ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

19.11.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1991
Про внесення змін до  Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Калуське підприємство автобусних станцій» Калуської міської ради на  2021-2022 роки

 
 
Про внесення змін до  Програми
фінансової підтримки комунального
підприємства «Калуське підприємство
автобусних станцій» Калуської
міської ради на  2021-2022 роки
 
 
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. ст. 71, 91 Бюджетного кодексу України, враховуючи службову записку комунального підприємства «Калуське  підприємство автобусних станцій» Калуської міської ради від 12.11.2021 року №1, висновки постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
         1. Внести зміни до Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Калуське підприємство автобусних станцій» Калуської міської ради на  2021-2022 роки, затвердженої рішенням Калуської міської ради 29.09.2021 року №841, а саме виклавши  пункт «Обсяги фінансування програми» Паспорта Програми та Перелік заходів, обсягів та джерел фінансування Програми в новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Богдана Білецького.
 
Міський голова                                                          Андрій НАЙДА
Затверджено:
рішення міської ради
від _______ ____р.№_____
Секретар міської ради
__________Віктор ГІЛЬТАЙЧУК
 
Зміни до Програми
фінансової підтримки комунального підприємства «Калуське підприємство автобусних станцій» Калуської міської ради на  2021-2022 роки.
 
 
Замовник Програми
«Калуське підприємство автобусних станцій» Калуської міської ради
 
                          
Мар’ян РИСЕЙ
 
 
 
 
 
Керівник Програми
Заступник міського голови
 
 
 
 
Богдан БІЛЕЦЬКИЙ
 
 
 
 
 
 
 
Фінансове управління
міської ради
 
Леся ПОТАШНИК
        
         _____________
                 (підпис)
 
 
Управління економічного розвитку міста
 
 
 
Юрій СОКОЛОВСЬКИЙ
 
 
 
Іван КОЦАН
          _____________
                 (підпис)
     
 
          _____________
                 (підпис)
 
  • ункт Паспорта Програми«Обсяги фінансування програми»
(нова редакція)
 
Обсяги фінансування програми (тис.грн.) 101,600
 
 
Обсяги фінансування, тис.грн.
в т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджет бюджет Калуської міської територіальної громади
2021-2022 рр.
В т.ч.
с)
Додаток до Програми
Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Калуське підприємство автобусних станцій» Калуської міської ради на  2021-2022 роки.
Назва замовника Комунальне підприємство «Калуське підприємство автобусних станцій» Калуської міської ради
 
№з/п Найменування заходу Виконавець Термін вико-нання Орієнтовані обсяги фінансування, тис.грн. Очікувані результати
роки всього в т.ч. за джерелами фінансування
бюджет Калуської
МТГ
обласний бюджет інші джерела
1. Виділення коштів на фінансову підтримку комунального підприємства «Калуське підприємство автобусних станцій» Калуської міської ради для забезпечення виплати заробітної плати Управління економічного розвитку Калуської міської ради 2021-2022 2021-2022
в т.ч.
 
2021
 
2022
82,600
 
 
 
17,100
 
65,500
82,600
 
 
 
17,100
 
65,500
- - Забезпечення безперебійної роботи та фінансової стабільності комунального підприємства «Калуське підприємство автобусних станцій» Калуської міської ради
2. Виділення коштів на фінансову підтримку комунального підприємства «Калуське підприємство автобусних станцій» Калуської міської ради для забезпечення безперебійної роботи підприємства Управління економічного розвитку Калуської міської ради 2021-2022 2021-2022
в т.ч.
 
2021
 
2022
19,000
 
 
 
9,000
 
10,000
19,000
 
 
 
9,000
 
10,000
- - Забезпечення безперебійної роботи та фінансової стабільності комунального підприємства «Калуське підприємство автобусних станцій» Калуської міської ради
Всього 2021-2022 101,600 101,600
в т.ч. 2021 26,100 26,100
2022 75,500 75,500
 
 
Керівник програми                              Б.І.БІЛЕЦЬКИЙ              _____________
                                                               (П.І.Б)                                (підпис)
 
 
Замовник програми                              М.М.РИСЕЙ                    _____________
                                                               (П.І.Б)                                (підпис)