ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

III

Скликання:

VIII

Статус:

В цілому

Дата прийняття:

17.12.2020

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  34
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  3
 • Відсутні
  2

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 89

УКРАЇНА

КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

17.12.2020 № 89

Про внесення змін до Програми підтримки функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП
на 2020-2022 роки
м.Калуш
(третя сесія восьмого
демократичного скликання)

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Програму підтримки функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2020 -2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2019 р. № 2794 (зі змінами затвердженими рішенням міської ради від 10.12.2020 року № 33), викласти в новій редакції (додається).
 2. Визначити головним виконавцем Програми Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради.
 3. Головним розпорядником коштів визначити виконавчий комітет Калуської міської ради.
 4. Фінансовому управлінню міської ради (Леся Поташник) проводити фінансування даної Програми відповідно до цих змін.
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконкому Олега Савку .

Міський голова                                                   Андрій Найда

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

17.12.2020 89

Секретар міської ради

Віктор Гільтайчук

ПРОГРАМА

ПІДТРИМКИ ФУНКЦІЙ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ

ТА МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ В ЦНАП

на 2020-2022 роки

Замовник Програми
Начальник центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради
______________ Надія Марій
Керівник Програми
Керуючий справами виконкому
______________ Олег Савка

ПАСПОРТ

ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ ФУНКЦІЙ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ ТА МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ В ЦНАП НА 2020 - 2022 роки

1. Ініціатор розроблення програми Виконавчий комітет Калуської міської ради
2. Розробник програми Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради
3. Співрозробники програми Виконавчий комітет Калуської міської ради
4. Відповідальний виконавець програми Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради
5. Учасники програми Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради
6. Термін реалізації програми 2020-2022 роки
6.1 Етапи фінансування програми -
7. Обсяги фінансування програми 2707,56тис. грн.
Роки Обсяги фінансування, тис.грн
Всього в т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджет міський бюджет інші джерела
Всього
2020-2022 роки, в т. ч:
2707,56 - 2707,56 -
2020 841,7 - 841,7 -
2021 925,36 - 925,36 -
2022 940,5 - 940,5

8. Очікувані результати виконання програми:

- можливість забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг.

9. Термін проведення звітності: щоквартально.

Замовник Програми
Начальник центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради
______________ Надія Марій
Керівник Програми
Керуючий справами виконкому
______________ Олег Савка

ПРОГРАМА

ПІДТРИМКИ ФУНКЦІЙ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ ТА МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ

В ЦНАП НА 2020-2022 РОКИ

 1. Проблема на розв’язання якої спрямована програма

Програма підтримки функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП (далі Програма) спрямована на забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради. Програма розроблена на виконання Закону України «Про адміністративні послуги» та у відповідності із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», Розпорядження Кабінету Міністрів України №523-р від 16.05.2014 р. «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

Програма підтримки функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП (далі Програма) розроблена із врахуванням вимог вказаних нормативних актів та спрямована на втілення у практику нових підходів у взаємовідносинах органів виконавчої влади та громадян за принципом «єдиного вікна», що дасть можливість громадянам отримувати в одному приміщенні послуги різних адміністративних органів.

Програма встановлює єдині засади організації роботи структурних підрозділів виконавчого комітету Калуської міської ради та органів виконавчої влади міста з надання якісних адміністративних послуг замовникам (фізичним та юридичним особам) через ЦНАП шляхом його співпраці із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2. Мета програми

Основними завданнями Програми є:

- впровадження ефективної системи надання адміністративних послуг населенню шляхом удосконалення роботи Центру надання адміністративних послуг ( ЦНАП );

- збільшення кількості та якості надання адміністративних послуг.

- задоволення потреб одержувачів адміністративних послуг.

3. Обґрунтування необхідності прийняття Програми

Однією з актуальних проблем при формуванні громадянського суспільства є потреба в розвитку та підтримці довіри громадян до органів влади та органів місцевого самоврядування. Саме Закон України «Про адміністративні послуги» несе нову ідеологію – ідеологію служіння громадянам з боку держави.

