ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XV

Скликання:

VIII

Статус:

В цілому

Дата прийняття:

24.06.2021

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  28
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  2
 • Відсутні
  9

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 588

УКРАЇНА

КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

24.06.2021 588

Про затвердження програми
«Енергодім Калуш на 2021-2022
роки»
м.Калуш
(п’ятнадцята сесія восьмого
демократичного скликання)

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Фонд енергоефективності», з метою підвищення ефективності стимулювання впровадження комплексних енергозберігаючих заходів в житловому фонді Калуської міської територіальної громади та враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму «Енергодім Калуш на 2021-2022 роки» (далі-Програма) (додається).
 2. Визначити головним виконавцем і розпорядником коштів Програми управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради (Юрій Рекунов).
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Богдана Білецького.

Міський голова                                                                                                                          Андрій Найда


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

24.06.2021 № 588

Секретар міської ради

Віктор Гільтайчук

Програма

«Енергодім Калушна 2021-2022 роки»

Замовник програми

Начальник управління

житлово-комунального господарства Рекунов Ю.І. ___________

Керівник програми

Заступник міського головиБілецький Б. І. ___________


ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

«Енергодім Калушна 2021-2022 роки»

 1. Ініціатор розроблення програми (замовник): Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради

2. Розробник програми: Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради

3.Відповідальний виконавець програми: Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради

4.Учасники програми: Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради, управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради, банки, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (далі - ОСББ)

5. Термін реалізації програми: 2021-2022 роки

6. Етапи фінансування програми (для середньо строкових програм): -

7. Обсяг фінансування Програми «Енергодім Калуш на 2021-2022 роки» - 7275,0 тис. грн.

Роки Обсяг фінансування (тис. грн.)
Всього вт.ч. за джерелами фінансування
Державний бюджет Обласний бюджет Бюджет Калуської міської територіальної громади Інші джерела
2021-2022 7 275,0 - - 7 275,0 -
вт.ч.
2021 973,0 - - 973,0 -
2022 6 302,0 - - 6 302,0 -
 1. Очікувані результати виконання:

- зменшення витрат мешканців багатоквартирних будинків на оплату енергоносіїв;

- створення сприятливих умов для розвитку суспільних відносин та довіри між міською владою, банками та мешканцями міста;

- формування в суспільстві свідомого ставлення до енергоощадності;

 • підвищення поінформованості населення щодо переваг енергоефективних будівель;
 • створення позитивних прикладів енергоефективних будівель;
 • значне поліпшення енергоефективності конструкцій і внутрішньо будинкових систем, підвищення комфорту проживання у них;
 • створення сприятливих умов для залучення коштів у розвиток об’єктів житлового фонду на умовах співфінансування;
 • після проведення комплексної термомодернізації скорочення споживання енергоресурсів для будівлі;
 • скорочення викидів СО2 у житловому секторі більше ніж на 20%;
 • підвищення будівель за енергетичною ефективністю в напрямку до класу А.
 1. Термін проведення звітності: щоквартально.

Обґрунтування доцільності затвердження Програми

Загальні положення

На момент розробки Програми у Калуській міській територіальній зареєстровано 44 об’єднань співвласників багатоповерхових будинків, що становить 9,88% від загальної кількості багатоквартирних житлових будинків.

Найбільш проблемною сферою щодо реалізації політики енергозбереження є житлові багатоквартирні будинки. Власники квартир досить скептично ставляться до питань зміни форм управління власним майном. Основними факторами, що стримують кардинальні зміни у сфері реформування відносин у житловому секторі міста є:

 • Байдужість частини мешканців багатоквартирних житлових будинків до технічного стану будинку, упорядкованості при будинкової території;
 • відсутність необхідних знань щодо особливостей та переваг функціонування ОСББ;
 • інертність мислення мешканців, бажання покращити умови життя без будь-яких зусиль зі свого боку, небажання брати на себе відповідальність за інших співвласників будинку;
 • відсутність позитивного прикладу інших діючих ОСББ;
 • зношеність та застарілість конструктивних елементів та технічного обладнання будинків;
 • необхідність значного обсягу коштів ОСББ для виконання робіт з поточного та капітальних ремонтів, заходів з модернізації житлових будинків;
 • низька обізнаність мешканців про діючі програми фінансової підтримки ОСББ.

