ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

13.01.2022

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 89
Про внесення змін до Програми капітального ремонту та утримання об`єктів благоустрою і дорожньо- мостового господарства Калуської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

 УКРАЇНА
КАЛУСЬКА МІСЬКА  РАДА
РІШЕННЯ

 
від   _______ 2022р. № _____                                                                   м.Калуш
 
 

 Про внесення змін до Програми
капітального ремонту та утримання
об'єктів благоустрою і дорожньо-
мостового господарства
Калуської міської територіальної
громади на 2022-2024 роки
________________________  
демократичного скликання                           
 
З метою забезпечення та збереження технічного стану об’єктів благоустрою, підвищення експлуатаційних якостей і продовження строків служби об'єктів благоустрою, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», враховуючи рішення міської ради від 23.12.2021 № 1171 «Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2022 рік», розпорядження Івано-Франківської обласної ради від 22.11.2021 № 854-р «Про підсумки обласних конкурсів розвитку місцевого самоврядування», листи управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради від 12.01.2022 № 04-08/10 та КП «КАЛУШАВТОДОР» від 12.01.2022 № 8/01-03 висновки постійних комісій міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики, з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
           1. Внести зміни до Програми капітального ремонту та утримання об'єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калуської міської територіальної  громади на 2022-2024 роки затвердженої рішенням міської ради від 29.07.2021 року № 680, а саме:
1.1. Зменшити обсяг фінансування Програми на 30 776,678 тис. грн. (тридцять мільйонів сімсот сімдесят шість тисяч шістсот сімдесят вісім грн. 00 коп.), з яких:
1.2. Зменшити обсяг фінансування Програми (бюджет Калуської міської територіальної громади) на 31 076,478 тис.грн. (тридцять один мільйон сімдесят шість тисяч чотириста сімдесят вісім грн. 00 коп.).
1.3. Передбачити обсяг фінансування Програми (кошти обласного бюджету) в сумі 299,8 тис.грн. (двісті дев’яносто дев’ять тисяч вісімсот грн. 00 коп.).
2. Викласти Паспорт і Перелік заходів, обсягів та джерел фінансування Програми в новій редакції (додаються).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Богдана Білецького та постійну комісію з питань власності, житлово-комунального господарства та екології.
  
Міський голова                                                                              Андрій НАЙДА
     
 Затверджено
рішення міської ради
від _______ 2022р.№_____
Секретар міської ради
___________ Віктор ГІЛЬТАЙЧУК
 
 
Зміни до Програми капітального ремонту та утримання об'єктів
благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калуської міської територіальної  громади на 2022-2024 роки
 
 
Замовник Програми
Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради
 
 
                              
 
  
Юрій РЕКУНОВ
 
 
 
 
 
 
 
Керівник Програми
Заступник міського голови
 
 
 
Богдан БІЛЕЦЬКИЙ
 
 
 
 
  
 
Управління економічного розвитку міста міської ради  
          
Юрій СОКОЛОВСЬКИЙ
 
        
         
          _____________
                 (підпис)
 
Фінансове управління міської ради                 
Леся ПОТАШНИК
        
          _____________
                 (підпис)
 
 
 
Іван КОЦАН
       
           _____________
                 (підпис)
  
Програми капітального ремонту та утримання об'єктів
благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калуської міської територіальної  громади на 2022-2024 роки
 1. Ініціатор розроблення програми (замовник) Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради
 2. Розробник програми Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради
 3. Співрозробники програми  ------------
 4. Відповідальний виконавець програми Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради
 5. Учасники програми: Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради, КП «Калушавтодор», КП «Міськсвітло», КП «Ритуальна служба»
 6. Термін реалізації програми: 2022-2024 рік
 7. Обсяги фінансування програми (тис.грн.) 340 043,322
 