Складовою частиною нових реформ є своєчасне, повне і якісне надання адміністративних послуг.

Існуюча в місті організація надання адміністративних послуг характеризується в даний час багатьма недоліками і проблемами об’єктивного і суб’єктивного характеру, що створюють незручності для громадян міста:

 • органи виконавчої влади міста розміщені в різних приміщеннях;
 • наявність різноманітних баз даних органів виконавчої влади та інших відомств, не пов’язаних між собою, та необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;
 • недостатній організаційний та технічний рівень комунікації між суб’єктами надання адміністративних послуг.

Для розв’язання даної проблеми необхідно в одному приміщенні розмістити адміністраторів ЦНАП, а також розмістити реєстраторів та представників інших органів виконавчої влади, які будуть безпосередньо надавати послуги в ЦНАП, створити необхідні умови праці, а також зручні умови населенню по замовленню адміністративних послуг та отримання їх результатів.

Для реалізації цієї програми необхідно виділити з місцевого бюджету 2707,56тис. грн.

Строк реалізації цієї програми 2020 – 2022 роки.

4. Основні функції Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП):

 • надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг, прийом вхідних пакетів документів, їх обробка та видача результату послуги;
 • забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктам звернень у строки, встановлені законом;
 • організація передачі документів із ЦНАП до виконавчих органів, що беруть участь в наданні відповідних адміністративних послуг, а також передачі вихідних документів до ЦНАП;
 • організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;
 • здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

залучення представників органів виконавчої влади для вирішення спірних питань, що виникають в процесі надання адміністративних послуг.

5. Очікувані результати

Функціонування в місті Центру надання адміністративних послуг та віддалених робочих місць адміністраторів в кінцевому результаті дає:

 • можливість забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;
 • виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;
 • раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;
 • можливість доступу до Переліку адміністративних послуг, розміщеного на офіційному сайті Калуської міської ради;
 • отримання максимуму адміністративних послуг в одному приміщенні;
 • зручний для споживачів адміністративних послуг режим роботи ЦНАП у відповідності до чинного законодавства. 

6. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах кошторисних призначень з місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Розпорядником коштів на фінансування заходів Програми є виконавчий комітет Калуської міської ради.

Обсяг коштів, що планується використати з міського бюджету, становить 2707,56 тис. грн..

Додаток

Перелік

заходів, обсяги та джерела фінансування Програми підтримки функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2020-2022 роки

Назва замовника : Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради

№з/п Найменування заходу Виконавець Термін виконання Орієнтовані обсяги фінансування, тис.грн. Очіку
вані резу
ль
тати
роки всього в т.ч. за джерелами фінансування
міський бюджет обласний бюджет інші джерела
Всього 2020-2022 роки 2707,56 2707,56
Всього 2020-2022 роки, в т.ч: 590,0 590,0
1. Покращення матеріально -технічного забезпечення Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради 2020 2020 200,0 200,0 - - Покращення умов праці
2021 2021 220,0 220,0 - -
2022 2022 170,0 170,0 - -
Всього 2020-2022 роки, в т.ч: 824,0 824,0
2. Інформаційно-техніч не забезпечення Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради 2020 2020 255,0 255,0 - - Покращення обслуговування громадян
2021 2021 284,0 284,0
2022 2022 285,0 285,0
Всього 2020-2022 роки, в т.ч: 1293,56 1293,56
3. Заробітна плата
1.Посадовий оклад (1 мінімальна заробітна плата
2. Допла
та за особливі умови роботи – 50%
3. Премія – до 40%
Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради 2020 2020 386,7 386,7 - -
2021 2021 421,36 421,36 - -
2022 2022 485,5 485,5 - -
Всього 2020-2022 роки, в т.ч: 2020 841,7 841,7
2021 925,36 925,36
2022 940,5 940,5
Замовник Програми
Начальник центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради
______________ Надія Марій
Керівник Програми
Керуючий справами виконкому
______________ Олег Савка