ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

III

Скликання:

VIII

Статус:

В цілому

Дата прийняття:

17.12.2020

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  31
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  2
 • Не голосували
  3
 • Відсутні
  3

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 86

УКРАЇНА

КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

17.12.2020 № 86

Про Програму розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради» на 2021 рік м.Калуш
(третя сесія восьмого
демократичного скликання)

З метою надання населенню згідно з державними та місцевими програмами, а також згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів всіх видів стоматологічної допомоги та стоматологічних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я населення, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, враховуючи рекомендації постійних комісій, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради» на 2021 рік (додається).
2. Фінансування заходів Програми здійснювати за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади .

3. Визначити головним виконавцем та розпорядником коштів Програми КНП «Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради».

4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти на головного відповідального виконавця – директора, головного лікаря КНП «Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради».

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Надію Гуш.

Міський голова                              Андрій Найда

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
17.12.2020 86

Секретар міської ради

Віктор Гільтайчук

Програма розвитку та фінансової підтримки
комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради» на 2021 рік

Замовник програми

Директор підприємства, головний лікар КНП СПКМР ______________ Олег Шкляр

Керівник програми

Заступник міського голови ______________Надія Гуш

Паспорт
Програми розвитку та фінансової підтримки
комунального некомерційного підприємства « Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради» на 2021 рік

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник):- КНП «Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради»
  2. Нормативно-правова база: - Конституції України, Законів України “Основи законодавства України про охорону здоров’я“, “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії“, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“, “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні“, “Про донорство крові та її компонентів“, “Про внесення змін до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні“ від 15.06.2004, постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 955 “Про затвердження Програми надання громадянам гарантованої державою безоплатної медичної допомоги“, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23.11.2004 № 566 “Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги за спеціальностями “ортопедична стоматологія“, “терапевтична стоматологія“, “хірургічна стоматологія“, “ортодонтія“, “дитяча терапевтична стоматологія“, “дитяча хірургічна стоматологія“ (надалі – Протоколів надання медичної допомоги).
  3. Відповідальні виконавці: - комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради»
  4. Головний розпорядник бюджетних коштів:- Калуська міська рада.
  5. Терміни реалізації Програми: - 2021 рік.
  6. Етапи фінансування Програми: - 2021 рік.
  7. Форма наданої фінансової підтримки: поточні та капітальні видатки.
  8. Бюджети, з яких залучаються кошти на виконання Програми: бюджет Калуської територіальної громади.
  9. Обсяги фінансування Програми: 697,6 тис. гривень (перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Стоматологічної поліклініки Калуської міської ради» на 2021 рік додаються).
Рік Обсяги фінансування, тис. грн.
Всього в т. ч. за джерелами фінансування
Бюджет Калуської міської територіальної громади Обласний бюджет Інші джерела
2021 697,6 697,6 -

10.Очікувані результати виконання програми:

- підвищення ефективності лікувально-профілактичної (стоматологічної) діяльності комунального некомерційного підприємства стоматологічної поліклініки міста ;
– створення сприятливого середовища для збільшення доступності, якості та питомої ваги надання кваліфікованої стоматологічної допомоги населенню Калуської міської територіальної громади;
– поліпшення умов праці медичних працівників та матеріально-технічного оснащення закладу (здійснення капітальних видатків, оновлення чи закупівля засобів, здійснення капітального ремонту тощо).

11.Термін проведення звітності: Безпосередній контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет Калуської міської ради.
Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку. Контроль за виконанням завдань Програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів – головний розпорядник бюджетних коштів та постійна комісія міської ради з питань бюджету, фінансів та податків.
Відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає міській раді:
– звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року;
– інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Замовник програми:

КНП СПКМР ___________ Олег Шкляр

Керівник програми

Заступник міського голови ______________Надія Гуш

Обґрунтування доцільності затвердження
Програми розвитку та фінансової підтримки
комунального некомерційного підприємства «Стоматологічної поліклініки Калуської міської ради»

Загальна частина

Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради» (надалі - Підприємство) є закладом охорони здоров’я, що надає медичну стоматологічну допомогу (безоплатно - для окремих категорій населення, визначених чинним законодавством) та медичні стоматологічні послуги населенню в адміністративних межах Калуської міської територіальної громади, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я

В умовах переходу на нові умови фінансування, для забезпечення повноцінного функціонування комунального некомерційного підприємства необхідні кошти для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплати послуг. Прийняття Програми створює правові засади для запровадження фінансування заходів Програми за рахунок бюджету Калуської міської територіальної громади.

