ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

12.05.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1334
Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного середовища на 2020-2022 роки


 
Про внесення змін до Програми
охорони навколишнього природного
середовища на 2020-2022 роки
 
         З метою проведення ефективної, цілеспрямованої діяльності з організації та координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів міста, на виконання статті 47 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради від 23.04.2021 №134-6/2021, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до Програми охорони навколишнього природного середовища на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2019 № 2802, зі змінами від 17.12.2020 №112, від 25.02.2021 №278, від 25.03.2021 №342, від 28.04.2021 №432, а саме:
1.1. Пункт 25 «Нове будівництво каналізаційних мереж в с. Вістова Калуської міської територіальної громади Калуського району Івано-Франківської області (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)» розділу 3 «Охорона і раціональне використання водних об’єктів, викласти в такій редакції: «Проведення заходів від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу по вул. Лісова в с. Вістова, Калуської міської територіальної громади Івано-Франківської області». Виконавцем та розпорядником коштів обласного бюджету на суму 300,0 тис. грн. визначити управління житлово-комунального господарства міської ради;
1.2. В пункті 26 «Ліквідація (засипка) провальної воронки №14б на вул. Глібова в м. Калуш Івано-Франківської області (нове будівництво)» розділу 3 «Охорона і раціональне використання водних об’єктів» збільшити фінансування на суму 290,0 тис. грн. з міського бюджету;
1.3. Паспорт Програми викласти в новій редакції;
2. Фінансовому управлінню міської ради (Поташник Л.В.) забезпечити відповідне фінансування за рахунок коштів обласного бюджету.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Мирослава Тихого та постійну комісію з питань власності, житлово-комунального господарства та екології.
 
Міський голова                                                                   Андрій Найда
 
 
 
 
     ЗАТВЕРДЖЕНО
     рішенням міської ради
_________________ № _______
Секретар міської ради
___________Віктор Гільтайчук
 
Зміни до Програми
охорони навколишнього природного середовища
на 2020-2022 роки
 
 
Замовник Програми:
 
Начальник управління
з питань надзвичайних
ситуацій міської ради                               Дембич І.І. _____________
 
 
Керівник Програми:
 
 
Перший заступник
міського голови                                        Тихий М.В.   ___________
 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО:
 
 
Управління економічного
розвитку міста                                                     Соколовський Ю.В.       _____________
 
 
 
Фінансове управління                               Поташник Л.В.             ___________
 
 
 
Заступник начальника з правового
забезпечення роботи ради                       Коцан І.А.                     ___________
 

 
 
 
Паспорт
Програми охорони навколишнього природного середовища
на 2020-2022 роки
 
1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської  міської ради.
2. Розробник Програми: управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради.
3. Співрозробники та головні розпорядники коштів Програми: управління житлово-комунального господарства міської ради, управління будівництва та розвитку інфраструктури міської ради, управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради.
4. Відповідальний виконавець Програми: управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради.
5. Учасники Програми: управління будівництва та розвитку інфраструктури міської ради, управління житлово-комунального господарства міської ради, КП «Калушавтодор», КП «Екоресурс», КП «Водотеплосервіс»
6.Термін реалізації Програми: 3 роки.
            6.1. Етапи реалізації Програми: І етап – 2020 рік. ІІ етап -2021 рік, ІІІ етап - 2022 рік.
7. Обсяги фінансування Програми: 118515,892 тис. грн.
 
 
Роки
Обсяги фінансування, тис. грн.
 
всього
в т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджет бюджет міської тер. громади Державний бюджет інше фінансування
2020 35204,412 13124,1 7517,0 13425,0 1138,312
2021 32046,480 21796,680 6677,0 - 3572,8
2022 51265,0 - 3065,0 - 48200,0
Всього по Програмі 118515,892 34920,780 17259,0 13425,0 52911,112
 
8. Очікувані результати виконання Програми
            Виконання заходів Програми дасть змогу:
- покращити екологічний стан міста;
- підвищити рівень безпеки проживання в місті;
- зменшити кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
- забезпечити раціональне використання та охорону земельних ресурсів від забруднення та виснаження;
- зменшити обсяги використання води та рівні забруднення поверхневих та підземних вод шкідливими стоками;
- підвищити рівень діяльності у сфері поводження з твердими побутовими та промисловими відходами;
- запобігати негативному впливу стихійних явищ природного та техногенного походження.
 
9. Термін звітності: щорічно, щоквартально.
 
Замовник Програми:      Тарбєєв Олег Юрійович                             __________
        
Керівник Програми:       Тихий Мирослав Васильович                     __________
 
 
                                                                                                                                             Додаток до рішення міської ради
                                                                                                                                                       ______________ № _____
Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми
Назва замовника: управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради
 

п/П
Найменування заходу програми Виконавець Тер
мін вико
нан
ня
Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн. Очікувані результати
роки всього бюджет
міської тер. громади
обласний бюджет Державний бюджет інше фінансу
вання
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3. Охорона і раціональне використання водних об’єктів
25. Проведення заходів від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу по вул. Лісова в с. Вістова, Калуської міської територіальної громади Івано-Франківської області УЖКГ міської ради 2021 2021
 
300,0
 
- 300,0 - - Ліквідація шкідливої дії води під час повеней та паводків
26. Ліквідація (засипка) провальної воронки №14б на вул. Глібова в м. Калуш Івано-Франківської області (нове будівництво) УБРІ міської ради 2021 2021
 
295,0 295,0 - - - Ліквідація утворених провалів земної поверхні та підвищення стабільності даної ділянки
Всього по розділу 3:       31841,211 8020,869 13640,93 5500,0 4679,412  
Всього по Програмі:       118515,892 17259,0 34920,780 13425,0 52911,112  
 
Замовник Програми:                                Дембич Іван Іванович                                        __________
        
Керівник Програми:                                 Тихий Мирослав Васильович                            __________