ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

14.01.2022

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 101
Про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Калуська енергетична компанія» Калуської міської ради  на 2022  рік

 
Про внесення змін до
Програми фінансової підтримки
комунального підприємства
«Калуська  енергетична  компанія» Калуської міської ради  на 2022  рік
   
                                
 
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно дост.ст.71,91 Бюджетного кодексу України,  враховуючи лист-звернення комунального підприємства «Калуська  енергетична  компанія» Калуської міської ради від 14.01.2022 року №32, висновки постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
         1. Внести зміни до Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Калуська  енергетична  компанія»  Калуської міської ради на 2022 рік, затвердженої рішенням міської ради  25.11.2021року №1020, а саме:        
  1. Збільшити  обсяги фінансування за Програмою для забезпечення фінансування поточних витрат  (придбання матеріалів) згідно заходів  на  1 130,00 тис.грн  (Один мільйон  сто тридцять  тисяч гривень  00 коп.);
        1.2. Викласти п.7 паспорта і перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми в новій редакції  (додаються).
 
       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови  Богдана Білецького та постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики.
 
Міський голова                                                            Андрій НАЙДА       
 
 
 
Затверджено
рішення міської ради
Секретар міської ради
__________Віктор ГІЛЬТАЙЧУК
 
 
Зміни до програми
фінансової підтримки комунального підприємства
«Калуська  енергетична  компанія»  Калуської міської ради 
на 2022 рік.
 
 
Замовник Програми
Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради
 
 
                              
 
   Юрій Рекунов
 
 
 
 
 
Керівник Програми
Заступник міського голови
 
 
 
Богдан Білецький
 
 
 
     
 
        
   
Управління економічного розвитку міста міської ради  
          
Юрій Соколовський
 
        
         
          _____________
                 (підпис)
 
Фінансове управління міської ради                  
Леся Поташник
        
         _____________
                 (підпис)
 
 
 
Іван Коцан
       
           _____________
                 (підпис)
 
  
Пункт 7 Паспорта Програми(нова редакція)
 
7.Обсяги фінансування програми (тис.грн.)  15 630,0 тис. грн
 
 
Обсяги фінансування, тис.грн.
в т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджет бюджет міської територіальної громади інші джерела
15 630,0  
 
Додаток до Програми
Перелік
    заходів, обсяги та джерела фінансування Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Калуська енергетична Компанія» Калуської міської ради  на 2022 рік
Назва замовника Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради
 
№з/п Найменування заходу Виконавець Термін виконання Орієнтовані обсяги фінансування, тис.грн. Очікувані результати
роки всього в т.ч. за джерелами фінансування
бюджет Калуської міської територіальної громади обласний бюджет інші джерела
1 Плата за природний газ та його розподіл КП «КЕК» 2022 2022 10 000,0 10 000,0
6012
    Безперебійне та якісне  надання  населенню міста Калуша послуг водопостачання
2 Плата за електроенергію таїї розподіл КП «КЕК» 2022 2022 1 000,0 1 000,0
6013
    Безперебійне та якісне  надання  населенню міста Калуша послуг водопостачання
3 Придбання побудинкових лічильників комерційного обліку холодної води
 
КП «КЕК» 2022 2022 1 750,0 1 750,0
6013
    Безперебійне та якісне  надання  населенню міста Калуша послуг водопостачання
4 Отримання спеціального дозволу на користування надрами з участю в аукціоні, геологічна інформація, виготовлення паспортів свердловин, виготовленя технічних паспортів     на об’єкти будівництва КП «КЕК» 2022 2022 1 750,0 1 750,0
6013
    Безперебійне та якісне  надання  населенню міста Калуша послуг водопостачання
5 Придбання матеріалів КП «КЕК» 2022 2022 1 130,0 1 130,0
6013
    Безперебійне та якісне  надання  населенню міста Калуша послуг водопостачання
  Всього       15 630,0 15 630,0      
 
Керівник програми _____________________________                                                                 _Б.І.Білецький_                                                                                                  
              Замовник програми ______________________________                                                                 Ю.І.Рекунов             
Порівняльна таблиця
заходів, обсяги та джерела фінансування Програми фінансової підтримки
комунального підприємства «Калуська енергетична Компанія»
Калуської міської ради  на 2022 рік
Назва замовника Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради
№з/п Найменування заходу Виконавець Термін виконання Орієнтовані обсяги фінансування, тис.грн. Очікувані результати
 
 
Було
 
 
Планується
1 Плата за природний газ та його розподіл КП «КЕК» 2022 10 000,0 10 000,0
6012
10 000,0 10 000,0
6012
Безперебійне та якісне  надання  населенню міста Калуша послуг водо теплопостачання та водовідведення
2 Плата за електроенергію таїї розподіл КП «КЕК» 2022 1 000,0 1 000,0
6013
1 000,0 1 000,0
6013
Безперебійне та якісне  надання  населенню міста Калуша послуг теплопостачання
3 Придбання побудинкових лічильників комерційного обліку холодної води
 
КП «КЕК» 2022 1 750,0 1 750,0
6013
1 750,0 1 750,0
6013
Безперебійне та якісне  надання  населенню міста Калуша послуг водопостачання
4 Отримання спеціального дозволу на користування надрами з участю в аукціоні, геологічна інформація, виготовлення паспортів свердловин, виготовленя технічних паспортів     на об’єкти будівництва КП «КЕК» 2022 1 750,0 1 750,0
6013
1 750,0 1 750,0
6013
Безперебійне та якісне  надання  населенню міста Калуша послуг водопостачання
  Придбання матеріалів КП «КЕК» 2022     1 130,0 1 130,0
6013
Безперебійне та якісне  надання  населенню міста Калуша послуг водопостачання
  Всього     14 500,0 14 500,0 15 630,0 15 630,0