ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

I

Скликання:

VIII

Статус:

В цілому

Дата прийняття:

24.11.2020

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  38
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  1

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 15

РІШЕННЯ
24.11.2020     №  15  
 
Про реорганізацію Копанківської сільської ради, шляхом приєднання
до Калуської міської ради 
м.Калуш
(перша  сесія  восьмого
демократичного скликання)
 
   
 
 
 
Керуючись ст. 25, 59 та розділом V перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 714-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Івано-Франківської області», відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, міська рада
ВИРІШИЛА:
 
1. Реорганізувати юридичну особу «КОПАНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА КАЛУСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» ((ЄДРПОУ  04356567), місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Копанки, вул. Івасюка, буд. 13) шляхом приєднання до Калуської міської ради ((ЄДРПОУ 33578261), місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м.Калуш, вул. Івана Франка буд. 1).
2. Калуська міська територіальна громада в особі Калуської міської ради  є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Копанківської сільської територіальної громади в особі Копанківської сільської ради.
3. Утворити Комісію з реорганізації Копанківської сільської ради у складі:
Голова комісії: Тихий Мирослав Васильович – перший заступник міського голови (реєстраційний номер облікової картки платника податків \\\\\\;; місце реєстрації: вул.\\\\\\; м.Калуш Івано-Франківська обл) 
 
Члени комісії:
1) Романів Любов Ільківна – головний бухгалтер Копанківської сільської ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків \\\\\\; місце реєстрації: вул.\\\\\\;, с.Копанки  Калуський район  Івано-Франківська обл );
2) Савка Олег Васильович – керуючий справами виконкому (реєстраційний номер облікової картки платника податків \\\\\\;; місце реєстрації: вул. \\\\\\;, м. Калуш  Івано-Франківська обл );
3) Шуляр  Іван Васильович – заступник начальника управління комунальної власності Калуської міської ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків \\\\\\;; місце реєстрації: вул.\\\\\\; Івано-Франківська обл.);
4) Щербій Анастасія Василівна – головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку і звітності  виконавчого комітету міської ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків \\\\\\;; місце реєстрації: вул.\\\\\\;, Калуський район, Івано-Франківська обл.);
5) Федорів Магдалина Олександрівна – головний бухгалтер управління освіти Калуської міської ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків\\\\\\;; місце реєстрації: вул\\\\\\;, м. Калуш, Івано-Франківська обл.);
6) Коцан Іван Асафатович – заступник начальника відділу організаційно-правової роботи ради Калуської міської ради з питань правового забезпечення роботи ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків \\\\\\;; місце реєстрації: вул. \\\\\\; Калуський район, Івано-Франківська обл.).
4. Покласти на Комісію з реорганізації Копанківської сільської ради повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Копанківської сільської ради з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 31.12.2020 р.
5. Інвентаризацію проводити у присутності матеріально відповідальних осіб Копанківської сільської ради.
6. Затвердити План заходів з реорганізації Копанківської сільської ради (додається).
7. Затвердити форму передавального акту (додається).
8. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що нагромадилися станом на 31.12.2020 р. під час діяльності ради, що приєднується до Калуської міської ради (додається).
9. Комісії з реорганізації:
- забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності Копанківської сільської ради станом на 31.12.2020 р. у порядку, передбаченому законодавством та передати їх Калуській міській раді;
- після складання передавальних актів подати їх на затвердження Калуській міській раді.
10. Визначити відповідальною за фізичне приймання документів, що нагромадилися під час діяльності Копанківської сільської ради станом на 31.12.2020 р. до Калуської міської ради начальника загального відділу міської ради Буждиган О.Д.
13. Міському голові не пізніше 05.01.2021р. утворити комісію з прийняття майна, активів та зобов’язань Копанківської сільської ради і забезпечити своєчасне та повне прийняття й оприбуткування зазначеного майна, активів та зобов’язань Калуською міською радою.
14. Голові Комісії з реорганізації забезпечити своєчасне здійснення заходів, передбачених Планом заходів з реорганізації Копанківської сільської ради.
15. Організацію та контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
 
 
Міський голова                                                                                 Андрій Найда
 
 
 
 
  ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
24.11.2020     №  15
Міський голова
 
                Андрій Найда
 
 
                                             
 
 
План заходів з реорганізації
Копанківської сільської ради
 
 №
 з/п
       Порядок здійснення заходів Термін виконання Виконавець
    1 Інвентаризація та передача документів, що нагромадилися за час діяльності Копанківської сільської ради на 31.12.2020 р. Калуській міській раді  
 
 До 05.01.2021 р.
 
 
    Комісія
   2 Повна інвентаризація основних засобів нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків сільської ради з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 31.12.2020 р.  
 