 
  Обсяги фінансування, тис.грн.
в т.ч. за джерелами фінансування
Бюджет міської територіальної громади
інші джерела
 1. Очікувані результати виконання програми:
Виконання Програми забезпечить:
 • збереження існуючої мережі об’єктів благоустрою від руйнування, своєчасне виконання ремонтних робіт та виконання заходів з питань безпечної життєдіяльності населення Калуської міської територіальної громади;
 • належну сезонну експлуатацію об’єктів благоустрою;
 • покращення експлуатаційного стану доріг і вулиць, мереж зовнішнього освітлення, споруд системи збирання і вивезення твердих побутових відходів, обладнання дитячих, спортивних майданчиків, благоустрою кладовищ, об’єктів поводження з домашніми тваринами;
 • проведення ремонтних робіт на об’єктах благоустрою;
 • ефективне використання наявних коштів та підвищення якості робіт, що виконуються, в тому числі шляхом упровадження новітніх матеріалів та технологій.
 1. Термін проведення звітності: щоквартально

 
Замовник програми                         Юрій РЕКУНОВ          _____________
                                                               (П.І.Б)                                       (підпис)
Керівник програми                          Богдан БІЛЕЦЬКИЙ      _____________
                                                               (П.І.Б)                                       (підпис)

Додаток до Програми
Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування Програми капітального ремонту та утримання об’єктів благоустрою
 і дорожньо-мостового господарства на 2022-2024 роки
Назва замовника Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради
№з/п Найменування заходу Виконавець Термін виконання Орієнтовані обсяги фінансування, тис.грн. Очікувані результати
роки всього в т.ч. за джерелами фінансування
Бюджет міської територіаль-ної громади обласний бюджет інші джерела
Розділ І. Утримання та поточний ремонт об"єктів благоустрою 
1 Утримання дорожньо-мостового та зеленого господарства УЖКГ міської ради, КП «Калушавтодор» 2022 2022 32985,064 32785,064 200,0 - Збереження існуючої мережі об’єктів благоустрою від руйнування, належна сезонна експлуатація об’єктів благоустрою, покращення експлуатаційного стану доріг і вулиць, мереж зовнішнього освітлення, благоустрою кладовищ
2023 2023 32310,0 32310,0
2024 2024 34000,0 34000,0
2 Утримання зовнішнього освітлення міста та технічних засобів регулювання дорожнього руху УЖКГ міської ради, КП «Міськсвітло» 2022 2022 16232,428 16232,428 - -
2023 2023 19630,0 19630,0
2024 2024 20610,0 20610,0
3 Утримання кладовищ УЖКГ міської ради, КП «Ритуальна служба» 2022 2022 1691,93 1691,93 - -
2023 2023 1580,0 1580,0
2024 2024 1660,0 1660,0
4 Послуги по ремонту та відновленню об’єктів благоустрою відповідно до договірних зобов’язань УЖКГ міської ради 2022 2022 19039,1 19039,10 - -
2023 2023 25000,0 25000,0
2024 2024 25000,0 25000,0
Всього по роках по розділу 1: 2022 2022 69948,522 69748,522 200,0
2023 2023 78520,0 78520,0
2024 2024 81270,0 81270,0
ВСЬОГО по розділу 1: 229738,5 229538,5 200,0
Розділ 2. Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення
1 Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення УЖКГ міської ради 2022 2022 0,000 0,000 - - Покращення дорожньої інфраструктури, забезпечення безпеки дорожнього руху
2023 2023 2000,0 2000,0
2024 2024 2000,0 2000,0
2 Капітальний ремонт вуличного освітлення на вул. І.Франка у с. Пійло Калуської міської ради УЖКГ міської ради 2022 2022 49,9 - 49,9 Покращення дорожньої інфраструктури, забезпечення безпеки дорожнього руху
