ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

15.03.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1165
Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) у власність громадянам (Баглай Г.М., Дзундза І.Д., Динега М.М., Івасів О.Я., Кінащук М.В., Курник З.І.,  Ладаняк О.Й., Мельник Н.В., Мізерак І.П., Сагайдак В.В., Устінова Н.А., Яковина М.І.)

УКРАЇНА
КАЛУСЬКА  МІСЬКА  РАДА
РІШЕННЯ
__________№_____________                                                           м.Калуш
Про затвердження технічних документацій  
із землеустрою щодо встановлення                 
(відновлення) меж  земельних ділянок
в натурі (на місцевості) для будівництва
та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель та споруд
(присадибна ділянка) у власність громадянам
(Баглай Г.М., Дзундза І.Д., Динега М.М., Івасів О.Я.,
Кінащук М.В., Курник З.І.,  Ладаняк О.Й., Мельник Н.В.,
Мізерак І.П., Сагайдак В.В., Устінова Н.А., Яковина М.І.)
 
                    Розглянувши заяви громадян Баглай Галини Михайлівни, Дзундзи Івана Дмитровича, Динеги Миколи Михайловича, Івасів Ольги Ярославівни, Кінащук Марії Василівни, Курник Зіновії Іванівни, Ладаняка Олекси Йосифовича, Мельник Наталії Василівни, Мізерака Ігоря Павловича, Сагайдака Василя Васильовича, Устінової Наталії Андріївни, Яковини Миколи Івановича та технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибні ділянки), керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою, та постійної комісії міської ради з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада
ВИРІШИЛА:
            1. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати у власність земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) громадянам згiдно з додатком.
            2. Власникам земельних ділянок:
   2.1. За наявності сервітутів, передбачених ст. 99 Земельного кодексу України укласти договори сервітутного користування;
   2.2. Забезпечити постійний доступ до iснуючих на дiлянці iнженеpних меpеж для їх pемонту i обслуговування, дотpимуватись пpавил викоpистання земель в охоpоннiй зонi меpеж i не чинити пеpешкод пpи будiвництвi нових.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Мирослава Тихого та постійні комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою; з питань власності, житлово-комунального господарства та екології.
 
Міський голова                                                                   Андрій Найда
 
        
                                                                            Додаток
                                                                            до рішення міської ради
                                                                            ___.___. 2021 №_______
 
Cписок
громадян, яким затверджуються технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передаються у власність земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибні ділянки) (код цільового призначення: 02.01;
категорія земель: землі житлової та громадської забудови)
 

 
Прізвище, імя та
по батькові
 
Адреса земельної ділянки Кадастровий номер земельної ділянки Всього землі,
га
1 Баглай Галина Михайлівна с. Вістова,
вул.Польова, 29,
 Калуський район
2622881201:01:002:0485 0,2500
2 Дзундза Іван Дмитрович с. Ріп’янка,
вул. І.Франка, 102,
 Калуський район
      2622886001:01:002:0125 0,2500
3 Динега Микола Михайлович с. Мислів,
вул.Каракая, 22,
 Калуський район
2622886002:03:001:0143 0,1284
4 Івасів Ольга Ярославівна с. Довге-Калуське,
вул. В.Стефаника, 16,
 Калуський район
      2622885202:03:001:0150 0,0560
5 Кінащук Марія Василівна с. Голинь,
 вул. Івасюка, 14, Калуський район
2622881601:01:009:0345 0,1617
6 Курник Зіновія Іванівна с. Вістова,
вул.Шевченка, 80а,
 Калуський район
2622881201:01:004:0011 0,0240
7 Ладаняк Олекса Йосифович с. Сівка-Калуська,
вул. І.Олексина, 90,
 Калуський район
      2622886901:01:006:0047 0,1559
8 Мельник Наталія Василівна с. Тужилів,
Калуський район
      2622888201:01:002:0174 0,1500
9 Мізерак Ігор Павлович с. Вістова,
вул.Б.Хмельницького, 32,
 Калуський район
2622881201:01:002:0471 0,2396
10 Сагайдак Василь Васильович с. Тужилів,
вул. Хутірська,
 Калуський район
      2622888201:01:003:0308 0,1345
11 Устінова Наталія Андріївна вул.В.Тисовського, 10, м.Калуш 2610400000:08:005:0084 0,0475
12 Яковина Микола Іванович с. Мостище,
Калуський район
2622884301:01:002:0301 0,2053
 
Секретар міської ради                                               Віктор Гільтайчук