Усі ці фактори разом призводять до необґрунтовано великих обсягів споживання енергоресурсів у багатоквартирних будинках.

Світовий досвід показує, що лише інституції співвласників будинків здатні ефективно освоювати інвестиції у житлово-комунальне господарство, причому, лише на умовах співфінансування та низько відсоткового кредиту. На сьогодні склалася ситуація, коли більшість квартир у багатоквартирних будинках міста Калуша знаходяться у приватній власності, однак самі будинки, як цілісні майнові комплекси, їх капітальні ремонти фінансуються за рахунок бюджету Калуської міської територіальної громади. Власники квартир не тільки не мають навичок самостійного управління власним житлом, але навіть і не усвідомлюють себе співвласниками багатоквартирних будинків, та відповідно не визнають своїх обов’язків щодо утримання спільного майна в належному стані.

Сучасний стан будівель житлового фонду

Однією з найбільших проблем багатоквартирних житлових будинків Калуської міської територіальної громади є їх низька якість з точки зору енергоефективності. Найперше, це стосується будинків часів радянської забудови - саме ці будинки становлять абсолютну більшість багатоквартирного житлового фонду міста. В даний час в Калуській міській територіальній громаді налічується 445 багатоквартирних житлових будинків.

За період двох останніх років на ринку послуг з утримання житлових будинків і прибудинкових територій Калуської міської територіальної громади йде робота по формуванню конкурентного середовища з числа підприємств приватної форми власності.

Основне проблемне питання в утриманні багатоквартирного житлового фонду - практично кожний другий будинок потребує проведення комплексного капітального ремонту основних конструктивних елементів, але через обмеженні можливості бюджету Калуської міської територіальної громади усунути наявні недоліки не вбачається за можливе, а тому необхідно вишукувати додаткові джерела фінансування (в т. ч на умовах співфінансування співвласників, залучення інвестиційних або кредитних коштів).

При цьому, для кінцевого споживача найбільш витратнішньою комунальною послугою (близько 60% з кошторису витрат) залишається теплопостачання. За оцінками як вітчизняних, так і закордонних експертів, потенціал економії електроенергії у будинках і спорудах дорівнює 50 – 65%, а теплової енергії – близько 50%.

В умовах постійного підвищення цін на енергоносії, органам місцевого самоврядування необхідно прийняти важливі заходи зі стимулювання енергозбереження в житловому фонді шляхом впровадження механізмів фінансового забезпечення відповідних заходів, що в свою чергу дозволить суттєво скоротити споживання енергії, покращити умови проживання і значно знизити оплату за житлово-комунальні послуги.

Мета Програми

Калуська міська територіальна громада у своїй діяльності з оновлення та модернізації житлового фонду постійно постає перед проблемою недостатності обсягів фінансування і зумовленої цим неможливості розширити процес реформування житлового господарства міста, підвищити комфортність, надійність і безпечність умов проживання населення. Гострота і складність вказаної проблеми спричиняються низкою факторів, а саме:

- потреби у коштах для модернізації міського житлового фонду, підвищення комфортності умов проживання, продовження терміну експлуатації конструкцій та інженерних мереж житлових будівель є настільки значними і терміновими, що покрити їх виключно за рахунок бюджету Калуської міської територіальної громади не має реальних можливостей;

- громада міста не має на сьогодні у своєму розпорядженні фондів спеціального призначення, які повинні були діяти з часу введення будинків в експлуатацію, а механізм, який би дозволив на постійній основі акумулювати доступні на сьогодні кошти, відсутній.

