ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

22.10.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1878
Про внесення змін до Програми фінансування робіт у сфері земельних відносин Калуської міської територіальної громади на 2021-2023 рр.


Про внесення змін до Програми            
фінансування робіт у сфері земельних           
відносин Калуської міської територіальної
громади на 2021-2023 рр.
          
                                   
          Керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги службову записку начальника управління земельних відносин від 20.10.2021 № 557/01-29, враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики, з питань будівництва та землеустрою, з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада
 
ВИРІШИЛА :
            1. Внести зміни до Програми фінансування робіт у сфері земельних відносин Калуської міської територіальної громади на 2021-2023 рр. затвердженої рішенням Калуської міської ради від 17.12.2020 № 131 «Про Програму фінансування робіт у сфері земельних відносин Калуської міської територіальної громади на 2021-2023 рр.», із внесеними змінами  від 19.02.2021 №260, від 25.03.2021 №338, від 27.05.2021 №519, від 29.07.2021 №688, від 29.09.2021 №870, а саме:
1.1. Пункт 8 Паспорта Програми, Розділ IV Фінансування Програми, Перелік  заходів, обсяги та джерела фінансування Програми викласти у новій редакції (додається) .
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Мирослава Тихого та  постійні комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики; з питань будівництва та землеустрою; з питань власності, житлово-комунального господарства та екології.
 
 
Міський голова                                                                                 Андрій Найда      
                
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення  міської  ради
від ________2021  р. №______
 
                                                                                Секретар міської ради
                                                                              ____________ Віктор Гільтайчук
 
 
 
Зміни до Програми фінансування робіт у сфері земельних відносин  Калуської міської територіальної громади на 2021-2023 рр.
 
 
Замовник  Програми
 
Начальник управління
земельних відносин
міської ради                                           Володимир Мельник               ______
 
                                          (підпис)
Керівник  Програми
 
Перший заступник
міського голови                                    Мирослав Тихий                        ______
                                            (підпис)
 
  
ПОГОДЖЕНО
 
Начальник управління
економічного розвитку міста          Ю.В. Соколовський              __________                                                                   (П.І.Б.)                               (підпис)
 
 
Начальник фінансового
управління міської ради                 Л. В. Поташинк                      __________
                                                              (П.І.Б.)                                   (підпис)
 
 
Заступник начальника з
правового забезпечення
роботи Ради                                    І. А. Коцан                             ___________                                                              (П.І.Б.)                                    (підпис)
 
 
 
 
Пункт 8 Паспорта Програми у новій редакції, а саме:
 
8. Обсяги фінансування програми (тис. грн) – 1904,7 тис. грн.
Роки Обсяги фінансування (тис. грн.)
Всього в т.ч. за джерелами фінансування 
обласний бюджет бюджет  міської територіальної громади інші джерела
2021-2023        
в т.ч.  2021 994,7 49,8 944,9 -
        2022 450,0 - 450,0 -
       2023 460,0 - 460,0 -
Всього 1904,7 49,8 1854,9 -
 
  
Розділ IV Фінансування у новій редакції, а саме:
 
ІV. Фінансування
         Орієнтовна вартість Програми фінансування робіт у сфері земельних відносин Калуської міської територіальної громади на 2021-2023 рр., становить 1904,7 тис. грн.
                                                                                                     
 
Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування Програми (нова редакція)
 
Назва замовника:  Управління земельних відносин Калуської міської ради
№ п/п Найменуван
ня заходу
Виконавець Термін виконання Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн. Очікувані результати
роки всього в т.ч. за джерелами фінансування
бюджет міської ТГ облас-
ний бюджет
інші джерела
1 Створення обмінного файлу ХМL для внесення до автоматизованої системи Держаного земельного кадастру відомостей про межі адміністра
тивно-територіаль
ної одиниці
Управління земельних відносин Калуської міської ради  
2021-2023
 
2021-2023,
в т. ч.
2021
2022
2023
 
269,8
 
 
69,8
100,0
100,0
 
269,8
 
 
69,8
100,0
100,0
 
-
 
 
-
-
-
 
-
 
 
-
-
-
 
Внесення відомостей про межі населених пунктів Калуської міської територіальної громади до автоматизованої системи Держаного земельного кадастру
2 Проведен
ня робіт з норматив
ної грошової оцінки земель населених пунктів, що входять до Калуської міської ТГ 
Управління земельних відносин Калуської міської ради  
2021-2023
 
2021-2023,
в т. ч.
2021
2022
2023
 
641,9
 
 
441,9
100,0
100,0
 
592,1
 
 
392,1
100,0
100,0
 
49,8
 
 
49,8
-
-
-
 
-
 
 
-
-
-
Реалізація вимог земельного законодавства з приводу проведення  норматив
ної грошової оцінки земель та     збільше
ння  надхо
джень до  місцево
го бюджету від плати за землю
3 Розроблення технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель на території Калуської міської ТГ Управління земельних відносин Калуської міської ради 2021 2021 98,0 98,0     Упорядкування земель комунальної власності на території Калуської міської ТГ
4 Розроблення документацій із землеуст
рою на земельні ділянки, які виділені пільговій категорії населення Калуської міської ТГ
Управління земельних відносин Калуської міської ради
 
 
2021-2023
 
2021-2023,
в т. ч.
2021
2022
2023
 
130,0
 
 
20,0
50,0
60,0
 
130,0
 
 
20,0
50,0
60,0
 
-
 
 
-
-
-
 
-
 
 
-
-
-
Забезпечення земельними ділянками пільгову категорію населення Калуської міської ТГ
5 Витрати, пов’язані з веденням позовної діяльності в інтересах громади, послуги з надання юридичних консультацій Управління земельних відносин Калуської міської ради
 
 
2021-2023
 
2021-2023,
в т. ч.
2021
2022
2023
 
765,0
 
 
365,0
200,0
200,0
 
765,0
 
 
365,0
200,0
200,0
 
-
 
 
-
-
-
 
-
 
 
-
-
-
Захист інтересів Калуської міської територіальної громади  в судовому порядку з питань, що належать до компетен
ції управління
  Всього - 2021-2023 2021-2023,
в т. ч.
2021
2022
2023
1904,7
 
 
994,7
450,0
460,0
1854,9
 
 
944,9
450,0
460,0
49,8
 
 
49,8
-
-
-
 
 
-
-
-
-
 
 

 
Замовник  Програми
__________________                         В. А. Мельник                      ________
                                  (підпис)
 
Керівник  Програми
_________________                             М. В. Тихий                        ________
                                 (підпис)