ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

22.10.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1879
Про внесення змін до Програми розвитку та фінансової підтримки КНП «Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано-Франківської області» на 2021 рік

 
 
  
Про внесення змін до Програми розвитку
та фінансової підтримки КНП «Центральна
районна лікарня Калуської міської ради
Івано-Франківської області» на 2021 рік
 
 
         Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання генерального директора КНП “Калуська ЦРЛ” Івана Красійчука від 19.10.2021 №2644, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики, міська рада 
ВИРІШИЛА:
  1. Внести зміни до Програми розвитку та фінансової підтримки КНП «Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано-Франківської області» на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 17.12.2021 №83, зі змінами від 24.06.2021 №595, зі змінами від 29.07.2021 №663, а саме:
1.1. зменшити обсяги фінансування Програми на суму 430 000,00 грн та викласти пункт 7 паспорта Програми в новій редакції (додається);
1.2.   внести зміни в пункти 1, 3, 4, 6 Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми та викласти його в новій редакції (додається).
2.      Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника  міського голови Наталію Кінаш.
                             
Міський голова                                                                          Андрій НАЙДА
                                                                     
 
 
 
                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
                                                                       «___»________20___р. №______
                                                                 
Секретар міської ради
                                                                                                                          ________________ Віктор Гільтайчук
 
 
 
Зміни до Програми розвитку та фінансової підтримки
КНП «Центральна районна лікарня Калуської міської ради
Івано-Франківської області» на 2021 рік
 
 
Замовник програми
Генеральний директор
КНП «Калуська ЦРЛ»                      _____________              Іван Красійчук
 
Керівник програми
Заступник міського голови                ______________          Наталія Кінаш
 
ПОГОДЖЕНО:
 
Управління економічного
розвитку міста                                 Соколовський Ю.В.      _____________
 
 
Фінансове управління                     Поташник Л.В.             ___________
 
 
Юрист                                             Коцан І.А.           ___________
 
Зміни до паспорту
Програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Центральна районна лікарня Калуської міської та
районної рад Івано-Франківської області» на 2021 рік7. Обсяги фінансування програми       9 272,5тис. грн.
 
Термін реалізації програми Обсяги фінансування
Всього В т.ч. за джерелами фінансування
Обласний бюджет Бюджет міської територіальної громади Інші джерела
01.01.21-31.12.21 9 272,5 - 9 272,5 -
 
Замовник програми
Генеральний директор
КНП «Калуська ЦРЛ»                  ___________                                Іван Красійчук
 
Керівник програми
Заступник міського голови          ___________                              Надія Гуш
 
Додаток до  Програми
Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування Програми
 
 
Назва замовника: КНП «Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано-Франківської області»
 
Розробник програми: КНП «Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано-Франківської області»
 
 
№ з/п Найменування заходу  
Виконавець
Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування
(тис. грн.)
Бюджет Калуської МТГ та обласний
Очікувані результати
1.
 
 
 
 
 
 
Придбання  предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для підприємства: КНП «Калуська ЦРЛ»
 
2021 р. 919,0
 
 
 
 
425,0
 
 
 
344,0
 
 
 
 
90,0
 
 
 
60,0
 
Для забезпечення життєдіяльності підприємства,  для отримання економічних вигод пов¢язаних з їх використанням.
 - придбання паливно-мастильних матеріалів та запчастин;
- придбання господарських,
будівельних,сантехнічних матеріалів, миючих засобів, м¢ягкого інвентаря;
- придбання друкованої продукції та оплата за періодичні видання;
-придбання оргтехніки та комп¢ютерів;
2. Забезпечення  препаратами лікарськими та виробами медичного призначення, закупівля медичного, устаткування (хірургічного та ортопедичного ):
 
- лікарські засоби;
 
- вироби медичного призначення,
медичне устаткування
КНП «Калуська ЦРЛ» 2021р. 2 076,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1446,9
 
 
629,6
Покращення якості наданих медичних послуг, зменшення тривалості ліжко –дня, зменшення рівня загальної смертності.
Покращення якості лабораторної  та рентгенологічної діагностики Покращення якості надання хірургічної допомоги, впровадження сучасних методів оперативного втручання.
3. Забезпечення продуктами харчування КНП «Калуська ЦРЛ» 2021р.  2 175,0 Для покращення умов перебування пацієнтів
4. Оплата інших послуг (крім комунальних):
  • ремонт та обслуговування медичного обладнання, будівель,автомобілів;
  • вивіз біовідходів;
  • встановлення пожежної сигналізації та охорона праці;
  • обслуговування оргтехніки, оплата за телекомунікаційні послуги.
КНП «Калуська ЦРЛ» 2021 рік 1 077,0
 
677,0
 
 
 
115,3
 
161,7
 
 
123,0
Для забезпечення життєдіяльності підприємства.
Для покращення умов перебування пацієнтів Забезпечення протипожежної безпеки
5. Виплата пенсій і допомоги КНП «Калуська ЦРЛ» 2021р. 255,0
6. Інші поточні видатки КНП «Калуська ЦРЛ» 2021р. - Оплата судових зборів, приписів контролюючих органів
7. Капітальний ремонт
 
- проведення капітального ремонту ліфтового обладнання із заміною ліфта;
- проведення капітального ремонту водонасосної станції;
- проведення ремонту даху;
- проведення капітального ремонту приміщень ЦРЛ із заміною ліфта;
- проведення капітального ремонту їдальні ЦРЛ (обласний бюджет)
КНП «Калуська ЦРЛ» 2021р. 2 650,0
 
800,0
 
 
 
700,0
 
 
500,0
 
600,0
 
 
 
50,0 (обласний бюджет)
Покращення умов перебування пацієнтів та працівників закладу
8.
 
 
 
Обстеження учасників АТО на СКТ , МРТ КНП «Калуська ЦРЛ»
 
2021 р.  
120,0
 
 
Забезпечення соціального захисту  учасників АТО
ВСЬОГО: 9 272,5
Замовник програми                ____________               Іван Красійчук
Керівник програми                 ____________               Наталія Кінаш