Об’єктивно найбільш зацікавлені в оновленні житлових будинків мешканці цих будинків – практично не беруть участі у фінансуванні капітальних вкладень, спрямованих на термомодернізацію конструкцій і мереж спільної сумісної власності та продовжують очікувати, що кошти виділять з бюджету Калуської міської територіальної громади або Державного бюджету України.

Процес створення ефективного власника через створення об’єднань співвласників у житловому багатоквартирному фонді міста значною мірою гальмується внаслідок небажання мешканців брати на себе відповідальність за спільне володіння фізично зношеним та морально застарілим інженерним обладнанням будинків та відсутність довгострокового, стійкого і зрозумілого механізму фінансування робіт з модернізації застарілого житлового фонду.

Таким чином, гостра та невідкладна потреба у здійсненні енергоефективної модернізації житлового фонду Калуської міської територіальної громади вимагає створення на рівні місцевого самоврядування власних спеціалізованих джерел та широкого залучення додаткових джерел фінансування капітальних вкладень, залучаючи об’єднання співвласників багатоквартирних житлових будинків та комерційні фінансові установи до процесів з фінансування та управління впровадження енергоефективних заходів та заходів з модернізації.

Тому заходи Програми спрямовуються на забезпечення створення місцевої нормативної бази для формування руху капітальних вкладень у реконструкцію житлового фонду громади, спрямовану на залучення довгострокових кредитних ресурсів, коштів бюджету Калуської міської територіальної громади, коштів населення та інших фінансових джерел.

Метою Програми є:

 • створення і запуск інституційного механізму стимулювання довгострокових і сталих джерел комерційного фінансування заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків;
 • ощадливе споживання паливно-енергетичних ресурсів через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів;
 • зменшення обсягу субсидій для населення за спожиті енергоносії;
 • відшкодування частини відсоткових ставок та кредитних коштів, залучених об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (надалі – Заявники) на впровадження заходів з енергозбереження.

Позиція Калуської міської ради щодо термомодернізації будівель житлового фонду базується на таких основних принципах:

 • виконання робіт по термомодернізації будівель житлового фонду виключно на умовах співфінансування (механізм наведений в додатку 1 до Програми);
 • стимулювання приватної підприємницької ініціативи у виконанні завдань розвитку житлового фонду;
 • поліпшення якості управління житлом та комунальною інфраструктурою;
 • оптимізація роботи в напрямку створення та функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
 • проведення комплексного або часткового капітального ремонту основних конструктивних елементів будівель виключно із впровадженням енергоефективних та енергозберігаючих заходів;

Кінцева мета Програми полягає у підвищенні енергоефективності будівель, покращенні умов проживання та зниженні споживання енергоресурсів.

Дія Програми поширюється на власників квартир у багатоквартирних житлових будинках Калуської міської територіальної громади, в яких створено ОСББ.

Програму розроблено на підставі положень таких нормативно-правових актів:

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

-Бюджетний кодекс України;

-Податковий кодекс Українивід 02.12.2010 № 2755-VI (із змінами);

-Господарський кодекс Українивід 16.01.2003 № 436-IV (із змінами);

- Закон України «Про енергозбереження»;

-Закон України «Про внесення зміни до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження»;

- Постанова КМУ від 6 серпня 2014 р. №314 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів»;

-Постанова КМУ від 17 жовтня 2011 р. №1056 Київ «Деякі питання використання коштів у сферіенергоефективності та енергозбереження»;

- Закон України «Про Фонд енергоефективності» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 32, ст.344) прийнятий08.06.2017 р.

Реалізаціяз аходівв рамках даної програми можлива також при виконанні пілотних проектів (проекти, що перевіряються на функціональну здатність Програми), але лише при впровадженні комплексу робіт.

Порядок відшкодування

Програма визначає механізм використання коштів, передбачених в бюджеті Калуської міської територіальної громади на часткове відшкодування суми фактично понесених витрат на впровадження енергозберігаючих заходів (окрім допомоги на відшкодування процентів та інших комісійних платежів за кредитними зобов’язаннями Заявника), передбачених даною Програмою для ОСББ, які зареєстровані на території Калуської міської територіальної громади та беруть участь в державній програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім».

