ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

15.03.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1161
Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) громадянам пільгових категорій (Яковина В.І.)

УКРАЇНА
КАЛУСЬКА  МІСЬКА  РАДА
РІШЕННЯ
__________№_____________                                                           м.Калуш
 
Про затвердження проектів землеустрою        
щодо відведення земельних ділянок                
у власність для будівництва та
обслуговування жилого будинку,
господарських будівель
та споруд (присадибна ділянка)
громадянам пільгових категорій
(Яковина В.І.)
 
 
 
Розглянувши заяву громадянина Яковини Віталія Ігоровича, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 12, 118, 121 Земельного Кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою, та постійної комісії міської ради з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада      
ВИРІШИЛА:
         1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передати у власність земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) громадянам згiдно з додатком.
         2. Власникам земельних ділянок:
          2.1. За наявності сервітутів, передбачених ст. 99 Земельного кодексу України укласти договори сервітутного користування;
         2.2. Забезпечити постійний доступ до iснуючих на дiлянці iнженеpних меpеж для їх pемонту i обслуговування, дотpимуватись пpавил викоpистання земель в охоpоннiй зонi меpеж i не чинити пеpешкод пpи будiвництвi нових.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Мирослава Тихого та постійні комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою; з питань власності, житлово-комунального господарства та екології.
 
 
Міський голова                                                                   Андрій Найда
 
                                                                                   Додаток
                                                                                   до рішення міської ради                    
                                                                            __.___. 2021  №_____     Cписок
громадян пільгових категорій, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок  та передаються у власність земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибні ділянки)
(код цільового призначення: 02.01; категорія земель: землі житлової та громадської забудови)
 

 
Прізвище, імя та
по батькові
 
Адреса земельної ділянки Кадастровий номер земельної ділянки Всього землі, га
1 Яковина Віталій Ігорович  вул.Сліпака, 58 2610400000:30:002:0144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0,0610
 
 
 
Секретар міської ради                                   Віктор Гільтайчук