Всього по роках по розділу 2: 2022 2022 49,900 0,000 49,9
2023 2023 2000,0 2000,0
2024 2024 2000,0 2000,0
ВСЬОГО по розділу 2: 4049,900 4000,000 49,9 -
Розділ 3. Капітальний ремонт інших об"єктів благоустрою
1 Капітальний ремонт пішохідних доріжок на новому кладовищі на вул.Височанка в м.Калуші Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення ПКД)  УЖКГ міської ради 2022 2022 500,0 500,0 - - покращення благоустрою кладовища 
2023 2023 1000,0 1000,0
2024 2024 1000,0 1000,0
2 Капітальний ремонт воріт на новому кладовищі на вул.Височанка УЖКГ міської ради 2022 2022 0,0 0,0 - -
3 Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття парковки для машин перед адміністартивно-побутовим приміщенням на новому кладовищі на вул.Височанка УЖКГ міської ради 2022 2022 0,0 0,0
2023 2023 1000,0 1000,0
2024 2024 1000,0 1000,0
4 Капітальний ремонт скверів УЖКГ міської ради 2022 2022 0,0 0,0 покращення благоустрою
2023 2023 2000,0 2000,0
2024 2024 2000,0 2000,0
5 Капітальний ремонт заїзних кишень у мікрорайонах міста (в тому числі виготовлення ПКД)  УЖКГ міської ради 2022 2022 856,00 856,00 покращення благоустрою
2023 2023 1500,0 1500,0
2024 2024 1500,0 1500,0
6 Капітальний ремонт та встановлення лавок (в тому числі виготовлення ПКД)  УЖКГ міської ради 2022 2022 300,0 300,0 - - покращення благоустрою
2023 2023 300,0 300,0
2024 2024 300,0 300,0
7 Виготовлення проектно-кошторисної документації на об"єкти по КПКВ 1216030 УЖКГ міської ради 2022 2022 49,0 49,0 - -
2023 2023 350,0 350,0
2024 2024 350,0 350,0
8 Капітальний ремонт освітлення пішохідних переходів (в тому числі виготовлення ПКД)  УЖКГ міської ради 2022 2022 500,0 500,0 - - забезпечення безпеки дорожнього руху
2023 2023 550,0 550,0
2024 2024 600,0 600,0
9 Капітальний ремонт світлофорних об"єктів у м. Калуші Івано-Франківської області УЖКГ міської ради 2022 2022 0,0 0,0 забезпечення безпеки дорожнього руху 
2023 2023 400,0 400,0
10 Капітальний ремонт автобусної зупинки на вул. Січових Стрільців с. Кропивник Калуської міської ради УЖКГ міської ради 2022 2022 49,9 - 49,9 покращення благоустрою 
11 Виготовлення проектно-кошторисної документації на об"єкти по КПКВ 1217461 УЖКГ міської ради 2022 2022 49,0 49,0 - -
2023 2023 550,0 550,0
2024 2024 600,0 600,0
12 Влаштування піднятого пішохідного переходу на вул.Дзвонарська в районі ліцею № 3 (капітальний ремонт) в м. Калуші Івано-Франківської області УЖКГ міської ради 2022 2022 576,0 576,0 забезпечення безпеки дорожнього руху
Всього по роках по розділу 3: 2022 2022 2879,90 2830,00 49,9
2023 2023 7650,0 7650,0
2024 2024 7350,0 7350,0
ВСЬОГО по розділу 3:  17879,9 17830,0 49,9 -
Розділ 4. Капітальний ремонт доріг
1 Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Окружна в м. Калуші Івано-Франківської області УЖКГ міської ради 2022 2022 5567,042 5567,042 покращення дорожньої інфраструктури 
2 Капітальний ремонт вулиці Січових Стрільціву с. Сівка-Калуська Калуської міської територіальної громади 1175,142 1175,142
3 Капітальний ремонт доріг  2023 2023 22000,0 22000,0
2024 2024 24000,0 24000,0
4 Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та тротуарів УЖКГ міської ради 2022 2022 0,0 0,0 покращення дорожньої інфраструктури 
2023 2023 3000,0 3000,0
2024 2024 3000,0 3000,0
Всього по роках по розділу 4: 2022 2022 6742,184 6742,184
2023 2023 25000,0 25000,0
2024 2024 27000,0 27000,0
ВСЬОГО по розділу 4:  58742,184 58742,184 - -
Розділ 5. Капітальний ремонт тротуарів 