З бюджету Калуської міської територіальної громади надається відшкодування для ОСББ у розмірі до 5% включно від вартості прийнятних заходів/робіт з підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження, перелік яких наведений в Додатку 2 до цієї Програми, які реалізуються Заявником відповідно до умов цієї Програми та передбачені державною програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім».

Обов’язковою умовою для ОСББ, щодо отримання часткове відшкодування суми фактично понесених витрат на впровадження енергозберігаючих заходів (окрім допомоги на відшкодування процентів та інших комісійних платежів за кредитними зобов’язаннями Заявника) з бюджету Калуської міської територіальної громади відповідно до даної Програми є виплата основної частини гранту Фондом енергоефективності згідно дії державної програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім».

Часткове відшкодування суми фактично понесених витрат на впровадження енергозберігаючих заходів, передбачених даною Програмою здійснюється на підставі Примірного договору про взаємодію (далі –Договір), укладеного між управлінням житлово-комунального господарствата банками, які є банками-партнерами Фонду енергоефективності згідно державної програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» (Додаток 5 до Програми).

Відповідно до державної програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім», банки-партнери відіграють роль «єдиного вікна» для ОСББ. Це означає, що проектні заявки, супровідні документи, ОСББ подає через відділення обраного банку-партнера.

Часткове відшкодування суми фактично понесених витрат на впровадження енергозберігаючих заходів (окрім допомоги на відшкодування процентів та інших комісійних платежів за кредитними зобов’язаннями Заявника), передбачених даною Програмою, відбувається на підставі формування Банком пакету документів (додаток 3 до Програми) та зведеного реєстру (додаток 2 до Примірного договору про взаємодію).

Після виплати основної частини ранту Фондом енергоефективності, Банки подають управлінню житлово-комунального господарства сформований реєстр заявників (додаток 1 до Примірного договору про взаємодію) та заяву ОСББ щодо участі у Програмі (додаток 4 до Програми).

За результатами розгляду поданих реєстрів заявників управління житлово-комунального господарства формує додаткову угоду до примірного договору про взаємодію та зведений реєстр щодо перерахунку коштів на рахунки заявників, які відкриті у відповідних Банках враховуючи наявність бюджетних призначень відповідно плану асигнувань.

Банки протягом двох банківських днів перераховують кошти на розрахункові рахунки ОСББ.

Документи, що подаються ОСББ у Банки, зберігаються протягом терміну, передбаченого законодавством для зберігання документів, та надаються Банком управлінню житлово-комунального господарства протягом 5 банківських днів у вигляді належним чином завірених копій, за умови попереднього письмового повідомлення про це Банку.

Фінансове забезпечення Програми

Часткове відшкодування суми фактично понесених витрат на впровадження енергозберігаючих заходів (окрім допомоги на відшкодування процентів та інших комісійних платежів за кредитними зобов’язаннями Заявника)здійснюється в межах кошторисних призначень, передбачених на Програму в бюджеті Калуської міської територіальної громади на відповідний рік та відповідно до помісячного плану асигнувань.

Обсяг фінансування затверджується щорічно міською радою і враховується при формуванні видатків бюджету Калуської міської територіальної громади та при потребі коригується протягом поточного року при уточненні бюджету Калуської міської територіальної громади.

Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів в рамках Програми здійснюється у визначеному законодавством порядку.
 

