ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

23.10.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1882
Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування на 2020-2022 роки

Про внесення змін
до Програми розвитку місцевого самоврядування на 2020-2022 роки
(____________ сесія   восьмого демократичного скликання)

Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, бюджетним кодексом України, рішенням 4 сесії восьмого демократичного скликання міської ради від 23.12.2020 №158 «Про бюджет Калуської територіальної громади на 2021 рік», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
1._Внести зміни до Програми розвитку місцевого самоврядування на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2019 №2791, зі змінами від 28.05.2020 №3135, від 29.10.2020 №3550, від 10.12.2020 №28, від 17.12.2020 №88, від 23.12.2020 №141, від 28.01.2021 №191, від 25.03.2021 №353, від 27.05.2021 №515, від 29.07.2021 №650, від 26.08.2021 №727, від 29.09.2021 №838, а саме:
 
1.1. збільшити обсяги фінансування Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми у 2021 році по пункту 6.14 «Телевізійні послуги (послуги з створення та трансляції в ефірі телебачення сюжетів, тематичних ефірів)» на 49000,00 грн (сорок дев’ять тисяч грн 00 коп.);
 
1.2.   викласти пункт 7 Паспорта програми та пункт 6.14 Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування в новій редакції (додаються).
 
2. Координацію роботи з реалізації Програми розвитку місцевого самоврядування на 2020-2022 роки покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради та керуючого справами виконкому згідно з розподілом функціональних обов’язків.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради Олега Савку.
 
 
Міський голова                                                                                          Андрій НАЙДА
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення  міської  ради
від __________2021  №_____       
Секретар міської ради
 
_________ Віктор ГІЬТАЙЧУК
         
 
 
Зміни  до  Програми
розвитку місцевого самоврядування
на 2020-2022 роки
 
 Замовник Програми                        Котик Л. Б.                    ______
                                                           (П.І.Б.)                        (підпис)
 
Керівник Програми                         Савка О. В.                    ______
   (П.І.Б.)                       (підпис)
 
 
        
Управління економічного розвитку міста міської ради  
 
Юрій Соколовський
 
 
 
          _____________
                 (підпис)
 
Фінансове управління міської ради  
Леся Поташник
 
         _____________
                 (підпис)
 
 
 
Іван Коцан
 
           _____________
                 (підпис)
 

 Пункт 7 паспорта Програми
 розвитку місцевого самоврядування на 2020-2022 роки
(нова редакція)
 
 
7. Обсяги фінансування програми (тис.грн)    -  24426,60
 
Рік Обсяги фінансування
Всього в т.ч. за джерелами фінансування, тис. грн
обласний бюджет Бюджет Калуської міської територіальної громади Інші джерела
2020
2021
2022
8 085,90
7 824,50
8 516,20
- 8 085,90
7 824,50
8 516,20
-
 
 
Замовник Програми                                       Котик Л. Б.                               ______
  (П.І.Б.)                                     (підпис)
Керівник Програми                                       Савка О. В.                                ______
                                      (П.І.Б.)                                                       (підпис)
                                                                                                                                                                                                          Додаток до програми
Перелік  заходів, обсяги та джерела фінансування Програми  
Назва замовника:  Калуська  міська  рада
№з/п Найменування заходу Виконавець Термін виконання Орієнтовані обсяги фінансування, грн. Очікувані результати
роки всього в т.ч. за джерелами фінансування
Бюджет міської територіаль-ної громади Облас-ний бюджет інші дже-рела
6.14 Телевізійні послуги (послуги з створення та трансляції в ефірі телебачення сюжетів, тематичних ефірів) Відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 2020-2022 2020-2022
2020
2021
2022
147 000
-
147 000
-
147 000
-
147 000
-
Підвищення рівня інформованості громадян про діяльність органів місцевого самоврядування
Всього: 2020-2022
2020
2021
2022
24 426 581
8 085 900
7 824 506
8 516 175
24 426 581
8 085 900
7 824 506
8 516 175
                                                                                                                     
Замовник  Програми                                                         Котик Л. Б.  _______         
Керівник  Програми                                                          Савка О. В.  ________      

 
Порівняльна таблиця
 
№з/п Найменування заходу Затверджено бюджетом Зміни
(+;-)
Уточнений план
6.14 Телевізійні послуги (послуги з створення та трансляції в ефірі телебачення сюжетів, тематичних ефірів) 98000,00 49000,00 147000,00
Всього по програмі
49000,00  
7824506,00