землі,
га
1 Бойко Андрій Вікторович   с. Голинь,
Калуський район
2622881601:01:006:0240 0,1300
2 Ляхович Володимир Михайлович   с. Голинь,
Калуський район
2622881601:01:002:0316 0,1000
3 Олійник Леся Ігорівна   с. Пійло,
урочище «Ветлікарня»,
Калуський район
2622885201:03:001:0010 0,0480
4 Оксентюк Микола Миколайович   с. Копанки,
Калуський район
2622883601:01:001:0437 0,3200
 
 
Секретар міської ради                                  Віктор Гільтайчук