КАЛУСЬКА МІСЬКА                                                                                     Додаток 1  до Програми
 
Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування міської програми
«Енергодім Калуш на 2021-2022 роки»
 

п/п
Найменування заходу Виконавець Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн. Очікуваний результат
Роки Всього
Тис. грн
В т.ч. за джерелами фінансування
Державний бюджет Обласний бюджет Бюджет Калуської міської територіальної громади Інші джерела
 
Відшкодування суми фактично понесених витрат на впровадження енергозберігаючих заходів, передбачених державною програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» Управління житлово-комунального Калуської міської ради
 

2021-2022 роки 2021-2022 рр. в т.ч. 7 275,0 - - 7 275,0 - Зменшення обсягів споживання енергоресурсів шляхом впровадження комплексних заходів з енергозбереження, підвищення рівня енергоефективності багатоквартирних будинків.
2021 973,0 - - 973,0 -
2022 6 302,0 - - 6 302,0 -
 
 
 
 
 
Додаток 2
до Програми
 

Перелік заходів з енергоефективності, часткове відшкодування вартості яких надається з бюджету Калуської міської територіальної громади

1. Перелік Заходів з енергоефективності, що входять до Пакету заходів «А» («Легкий»)
Тип заходів Заходи
Обов’язкові заходи
 1. Встановлення вузла комерційного обліку теплової енергії
 2. Встановлення або модернізація індивідуального теплового пункту (ІТП)
 3. Заміна або модернізація загальнобудинкового котла та допоміжного обладнання (наприклад, насосів, систем автоматичного регулювання тощо)
 4. Теплоізоляція або заміна трубопроводів системи внутрішнього теплопостачання та системи гарячого водопостачання (за наявності) в неопалювальних приміщеннях
 5. Гідравлічне балансування системи опалення шляхом встановлення автоматичних (балансувальних) клапанів
Необов’язкові заходи
 1. Модернізація системи гарячого водопостачання
 2. Встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії на потреби опалення або/та приладів – розподілювачів теплової енергії у квартирах
 3. Встановлення автоматичних регуляторів температури повітря у приміщеннях на опалювальних приладах водяної системи опалення у квартирах або/та у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі
 4. Заміна або теплоізоляція трубопроводів системи опалення або/та приладів водяної системи опалення у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі
 5. Заміна або ремонт блоків віконних та блоків балконних дверних у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі
 6. Заміна або ремонт зовнішніх дверей та/або облаштування тамбурів зовнішнього входу
Комплекс робіт із модернізації та облаштування системи освітлення у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі
 
 
 
2. Перелік Заходів з енергоефективності, що входять до Пакету заходів «Б» («Комплексний»):
Тип заходів Заходи
Обов’язкові заходи
 1. Всі обов'язкові заходи з Пакету заходів «А»
 2. Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування огороджувальних конструкцій будівлі:
  • зовнішніх стін та цоколю
  • опалювальних та неопалювальних горищ (технічних поверхів) та дахів
  • плит перекриття підвалу
 3. Заміна або ремонт зовнішніх дверей та/або облаштування тамбурів зовнішнього входу
 4. Заміна або ремонт блоків віконних та блоків балконних дверних у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі
 
Необов’язкові заходи
 1. Модернізація системи гарячого водопостачання
 2. Заміна або теплоізоляція трубопроводів системи опалення або/та приладів водяної системи опалення у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі
 3. Заміна або теплоізоляція трубопроводів  системи опалення або/та приладів водяної системи опалення у квартирах
 4. Встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії на потреби опалення або/та приладів - розподілювачів теплової енергії у квартирах
 5. Встановлення автоматичних регуляторів температури повітря у приміщеннях на опалювальних приладах водяної системи опалення у квартирах або/та у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі
 6. Комплекс робіт із модернізації та облаштування системи освітлення у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі
 7. Комплекс робіт із модернізації та облаштування системи вентиляції зі встановленням рекуператорів
 8. Інші типи модернізації системи внутрішнього теплопостачання
 
 

 
Додаток 3
до Програми
 
 
Перелік документів,
які необхідні для отримання відшкодування частини суми витрат
ОСББ на впровадження енергоефективних заходів
(зберігаються у Банку)
 
