УКРАЇНА
КАЛУСЬКА  МІСЬКА  РАДА
РІШЕННЯ
10.12.2020     №   74  
 
Про затвердження  проєкту землеустрою                        
щодо відведення  земельної ділянки цільове призначення якої змінюється та затвердження розміру  втрат сільськогосподарського виробництва
гр. Джугану Р. М. (0,0698 га)
 
м.Калуш
(друга  сесія  восьмого
демократичного скликання)
 
   
 
            Розглянувши заяву громадянина Джугана Романа Мирославовича про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та проєкт землеустрою, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  ст.ст. 12, 20, 123, 125, 186-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997  № 1279 «Про розміри та порядок визначення втрат с/г виробництва, які підлягають відшкодуванню», беручи до уваги рішення Калуської міської ради від 25.06.2020 року № 3255 «Про затвердження проекту детального планування території щодо зміни цільового призначення земельних ділянок для реконструкції індивідуального житлового будинку під магазин автозапчастин з офісним приміщенням, автостоянкою та будівництво гаражних боксів з допоміжними та ремонтними приміщення на вул. С. Стрільців, 22 в м. Калуші», висновок про розгляд документації із землеустрою від 16.10.2020 № 11509/82-20 виданий ГУ Держгеокадастру у Миколаївській області, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою, постійної комісії міської ради з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська pада 
ВИРІШИЛА:
 
            1. Затвердити громадянину Джугану Роману Мирославовичу:
             1.1. проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється з земель для індивідуального садівництва на землі для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу  м. Калуш, вул. Стрільців Січових, 22  (код КВЦПЗ 12.11);
            1.2. розмір відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва земельної ділянки площею 0,0698 га, кадастровий номер 2610400000:08:010:0010, яка знаходиться в м. Калуш, на вул. Стрільців Січових, 22 на суму 5957,00 грн. (п’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят сім грн. 00 коп.) розрахованої сертифікованим інженером-землевпорядником відповідно до п. 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.1997  № 1279 «Про розміри та порядок визначення втрат с/г виробництва, які підлягають відшкодуванню» (додається).
 
             2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,0698 га, кадастровий номер 2610400000:08:010:0010, яка знаходиться в м. Калуш, на вул. Стрільців Січових, 22 з земель для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ 01.05) на землі для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу (код КВЦПЗ 12.11) громадянину Джугану Роману Мирославовичу.
             3. Зобов’язати громадянина Джугана Романа Мирославовича в двомісячний термін з дати прийняття даного рішення сплатити втрати сільськогосподарського виробництва за земельну ділянку площею 0,0698 га, кадастровий номер 2610400000:08:010:0010, яка знаходиться в м. Калуш, на вул. Стрільців Січових, 22 на суму 5957,00 грн. (п’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят сім  грн. 00 коп.) на рахунок № UA068999980334129848000009614, код платежу 21110000, одержувач коштів: Калуське УК/м. Калуш/, ЄДРПОУ: 37824037, банк: Казначейство України (ЕАП), МФО 899998.
          4. Землекористувачу земельної ділянки:
           4.1. За наявності сервітутів, передбачених ст. 99 Земельного кодексу України укласти договори сервітутного користування;  
           4.2. Забезпечити постійний доступ до існуючих на ділянках інженерних мереж для їх ремонту і обслуговування, дотримуватись правил використання земель в охоронній зоні мережі, не чинити перешкод при будівництві нових.
           5. Внести зміни в земельно-кадастрові документи та Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.
           6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Мирослава Тихого та  постійні комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою; з питань власності, житлово-комунального господарства та екології.
 
 
 
Міський голова                                                                          Андрій Найда