Комунальне некомерційні підприємства здійснюють господарську некомерційну діяльність, яка не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів та спрямована на досягнення, збереження, зміцнення здоров’я населення.

Враховуючи викладене вище та беручи до уваги необхідність поліпшення якості надання та доступності стоматологічної медичної допомоги населенню Калуської міської територіальної громади, зміцнення матеріально-технічної, виникає вкрай нагальна потреба у розробленні Програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємство «Стоматологічної поліклініки КМР» на 2021 рік. Затвердження на рівні міста даної Програми дозволить забезпечити високий рівень ефективного управління, стабільності та беззбитковості в діяльності комунального підприємства.

Джерелами фінансування є:

– кошти бюджету Калуської міської територіальної громади;
– інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

Мета програми

Основною метою діяльності підприємства є:

надання населенню згідно з державними та місцевими програмами, а також згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів всіх видів стоматологічної допомоги та стоматологічних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров'я населення.

Шляхи та способи розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми необхідно передбачити достатній обсяг фінансових ресурсів для забезпечення реалізації заходів Програми та вирішення її основних завдань:

– забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних стоматологічних послуг в Калуській міській територіальній громаді;
– виконання заходів програм надання населенню стоматологічних послуг;
– зміцнення матеріально-технічної бази комунального некомерційного підприємства «Стоматологічної поліклініки Калуської міської ради»;, оснащення необхідним стоматологічним обладнанням;

– забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель підприємств.

Очікувані результати виконання Програми
Виконання основних положень зазначеної Програми дасть змогу:
– забезпечити безперебійність роботи комунального некомерційного підприємства «Стоматологічної поліклініки Калуської міської ради», якісність і своєчасність стоматологічного обслуговування населення;

– провести поточні та капітальні ремонти приміщень комунального некомерційного підприємства «Стоматологічної поліклініки Калуської міської ради»;

– оновити матеріально-технічну базу комунального некомерційного підприємства «Стоматологічної поліклініки Калуської міської ради».

Фінансово-економічне обґрунтування Програми


Джерелом фінансування Програми є бюджет Калуської міської територіальної громади, а також інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються КНП на виконання запланованих заходів Програми.

Обсяг фінансування Програми з бюджету Калуської міської територіальної громади визначається щорічно, виходячи з конкретних завдань та з урахуванням можливостей дохідної частини бюджету.

Додаток
до Програми розвитку та підтримки
комунального некомерційного підприємства «Стоматологічної поліклініки Калуської міської ради»;
2021 рік

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування
Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства

«Стоматологічної поліклініки Калуської міської ради» на 2021 рік

№з/п Найменування заходу Виконавець Термін виконання, рік Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. Очікувані результати
Рік Всього в т. ч. за джерелами фінансування
Обласний бюджет Бюджет Калуської міської територіальної громади Інші джерела
1. Надання фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Стоматологічної поліклініки Калуської міської ради»всьогов тому числі: Калуська міська рада, комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради» 2021 2021 67,6 - 67,6
1.1. Забезпечення оплати послуг (крім комунальних) комунальному некомерційному підприємства «Стоматологічної поліклініки Калуської міської ради» Калуська міська рада, комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради» 2021 46,6 - 46,6 Проведення своєчасних розрахунків за послуги (крім комунальних)
1.2. Забезпечення фінансової бази для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря комунальному некомерційному підприємству «Стоматологічної поліклініки Калуської міської ради» Калуська міська рада, комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради» 2021 21,0 - 21,0 Забезпечення закладу предметами, обладнанням, матеріалами та інвентарем
2. Забезпечення відшкодування витрат на виплату заробітної плати медичних працівників, які відряджаються для роботи в постійно діючих військово-лікарських комісій при військкоматі Калуська міська рада, комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради» 2021 2021 30,0 - 30,0 Виконання державного завдання по призову
3. Забезпеченняфінансування капітальних видатків комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради, всього, в тому числі: Калуська міська рада, комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради» 2021 2021 600,0 600,0
3.1. Оновлення матеріально-технічної бази Калуська міська рада, комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради» 2021 2021 200,0 - 200,0 Придбання стоматологічного обладнання довгострокового користування
3.2. Забезпечення робіт з поточних та капітальних ремонтів, реставрацій об’єктів Калуська міська рада, комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради» 2021 2021 400,0 - 400,0 Приведення до належного стану системи опалення
РАЗОМ: 697,6

Замовник програми:

КНП СПКМР _____________ Олег Шкляр

Керівник програми

Заступник міського голови ______________Надія Гуш