1 Капітальний ремонт тротуарів на вулиці Дзвонарська (від вул.Підвальна до вул.Дзвонарська, 7) в м. Калуші Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення ПКД)  УЖКГ міської ради 2022 2022 1000,00 1000,00 покращення експлуатаційного стану тротуарів
2 Капітальний ремонт тротуарів на вулиці Євшана (непарна сторона) в м. Калуші Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення ПКД)  3000,00 3000,00
3 Капітальний ремонт тротуарів пр. Л.Українки (від вул. Пушкіна до пр.Л.Українки, 19) в м. Калуші Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення ПКД) 2257,816 2257,816
4 Капітальний ремонт тротуарів вул. Степана Бандери (від вул. Івано-Франківська до вул. Степана Бандери, 98) в м. Калуші Івано-Франківської області 1136,286 1136,286 - -
5 Капітальний ремонт тротуарів на м-ні Шептицького в м. Калуші Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення ПКД)  1238,714 1238,714
6 Капітальний ремонт тротуарів  2023 2023 10000,0 10000,0
2024 2024 11000,0 11000,0
Всього по роках по розділу 5: 2022 2022 8632,816 8632,816
2023 2023 10000,0 10000,0
2024 2024 11000,0 11000,0
ВСЬОГО по розділу 5:  23375,0 23375,0 - -
РАЗОМ по роках:
2022 88253,322 87953,522 299,8
2023 123170,0 123170,0
2024 128620,0 128620,0
РАЗОМ по ПРОГРАМІ: 340043,322 339743,522 299,8 -
Замовник програми                                                      __Юрій РЕКУНОВ                        ___________________
    (підпис)
Керівник програми                                                       __Богдан БІЛЕЦЬКИЙ                 ___________________
    (підпис)
Додаток до листа
Зміни (порівняльна таблиця),що вносяться до Переліку
заходів, обсяги та джерела фінансування Програми капітального ремонту та утримання об’єктів благоустрою
 і дорожньо-мостового господарства на 2022-2024 роки (січень 2022 рік)
тис.грн.
№з/п Найменування заходу Обсяг фінансування передбачений Програмою на 2022 рік Зміни, що вносяться, (+,-) на 2022 рік План з урахуванням змін на 2022 рік
всього в т.ч. за джерелами фінансування всього в т.ч. за джерелами фінансування всього в т.ч. за джерелами фінансування
Бюджет міської територіаль-ної громади обласний бюджет інші джерела Бюджет міської територіаль-ної громади обласний бюджет інші джерела Бюджет міської територіаль-ної громади обласний бюджет інші джерела
Розділ І. Утримання та поточний ремонт об"єктів благоустрою 
1 Утримання дорожньо-мостового та зеленого господарства 30680,0 30680,0 - - 2305,064 2105,064 200,00 - 32985,064 32785,064 200,00 -
2 Утримання зовнішнього освітлення міста та технічних засобів регулювання дорожнього руху 18800,0 18800,0 - - -2567,572 -2567,572 - - 16232,428 16232,428 - -
3 Утримання кладовищ 1500,0 1500,0 - - 191,93 191,93 - - 1691,93 1691,93 - -
4 Послуги по ремонту та відновленню об’єктів благоустрою відповідно до договірних зобов’язань 25000,0 25000,0 - - -5960,9 -5960,9 - - 19039,1 19039,1 - -
Всього по розділу 1: 75980,0 75980,0 -6031,478 -6231,478 200,00 69948,522 69748,522 200,00
Розділ 2. Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення
1 Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення 2000,00 2000,00 - - -2000,00 -2000,00 - - 0 0 - -
2 Капітальний ремонт вуличного освітлення на вул.І.Франка у с. Пійло Калуської міської ради 0 0 49,900 49,9 - 49,900 49,9 -
Всього по розділу 2: 2000,0 2000,0 - - -1950,100 -2000,000 49,9 - 49,900 0,000 49,9 -
Розділ 3. Капітальний ремонт інших об"єктів благоустрою
1 Капітальний ремонт пішохідних доріжок на новому кладовищі на вул.Височанка в м.Калуші Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення ПКД)  1000,0 1000,0 - - -500,00 -500,00 - - 500,00 500,00 - -
