ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

LXXIII

Скликання:

VII

Статус:

В цілому

Дата прийняття:

27.02.2020

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  27
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  4
 • Відсутні
  6

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 2982

УКРАЇНА
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
27.02.2020 2982

 
Про нову редакцію Статуту комунального некомерційного підприємства «Центральна районна лікарня Калуської міської та районної рад Івано-Франківської області» . м.Калуш
(сімдесят третя сесія сьомого демократичного скликання)
Керуючись пунктом 12.1 Статуту КНП «Калуська ЦРЛ», нормами Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради, міська рада
ВИРІШИЛА:
 1. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства «ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ КАЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» в новій редакції (додається).
 2. Генеральному директору КНП «КАЛУСЬКА ЦРЛ» Красійчуку І.О. здійснити заходи щодо державної реєстрації нової редакції Статуту згідно з чинним законодавством.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Наталію Табачук.
Міський головаІгор Матвійчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Калуської міської ради
27.02.2020 № 2982
Секретар ради
_________ Роман Боднарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Калуської районної ради
27.02.2020 № _________
Голова районної ради
_________ Віктор Гільтайчук
СТАТУТКОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА«ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»(нова редакція)
м. Калуш

2020 рік

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Комунальне некомерційне підприємство «Центральна районна лікарня Калуської міської та районної рад Івано-Франківської області» (надалі — Підприємство) є закладом охорони здоров’я  — комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає вторинну медичну, консультативну допомогу та координує медичне обслуговування населення міста Калуша та Калуського району, забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони здоров’я на території міста Калуша та Калуського району.
1.2. Підприємство створене рішенням Калуської міської ради від 27.12.2018 № 2024 (51 сесія сьомого демократичного скликання) та рішенням Калуської районної ради від 27.12.2018 № 277-19 ( 19 сесія сьомого демократичного скликання) (надалі – Засновники) відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом реорганізації (перетворення) комунального закладу «Центральна районна лікарня Калуської міської та районної рад Івано-Франківської області» у Комунальне некомерційне підприємство.
1.3. Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків комунального закладу «Центральна районна лікарня» Калуської міської та районної рад.
1.4. Засновниками, Власниками та органами управління майном Підприємства є територіальні громади міста Калуша та територіальні громади сіл Калуського району в особі Калуської міської та Калуської районної рад.
1.5. Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновникам та органу управління – виконавчому комітету Калуської міської ради.
1.6. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.
1.7. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх частини серед засновників (учасників), працівників комунального некомерційного підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
1.8. Не вважається розподілом доходів Підприємства, в розумінні п. 1.6 Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.
1.9. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цим Статутом.
2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ2.1. Найменування:
2.1.1. Повне найменування Підприємства українською мовою – КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
2.1.2. Скорочене найменування Підприємства українською мовою: — КНП «КАЛУСЬКА ЦРЛ».
2.1.3. Повне найменування Підприємства англійською мовою – MUNICIPAL NON-COMMERCIAL ENTERPRISE “DISTRICT CENTRAL HOSPITAL OF KALUSH CITY COUNCIL AND KALUSH DISTRICT COUNCIL”.
2.1.4. Скорочене найменування Підприємства англійською мовою: MNCE “КALUSH DCH”.
2.1.5. Юридична адреса Підприємства: вул. Медична, 6 м. Калуш Івано-Франківська область 77312.
2.1.6. Місце провадження господарської діяльності Підприємства:
вул. Медична, 6 м. Калуш Івано-Франківська область 77312 – Центральна районна лікарня.
3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА3.1. Основною метою створення Підприємства є надання вторинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території міста Калуша та Калуського району, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.
3.2. Надання населенню згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я.
3.3. Здійснення іншої діяльності, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності й надання медичної допомоги при пологах.
3.4. Організація взаємодії з іншими закладами, підприємствами, організаціями охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.
3.5. Предметом діяльності Підприємства є:
 • створення разом із Власниками умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;
 • медична практика;
 • надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду;
 • своєчасне та якісне проведення лікування хворих з використанням комплексу необхідних і доступних методів, диференційований підхід до вибору методів та засобів лікування різних категорій хворих із забезпеченням принципів безперервності, послідовності та етапності, індивідуального підходу в організації та здійсненні діагностики та лікування;
 • надання кваліфікованої лікувально-діагностичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим згідно з Нормативами надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги;
 • своєчасне переведення хворих у відповідні спеціалізовані відділення для надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у випадках погіршення стану та потреби у високоспеціалізованій медичній допомозі;
 • забезпечення та контроль якості медичної допомоги хворим в межах затверджених МОЗ України, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, клінічних протоколів, медичних стандартів, а також передбачених законами інших норм, правил і нормативів, які регулюють діяльність у сфері охорони здоров'я;
 • інформування органів місцевого самоврядування та Департаменту охорони здоров'я ОДА у випадках, обумовлених законодавством, відповідними директивними і нормативними документами, в тому числі при виникненні масових уражень людей та виявленні хворих з підозрою на карантинні і особливо небезпечні інфекції;
 • цілодобовий прийом хворих, потерпілих, вагітних у передпологовому та пологовому періодах, які доставляються бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги та іншими транспортними засобами, або звертаються безпосередньо у приймальне віддідення, в тому числі за направленнями поліклініки або інших закладів охорони здоров’я;
 • організація надання невідкладної медичної допомоги відповідно до законодавства України;
 • взаємодія з закладами охорони здоров’я первинного, третинного та іншого (високоспеціалізованого) рівнів, в порядку, передбаченому законодавством України;
 • впровадження первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини;
 • організація і проведення невідкладних лікарських оглядів відповідно до стану хворих, чи потерпілих діагностичне обстеження хворих і потерпілих, що звернулися до приймального відділення, а також їх госпіталізація за показаннями;
 • забезпечення пацієнтів медичною допомогою відповідного профілю, виходячи з показань та рівня Підприємства, в умовах цілодобового стаціонару;
 • за потреби, надання високоспеціалізованої допомоги, направлення хворих до відповідних закладів охорони здоров’я третинного рівня;
 • проведення аналізу організації та якості лікувально-діагностичної діяльності, здійснення організаційно-методичної роботи з питань надання медичної допомоги на Підприємстві;
 • вивчення, аналіз основних інтегральних показників роботи, стану здоров'я та медичного обслуговування населення та надання пропозицій щодо їх покращення;
 • участь у розробці пропозицій з удосконалення організаційних, форм, методів діагностики і лікування хворих і потерпілих, які потребують медичної допомоги на догоспітальному і госпітальному етапах;
 • розробка та проведення комплексних протиепідемічних і санітарно- гігієнічних заходів;
 • організація підготовки, перепідготовки та підтримання належного кваліфікаційного рівня медичного персоналу Підприємства;
 • проведення профілактичної та санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань профілактики і надання першої допомоги при раптових захворюваннях, нещасних випадках і отруєннях;
 • проведення експертизи тимчасової втрати працездатності, направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу, спрямування пацієнтів на медико-соціальну реабілітацію, видача та продовження листків непрацездатності;
 • провадження діяльності, пов'язаної з відпуском, використанням, придбанням, зберіганням, перевезенням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у порядку, визначеному законодавством України;
 • участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;
 • участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством
 • надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку вторинної медичної допомоги у місті Калуш та Калуському районі та шляхів їх вирішення;
 • визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;
 • моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;
 • закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т. ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;
 • надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;
 • надання будь-яких послуг іншим суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу на території міста Калуш та Калуського району;
 • надання платних медичних послуг населенню згідно із законодавством України;
 • провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;
 • здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.
 1. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.
 2. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, Підприємство отримує його в порядку, визначеному законодавством України.
 3. Підприємство має право займатися іншими видами діяльності не передбаченими в даному Статуті і не забороненими законодавством України.