1. Копія Статуту або документа з кодом доступу до відомостей, що містяться про Заявника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (у тому числі установчі документи юридичної особи) – опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії.
2. Копія Витягу або Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
3. Копії документів, що підтверджують повноваження представника Заявника (рішення (протокол) загальних зборів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку про обрання членів правління (зокрема, голови правління) та рішення (протокол) засідання правління про обрання голови правління).
4. Заява ОСББ як учасника Програми, із зазначенням фактичної адреси, за якою проведено енергоефективні заходи,.
5. Копія договору з підрядником на впровадження заходів з енергоефективності.
6. Копії актів приймання виконаних робіт, складених за формою №КБ-2в та довідка про вартість виконаних будівельних робіт і витрати, складена за формою № КБ-3.
7. Копії рахунків, платіжних документів, чеків, квитанцій та інших документів, що підтверджують здійснення оплати за впровадження заходів з енергоефективності.
8. Копії договору на проведення технічного нагляду, акту приймання передачі наданих послуг та платіжних доручень, чеків, квитанцій та інших документів, що підтверджують оплату послуг з проведення технічного нагляду.
9. Копії договору на проведення авторського нагляду, акту приймання передачі наданих послуг та платіжних доручень, чеків, квитанцій та інших документів, що підтверджують оплату послуг з проведення авторського нагляду.
10. Копія енергетичного сертифікату багатоквартирного будинку, підготовленого після впровадження заходів з енергоефективності.
 
 
 
Додаток 4
до Програми
 
Начальнику управління житлово-комунального Калуської міської ради
___________________________
назва ОСББ __________________
_____________________________
адреса реєстрації ______________
_____________________________
телефон ______________________
 
 
 
Заява
 
(Назва ОСББ)
яке, зареєстровано за адресою ____________________________________________
прошу долучити до участі у  програмі «Енергодім Калуш на 2021-2022 роки», затвердженої рішенням Калуської міської ради від ________  № ___, у  зв’язку із впровадженням заходів з енергоефективності ______________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(назва Банку, номер та дата заключення договору)
_____________________________________________________________________,
(адреса будинку, в якому впроваджується енергозберігаючий захід) а саме: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
(відомості щодо енергозберігаючих заходів)
 
 
 
"__" _________ 202__ року                                          ________________
(підпис)                                        
 
 
 
 
 
 

 
Додаток 5
до Програми
 
ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР №
про взаємодію
 
м. Калуш                                                           «___» _______ 202_ року
 
Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради, в особі начальника____________________________, який діє на підставі Положення про управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради, затвердженого рішенням Калуської міської ради від 28.05.2020 №3156, з однієї сторони(далі - «Замовник») з однієї сторони та____________________________________________(далі – «Банк»), що є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно до п.136.1 ст.136 розділу ІІІ Податкового кодексу України,  в особі  _____________________________, який діє на підставі ___________________________, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про взаємодію (далі – Договір) про наступне:
 
 1. Предмет Договору
1.1.Предметом цього Договору є встановлення основних умов та принципів взаємодії Сторін у процесі надання Замовником часткового відшкодування суми фактично понесених витрат на впровадження енергозберігаючих заходів (окрім допомоги на відшкодування процентів та інших комісійних платежів за кредитними зобов’язаннями Заявника – ОСББ), передбачених програмою «Енергодім Калуш на 2021-2022 роки» (далі – Програма), які є учасниками державної програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім», у розмірах та порядку, що визначено Програмою та цим Договором.
1.2.У разів провадження заходів з енергоефективності з використанням банківського кредиту, кредитування ОСББ здійснюється Банком відповідно до внутрішніх нормативних документів Банку та законодавства України.
1.3. Замовник в рамках Програми надає часткове відшкодування суми фактично понесених витрат на впровадження енергозберігаючих заходів, передбачених Програмою,в розмірі ________тис. грн. в межах кошторисних призначень, передбачених на Програму в бюджеті Калуської міської територіальної громади на відповідний рік та відповідно до помісячного плану асигнувань для ОСББ, заявки яких були затверджені Фондом енергоефективності відповідно до умов державної програми «Енергодім», після завершення етапів реалізації проекту та виплати основної частини гранту Фондом енергоефективності.
1.4. Часткове відшкодування суми фактично понесених витрат на впровадження енергозберігаючих заходів (окрім допомоги на відшкодування процентів та інших комісійних платежів за кредитними зобов’язаннями Заявника), передбачених Програмою здійснюється після отримання банком-партнером від ОСББ пакету необхідних документів, що підтверджує їх цільове використання, на підставі Договору та додаткової угоди до Договору,зведених реєстрів учасників Програми (додаток 2 до Договору).
 
