ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XII

Скликання:

VIII

Статус:

В цілому

Дата прийняття:

28.04.2021

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  30
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  6
 • Відсутні
  3

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 416

УКРАЇНА

КАЛУСЬКА  МІСЬКА  РАДА

РІШЕННЯ

28.04.2021     №   416

 Про нову редакцію Положення
про відділ ведення Державного
реєстру виборців виконавчого
комітету Калуської міської ради
 
м.Калуш
                     (дванадцята сесія восьмого
                      демократичного скликання)
   
 
Керуючись ст. 25, 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Центральної виборчої комісії від 26 лютого 2016 р. №58 «Питання діяльності органу (відділу) ведення Державного реєстру виборців та  регіонального органу (відділу) адміністрування Державного реєстру виборців» (із змінами, внесеними згідно з постановою Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року №127), враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань гуманітарної роботи, законності та антикорупційної політики, міська рада
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців виконавчого комітету Калуської міської ради в новій редакції (додається).
 
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 01.10.2009 р. № 962 «Про Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців виконавчого комітету Калуської міської ради».
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Калуської міської ради Олега Савку та постійну комісію міської ради з питань гуманітарної роботи, законності та антикорупційної політики.
 
 
Міський голова                                                                             Андрій Найда
 
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
          рішення міської ради
          28.04.2021     № 416
         
          Секретар міської ради
 
                               Віктор Гільтайчук 

                 
 

ПОЛОЖЕННЯ
відділу ведення Державного реєстру виборців
виконавчого комітету Калуської міської ради
 
 

         1. Відділ ведення Державного реєстру виборців є виконавчим органом міської ради, який утворюється міською радою, їй підзвітний та підконтрольний і підпорядковується виконавчому комітету міської ради та міському голові.
 
         2. Відділ ведення Реєстру у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, відповідно актами міської ради, виконавчого комітету міської ради та міського голови, а також положенням про відділ ведення Реєстру.
 
         3. Основними завданнями відділу ведення Державного реєстру виборців є:
 
         ведення Державного реєстру виборців (далі – Реєстр), до якого заносяться відомості про громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України (далі – виборці) і проживають або перебувають на території Калуської міської територіальної громади;
         складання та уточнення списків виборців для проведення виборів і референдумів відповідно до законодавства.
 
         4. Відділ ведення Державного реєстру виборців відповідно до покладених на нього завдань:
 
1) забезпечує ведення Реєстру, що передбачає здійснення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних виборців, що містяться в базі даних Реєстру (далі – персональні дані Реєстру); знищення запису Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені Законом України "Про Державний реєстр виборців" (далі – Закон) та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими згідно із Законом, з використанням візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю персональних даних Реєстру;
         2) веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру в порядку та за формою, встановленими розпорядником Реєстру;
         3) забезпечує відповідно до законодавства захист Реєстру під час його ведення, в тому числі дотримання вимог функціонування комплексної системи захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі "Державний реєстр виборців";
         4) визначає на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер виборчого округу, округу з референдуму та номер виборчої дільниці, дільниці референдуму, до яких відноситься виборець;
         5) в установленому законом порядку розглядає звернення громадян з питань, пов’язаних з його діяльністю;
         6) проводить у разі потреби перевірки відомостей про особу, зазначених у заяві про включення до Реєстру чи зміну її персональних даних, внесених до Реєстру;
         7) надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру;
         8) надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про внесення змін до його персональних даних, внесених до Реєстру;
         9) надає на письмовий запит виборця, поданий у встановленому Законом порядку, відповідну інформацію з Реєстру;
         10) здійснює періодичне поновлення, а також уточнення персональних даних Реєстру;
         11) забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складання, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях, дільницях референдуму відповідно до законодавства;
         12) здійснює відповідно до законодавства заходи щодо тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси;
         13) виготовляє іменні запрошення виборцям на вибори чи референдуми у випадках, передбачених законодавством;
         14) отримує від дільничних виборчих комісій відомості про зміни, внесені ними до уточнених списків виборців, для опрацювання в установленому Законом порядку;
         15) проводить перевірку звернень політичних партій, розглядає запити виборчих комісій в установленому Законом порядку;
         16) надає необхідну інформацію на запит суду стосовно уточнення відомостей про виборця у зв’язку з розглядом адміністративної справи щодо уточнення списку виборців;
         17) надає в установленому законом порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;
         18) проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;
         19) формує подання до Центральної виборчої комісії щодо виборчих дільниць, які існують на постійній основі, за наданими суб’єктами їх внесення відомостями;
         20) здійснює облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі;
         21) вносить до Реєстру дані про номери і межі одномандатних, територіальних виборчих округів після отримання від територіальних виборчих комісій рішення про утворення таких округів;
         22) передає до Центральної виборчої комісії зміст рішень та повідомлення виборчих комісій у передбачених законодавством випадках;
         23) здійснює налаштування та супроводження програмного і технічного забезпечення Реєстру;
         24) здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 
         5. Покладення на відділ ведення Реєстру завдань, що виходять за межі його компетенції, не допускається.
 
         6. Відділ ведення Реєстру має право одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, виборчих комісій, комісій референдуму, закладів, установ та організацій, їх посадових осіб інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 
         7. Відділ ведення Реєстру взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань із структурними підрозділами міської ради, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, виборчими комісіями, комісіями референдуму, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян і окремими громадянами.
 
         8. Відділ ведення Реєстру очолює керівник, який:
 
         забезпечує виконання на території Калуської міської територіальної громади законодавства про вибори та референдуми з питань, що стосуються діяльності відділу ведення Реєстру;
         здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;
         розподіляє обов’язки між працівниками відділу;
         розробляє нормативно-правові акти з питань, що відносяться до компетенції відділу;
         видає накази у випадках та в порядку, визначених Законом, організовує і контролює їх виконання;
         забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;
         вносить у встановленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи відділу ведення Реєстру;
         підписує визначені Законом документи, що скріплюються печаткою відділу;
         вносить у встановленому законодавством порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону;
         забезпечує в установленому законом порядку представництво інтересів відділу ведення Реєстру в судах;
         виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ.
 
         9. Керівник та інші працівники відділу ведення Реєстру призначаються на посади та звільняються з посад міським головою (в установленому законодавством порядку).
 
         10. Чисельність працівників відділу ведення Реєстру визначається відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 943 "Деякі питання утворення органів (відділів) ведення та регіональних органів (відділів) адміністрування Державного реєстру виборців".

         11. Відділ ведення Реєстру має власну печатку та бланк.