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
4.2. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність.
4.3. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є власністю територіальної громади міста Калуша та спільною власністю територіальних громад селища і сіл Калуського району на праві оперативного управління.
4.4. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
4.5. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновниками, самостійно організовує надання медичних послуг і реалізує їх за тарифами, що визначаються в порядку, встановленому законодавством.
4.6. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або неправомірними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.
4.7. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.
4.8. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.
4.9. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність і затверджує штатний розпис.
4.10. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.
5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ5.1. Майно Підприємства є комунальною власністю, закріплюється за Підприємством на праві оперативного управління та знаходиться на балансовому рахунку Підприємства. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновниками, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.
5.2. Підприємство не має право відчужувати закріплене за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Засновників. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Засновниками.
5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:
5.3.1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення.
5.3.1.1. Від Калуської районної ради: майновий комплекс за адресою: вул. Медична, 6 м. Калуш Івано-Франківська область 77312.
5.3.1.2. Від Калуської міської ради:
майновий комплекс (жіноча консультація пологового будинку Калуської ЦРЛ) за адресою: просп. Лесі Українки, 15а м. Калуш Івано-Франківська область 77304.
майновий комплекс (поліклінічне відділення дитячої лікарні Калуської ЦРЛ) за адресою: вул. Будівельників, 3 м. Калуш Івано-Франківська область 77311.
5.3.2. Кошти місцевого бюджету.
5.3.3. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації послуг.
5.3.4. Цільові кошти.
5.3.5. Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.
5.3.6. Кредити банків.
5.3.7. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб.
5.3.8. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі.
5.3.9. Майно, отримане з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
5.3.10. Інші джерела, не заборонені законодавством.
Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.
5.4. Статутний капітал Підприємства становить: 10 000 грн (десять тисяч гривень 00 копійок).
5.5. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновників.
5.6. Підприємствомає право надавати в орендумайно, закріплене за ним на праві оперативного управління (п. 5.3.1.), юридичним та фізичним особам відповідно до чинного законодавстваУкраїни.
5.7. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку.
5.8. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до чинного законодавства України.
6. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ6.1. Підприємство має право:
6.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.
6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.
6.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.
6.1.4. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.
6.1.5. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України.
6.1.6. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.
6.1.7. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.
6.1.8. Співпрацювати з іншими центрами та лікувально-профілактичними закладами первинного, вторинного та третинного рівнів, науковими установами.
6.1.9. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я на їх запит.
6.1.10. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до чинного законодавства України.
6.1.11. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.
6.2. Підприємство зобов’язане:
6.2.1. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
6.2.2. Здійснювати бухгалтерський облік, вести фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.
6.2.3. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями органів місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.
6.2.4. Планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я (зі свого напрямку) в місті Калуш та Калуському районі.
6.2.5. Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
6.2.6. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.
6.2.7. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.
6.2.8. Акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ 7.1. Управління Підприємством здійснює Калуська міська рада та Калуська районна рада Івано-Франківської області (Засновники).
7.2. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює керівник Підприємства — Генеральний директор, який призначається на посаду Засновниками (уповноваженими ними особами) на конкурсній основі шляхом укладання з ними контракту на строк п’ять років. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність Генерального директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
7.3. Засновники:
7.3.1. Визначають головні напрямки діяльності Підприємства, затверджують плани діяльності та звіти про їх виконання.
7.3.2. Затверджують статут Підприємства та зміни до нього.
7.3.3. Укладають і розривають контракт з Генеральним директором Підприємства та здійснюють контроль за його виконанням.
7.3.4. Погоджують Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.
7.3.5. Здійснюють контроль за ефективністю використання майна, що є власністю територіальної громади міста Калуша та територіальних громад сіл Калуського району та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління.
7.3.6. Приймають рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначають ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджують ліквідаційний баланс.
7.3.7. Уповноваженийорган засновника погоджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання.
7.4. Органи місцевого самоврядування укладають з Підприємством договори про надання медичного обслуговування за рахунок коштів місцевих бюджетів.
7.5. Генеральний директор Підприємства:
7.5.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності та делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.
7.5.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновників.