 1. Основні завдання Сторін
2.1. Для  досягнення цілей за цим Договором, Сторони зобов'язуються:
- спрямовувати зусилля на виконання умов Програми;
- здійснювати заходи щодо пошуку ОСББ, які бажають впроваджувати  заходи з енергоефективності та отримати право на часткове відшкодування суми фактично понесених витрат на впровадження енергозберігаючих заходів (окрім допомоги на відшкодування процентів та інших комісійних платежів за кредитними зобов’язаннями Заявника), відповідно до умов Програми;
- обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією, що стосується предмету цього Договору, проводити спільні консультації і переговори, встановлювати науково-технічні та комерційно-фінансові зв’язки з третіми особами й інформувати один одного про результати подібних контактів.
 
 1. Обов'язки і права Замовника:
Замовник зобов'язується:
3.1.1. Приймати, розглядати сформовані Банком Реєстри заявників, які є учасниками Програми .
3.1.2. Резервувати кошти, необхідні для часткового відшкодування суми фактично понесених витрат на впровадження енергозберігаючих заходів (окрім допомоги на відшкодування процентів та інших комісійних платежів за кредитними зобов’язаннями Заявника), передбачених Програмою, відповідно до Реєстрів заявників, наданих Банком, згідно з п. 3.1.1 цього Договору.
3.1.3. Приймати, розглядати сформовані Банком Зведені реєстри Заявників, згідно з п. 4.1.6 цього Договору.
3.1.4. Щомісячно,  за наявності бюджетних призначень, перераховувати кошти для відшкодування частини суми фактично понесених витрат на впровадження енергозберігаючих заходів, згідно із Зведеними реєстрами на транзитний рахунок №_____________, що відкритий у Банку, код банку ________, ЄДРПОУ ______________, з урахуванням вимог пункту 5.3 даного Договору.
3.1.5. Повідомляти Банк про всі зміни, що можуть вплинути на виконання Сторонами умов цього Договору за 3 (три) банківські дні до набрання ними чинності.
3.1.6. Не розголошувати відомості, які становлять банківську та комерційну таємницю Банку, а також відомості, які стали відомі міській раді у зв'язку з виконанням обов'язків за цим Договором.
3.1.7. Виконувати інші зобов’язання  за цим Договором.
 1. Замовник  має право:
3.2.1. Вносити на розгляд Банку пропозиції щодо вдосконалення правовідносин за цим Договором.
3.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням Банком умов цього Договору.
3.2.3. Здійснювати заходи із перевірки пакетів документів Заявників (згідно з додатком 2 до Програми), отриманих за Програмою, відповідно до умов цього Договору, за умови попереднього письмового повідомлення про це Банку за 3 (три) банківські дні.
 
 1. Обов'язки і права Банку
Банк зобов'язується:
4.1 Визначати суму коштів, яка необхідна для часткового відшкодування суми фактично понесених витрат на впровадження енергозберігаючих заходів (окрім допомоги на відшкодування процентів та інших комісійних платежів за кредитними зобов’язаннями Заявника) для кожного учасника Програми, виходячи з умов, передбачених у пункті 1.3 цього Договору, та вказати визначені суми  у Зведеному реєстрі.
4.2 Формувати та зберігати в Банку щодо кожного Заявника, який взяв участь в Програмі, відповідно до умов цього Договору, пакет документів згідно з переліком, визначеним у додатку 3 до Програми.
4.3 Формувати Реєстр заявників, які отримали відшкодування основної суми гранту Фондом енергоефективності у Банку на цілі, передбачені цим Договором, згідно з формою, наведеною в додатку 1 до цього Договору.
4.4Подавати Замовнику сформовані Реєстри нових заявників.
4.5ПерераховуватискерованіЗамовником на рахунок Банку кошти, призначені для зарахування на поточні рахунки ОСББ, відповідно до умов цього Договору.
4.6 Виконувати інші зобов’язання  за цим Договором.
 