2 Капітальний ремонт воріт на новому кладовищі на вул.Височанка 500,0 500,0 - - -500,00 -500,00 - - 0 0 - -
3 Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття парковки для машин перед адміністартивно-побутовим приміщенням на новому кладовищі на вул.Височанка 1000,0 1000,0 - - -1000,00 -1000,00 - - 0 0 - -
4 Капітальний ремонт скверів 2000,0 2000,0 - - -2000,00 -2000,00 - - 0 0 - -
5 Капітальний ремонт заїзних кишень у мікрорайонах міста (в тому числі виготовлення ПКД)  1500,0 1500,0 - - -644,00 -644,00 - - 856,00 856,00 - -
6 Капітальний ремонт та встановлення лавок (в тому числі виготовлення ПКД)  300,0 300,0 - - 0 0 - - 300,00 300,00 - -
7 Виготовлення проектно-кошторисної документації на об"єкти по КПКВ 1216030 350,0 350,0 - - -301,00 -301,00 - - 49,00 49,00 - -
8 Капітальний ремонт освітлення пішохідних переходів (в тому числі виготовлення ПКД)  500,0 500,0 - - 0 0 - - 500,00 500,00 - -
9 Капітальний ремонт світлофорних об"єктів у м. Калуші Івано-Франківської області 400,0 400,0 - - -400,00 -400,00 - - 0 0 - -
10 Капітальний ремонт автобусної зупинки на вул.Січових Стрільців с.Кропивник Калуської міської ради 0,0 0,0 49,90 - 49,9 - 49,9 - 49,9 -
11 Виготовлення проектно-кошторисної документації на об"єкти по КПКВ 1217461 500,0 500,0 - - -451,00 -451,00 - - 49,00 49,00 - -
12 Влаштування піднятого пішохідного переходу на вул.Дзвонарська в районі ліцею № 3 (капітальний ремонт) в м. Калуші Івано-Франківської області 0,0 0,0 - - 576,00 576,00 - - 576,00 576,00 - -
Всього по розділу 3: 8050,0 8050,0 - - -5170,100 -5220,000 49,9 2879,900 2830,000 49,9 -
Розділ 4. Капітальний ремонт доріг
1 Капітальний ремонт доріг  20000,0 20000,0 - - -20000 -20000 - - 0 0 - -
2 Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Окружна в м. Калуші Івано-Франківської області 0,0 0,0 - - 5567,042 5567,042 - - 5567,042 5567,042 - -
3 Капітальний ремонт вулиці Січових Стрільціву с. Сівка-Калуська Калуської міської територіальної громади 0,0 0,0 - - 1175,142 1175,142 - - 1175,142 1175,142 - -
4 Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та тротуарів  3000,0 3000,0 - - -3000,00 -3000,00 - - 0 0 - -
Всього по розділу 4: 23000,00 23000,00 - - -16257,816 -16257,816 0,00 - 6742,184 6742,184 0,00 -
Розділ 5. Капітальний ремонт тротуарів 
1 Капітальний ремонт тротуарів  10000,0 10000,0 - - -10000,00 -10000,00 - - 0 0 - -
2 Капітальний ремонт тротуарів на вулиці Дзвонарська (від вул.Підвальна до вул.Дзвонарська, 7) в м. Калуші Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення ПКД)  0 0 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
3 Капітальний ремонт тротуарів на вулиці Євшана (непарна сторона) в м. Калуші Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення ПКД)  0 0 - - 3000,00 3000,00 - - 3000,00 3000,00 - -
4 Капітальний ремонт тротуарів пр. Л.Українки (від вул. Пушкіна до пр.Л.Українки, 19) в м. Калуші Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення ПКД) 0 0 2257,816 2257,816 2257,816 2257,816
5 Капітальний ремонт тротуарів вул. Степана Бандери (від вул. Івано-Франківська до вул. Степана Бандери, 98) в м. Калуші Івано-Франківської області 0 0 - - 1136,286 1136,286 - - 1136,286 1136,286 - -
6 Капітальний ремонт тротуарів на м-ні Шептицького в м. Калуші Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення ПКД)  0 0 - - 1238,714 1238,714 - - 1238,714 1238,714 - -
Всього по розділу 5: 10000,00 10000,00 - - -1367,184 -1367,184 0,00 - 8632,816 8632,816 0,00 -
РАЗОМ по ПРОГРАМІ на 2022 рік 119030,0 119030,0 -30776,678 -31076,478 299,80 - 88253,322 87953,522 299,80 -