7.5.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню, згідно з вимогами нормативно-правових актів медичної допомоги.
7.5.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна спільної власності територіальних громад і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.
7.5.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту та забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.
7.5.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.
7.5.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.
7.5.8. У строки і в порядку, встановлені законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких є обов’язковим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.
7.5.9. Подає в установленому порядку Засновникам квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно, в установлені терміни, надає Засновникам бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, за запитом Засновників.
7.5.10. Визначає та затверджує організаційну структуру Підприємства, граничну чисельність працівників, штатний розпис, умови оплати праці.
7.5.11. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори (строкові та безстрокові) з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.
7.5.12. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.
7.5.13. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.
7.5.14. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.
7.5.15. Вживає заходи до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
7.5.16. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:
• положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;
• порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;
• порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.
• тарифи на платні медичні послуги та інші послуги, що надаються Підприємством.
7.5.17. Відповідно до вимог законодавства та рішення органів місцевого самоврядування має право укладати договори оренди майна.
7.6. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції Генерального директора Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між Засновниками і Генеральним директором Підприємства.
7.7. У разі відсутності Генерального директора Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник Генерального директора.
7.8. Генеральний директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.
7.9. З метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування населення закладом охорони здоров’я, фінансово-господарської діяльності на Підприємстві cтворюється Спостережна Рада.
7.10. Порядок утворення, права, обов’язки спостережної ради закладу охорони здоров’я і положення про неї затверджуються рішеннями Засновників.
8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА8.1. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються Генеральним директором Підприємства.
8.2. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються його Генеральним директором.
8.3. Штатну чисельність Підприємства Генеральний директор визначає на власний розсуд на підставі кошторису Підприємства, погодженого в установленому законодавством та цим Статутом порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.
9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, Спостережну раду, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.
Представники первинної профспілкової організації, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства.
Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.
9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.
9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Генеральний директор Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.
9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.
9.5. Право укладання колективного договору надається Генеральному директору Підприємства, а від імені трудового колективу — уповноваженому ним органу.
Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.
9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.
9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності.
Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.
Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника Підприємства визначаються контрактом, укладеним відповідно до рішень Засновників.
9.8. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.
10. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ10.1. Пiдприємство самостійно здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв своєї дiяльностi та веде обробку та облiк персональних даних працiвникiв, а також веде юридичну, фiнансову та кадрову звiтнiсть. Порядок ведення бухгалтерського обліку та облiку персональних даних, статистичної, фiнансової та кадрової звiтностi визначається чинним законодавством України.
10.2. Пiдприємство несе вiдповiдальнiсть за своєчасне i достовiрне подання передбачених форм звiтностi вiдповiдним органам.
10.3. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Пiдприємства здiйснюють вiдповiднi державнi органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.
10.4. Засновники мають право здiйснювати контроль фiнансово-господарської дiяльностi Пiдприємства та контроль за якiстю i обсягом надання медичної допомоги. Пiдприємство подає Засновникам, за їхньою вимогою, бухгалтерський звiт та iншу документацiю, яка стосується фiнансово-господарської, кадрової, медичної дiяльностi.
10.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим стандартам в сфері охорони здоров’я та діючому законодавству.
11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації — за рішеннями Засновників, а у випадках, передбачених законодавством України, — за рішенням суду або відповідних органів державної влади.
11.2. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновниками або за рішенням суду.
11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.
11.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.
Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.
11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.
Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.
11.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.
11.8. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.
11.9. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
11.10. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється законодавством України.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА
12.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішеннями Засновників, шляхом викладення Статуту у новій редакції.
12.2. Зміни до цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.