 До 05.01.2021 р.
     включно
 
 
  Комісія
   3 Складання Передавального акту майна, активів та зобов’язань сільської ради Калуській міській раді  
  До 05.01.2021 р.
       включно
 
   Комісія
  4 Передача складених Комісією з реорганізації передавальних актів на затвердження Калуській міській раді  
   10.01.2020 р.
 
  Голова
  Комісії
 
   5
Забезпечення процесу передачі майна, активів та зобов’язань сільської ради  Калуській міській раді після затвердження відповідного передавального акту  
  До 18.01.2020 р.
    включно
 
 
     Комісія
 
  
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
24.11.2020     №  15
Міський голова
 
                Андрій Найда
 
 
 
 
ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ
 
_________________                                                                  «___» ___________ 
 
 
Ми, що нижче підписалися, голова та члени Комісії з реорганізації _____________ сільської ради, створеної рішенням Калуської міської ради від __________р. № ____, у складі:
 
Голови комісії: ______________________________
 
Членів комісії: _______________________________
 
 керуючись ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт про наступне:
 
 1. Калуська міська рада ((ЄДРПОУ 33578261), місцезнаходження: вул.Франка,1 м. Калуш, Івано-Франківська  область), внаслідок реорганізації _____________ сільської ради (ЄДРПОУ ____________, місцезнаходження: _____________________________________________
______________________________________________________________) шляхом приєднання до Калуської міської ради є правонаступником майна, активів та зобов’язань ______________ сільської ради, а саме: 
 
1.1. Необоротних активів (балансова вартість) – ____________ грн., у тому числі:
- основні засоби – __________ грн.;
- інші необоротні матеріальні активи – __________ грн.;
1.2. Грошових коштів  – __________ грн.;
1.4. Дебіторської заборгованості – __________ грн., у тому числі:
- перед бюджетом – __________ грн.;
- з оплати праці – __________ грн.;
1.5. Кредиторської заборгованості  – __________ грн., у тому числі:
- перед бюджетом – __________ грн.;
- з оплати праці – __________ грн.;
 
 1. Разом із майном _____________ сільської ради Калуська міська рада  приймає документи, що підтверджують право власності (володіння, користування, розпорядження) на об’єкти основних засобів та документів, які підтверджують право власності або користування земельними ділянками.
 
Додатки до передавального акту: ________ на ____ аркушах.
Усього: _____ аркушів.
 
 
Комісія з реорганізації _______________ сільської ради:
 
Голова комісії:
 
_________________________ (підпис) _________________________ (ПІБ)
     
Член комісії:
 
_________________________ (підпис) _________________________ (ПІБ)
Член комісії:
 
_________________________ (підпис) _________________________ (ПІБ)
Член комісії:
 
_________________________ (підпис) _________________________ (ПІБ)
 
 
Від імені Калуської міської ради прийняла
Комісія з прийняття майна, активів та зобов’язань, у складі:
 
  _________________________ (підпис) _________________________ (ПІБ)
  _________________________ (підпис) _________________________ (ПІБ)
  _________________________ (підпис) _________________________ (ПІБ)
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
24.11.2020     №  15
Міський голова
 
                Андрій Найда
 
 
 
         
АКТ
 приймання-передачі документів, що нагромадилися за час діяльності
________________ сільської ради станом на 31.12.2020 р.
 
 
«___» ____________ 201__ року                                                                    № ____
 
Підстава: ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», ч. 4 ст. 3 Розділу XIV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015  р. № 1000/5.
У зв’язку із: припиненням юридичної особи – ______________ сільської ради шляхом приєднання до Калуської міської ради голова Комісії з реорганізації _______________ сільської ради  ___________________________ передає, а ____________________________________________________________________
(посада, ПІБ особи, яка приймає документи від міської ради)
приймає документи згідно з переліком:
 
 1. Документи, не завершені в діловодстві  ___________ сільської ради:
 

з/п
№ і назва опису Кількість примірників опису Кількість справ Примітки
1 2 3 4 5
1        
2        
3        
4        
5        
 
Номери відсутніх справ _________________________________________________________
Всього прийнято: __ (_______) справ.
 
 
 
 
 
 
 1. Архів _______________ сільської ради:
 

з/п
№ і назва опису Кількість примірників опису Кількість справ Примітки
1        
2        
3        
4        
5        
 
Номери відсутніх справ _________________________________________________________
Всього прийнято: __ (_______) справ.
 
 
Передавання здійснив
 
 
Голова Комісії з реорганізації
________________ сільської ради 
 
_______________ /___________________
(підпис)        (ПІБ)
 
  Приймання здійснив
 
 
__________________________________[1]
Калуської міської ради
 
_______________ /___________________
(підпис)                              (ПІБ)