ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

03.03.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1116
Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення городництва громадянам (Русинкевич С.С.)

 
УКРАЇНА
КАЛУСЬКА  МІСЬКА  РАДА
РІШЕННЯ
__________№_____________                                                           м.Калуш
 
Про затвердження проектів                            
землеустрою щодо відведення                         
  земельних ділянок для ведення
городництва громадянам (Русинкевич С.С.)
 
             Розглянувши заяву громадянки Русинкевич Соломії Степанівни та проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення городництва, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та ст. 12, 36, 123 Земельного Кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою, та постійної комісії міської ради з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надати в оренду терміном на 5 (п’ять) років земельні ділянки для ведення городництва громадянам згідно з додатком.   
2. Землекористувачам земельних ділянок:
   2.1. За наявності сервітутів, передбачених ст. 99 Земельного кодексу України укласти договори сервітутного користування;
   2.2. Забезпечити постійний доступ до iснуючих на дiлянці iнженеpних меpеж для їх pемонту i обслуговування, дотpимуватись пpавил викоpистання земель в охоpоннiй зонi меpеж i не чинити пеpешкод пpи будiвництвi нових.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Мирослава Тихого та постійні комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою; з питань власності, житлово-комунального господарства та екології.
 
 
Міський голова                                                                                Андрій Найда
 
 
                                                                  
 
 
                                                                                 Додаток
                                                                                 до рішення міської ради
                                                                                  __.___. 2021  №_____
Cписок
громадян, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надаються в оренду терміном на 5 (п’ять) років земельні ділянки
для ведення городництва
 (код цільового призначення: 01.07;
категорія земель: землі сільськогосподарського призначення)

 
Прізвище, імя та
по батькові

 
Адреса земельної ділянки Кадастровий номер земельної ділянки Всього землі,
га
1 Русинкевич Соломія Степанівна в районі вулиці Братів Козаків 2610400000:34:011:1082 0,0789
 
 

Секретар міської ради                                  Віктор Гільтайчук