 1. Відповідальність Сторін
  5.1. У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі завдані у зв’язку з цим збитки.
  5.2. Банк несе відповідальність за не включення ОСББ, як учасника Програми у Зведений реєстр згідно з додатком 2 до цього Договору.
  5.3. Замовник не несе відповідальності за несвоєчасне, перерахування коштів на часткове відшкодування суми фактично понесених витрат на впровадження енергозберігаючих заходів передбачених Програмою з бюджету Калуської міської територіальної громади.
 
 1. Форс-мажорні обставини
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це стало наслідком причин, що не контролюються Сторонами. До таких причин належать: стихійні лиха, екстремальні погодні умови, перебої в постачанні електроенергії та вихід з ладу телекомунікацій, збої комп’ютерних систем, пожежі, страйки, військові дії, і таке інше, але не обмежуються ними.
 
 
 
7. Строк дії Договору
7.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до 31.12.2022 року.
 
8. Прикінцеві положення
8.1. Будь-які зміни і доповнення  до цього Договору вносяться лише за згодою Сторін, шляхом укладання додаткових угод.
8.2. У разі виникнення спорів у ході виконання цього Договору Сторони намагатимуться вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена Сторона має право звернутися до господарського суду, якщо під час переговорів Сторони не дійшли згоди щодо врегулювання спору.
8.3. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.
 
9. Місцезнаходження та реквізити Сторін
 
  Управління житлово-комунального господарства:
 
______________________________
(назва)
______________________________
(адреса)
IBAN__________________________
_______________________________
Код ЄДРПОУ__________________
 
 
Банк:
 
 
_____________________________
(назва)
_____________________________
(адреса)
IBAN________________________
_____________________________
Код ЄДРПОУ_________________
 
(Посада)
_________ _____________
м.п.
(Посада)
_________ _____________
м.п.
 
Додаток 1
до Договору про взаємодію
 
ПОГОДЖЕНО
 
Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради
 
Реєстр № ___________
Заявників, які є учасниками Програми
_____________ 202_ року
                                                                                                          (місяць)         
Реквізити Банку: __________________________________________________________________________________
 
№ пор. Назва ОСББ
 
Реєстраційний
номер
 
Відомості щодо впровадження енергоефективних заходів Адреса будинку, в якому впроваджується захід (згідно з даними, повідомленими Банку Номер, дата укладання і строк дії
Договору
Розмір
виплати основної суми гранту Фонду енергоефективності
%
Сума
виплати основної частини гранту Фонду енергоефективності
гривень,
грн
Розмір суми фактично понесених витрат на впровадження енергозберігаючих заходів Розмір
відшко-дування,
%
Сума
відшкоду-
вання,
гривень,
грн
1 2 3 4 5 6     7 8 9
                     
                     
                     
 
 
Банк: ___________________________________________________________________________________________
"____" ___________ 202__ року                             ___________________________                                _____________
              М. П.                                                                  (посада, прізвище та ініціали)                                     (підпис)
 
 
 
Додаток 2
до Договору про взаємодію
 
ПОГОДЖЕНО
 
Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради
 
Зведений реєстр № ________
Заявників, які є учасниками Програми
_____________ 202_ року
                                                                                                           (місяць)        
Реквізити Банку: __________________________________________________________________________________
№ пор. Назва ОСББ
 
Реєстраційний
номер
 
 
Адреса будинку, в якому впроваджується захід (згідно з даними, повідомленими Банку
Номер, дата укладання і строк дії договору
 
Відомості щодо впровадження енергоефективних заходів Дата і номер документу, який підтверджує виконання робіт щодо впровадження енергоефективних заходів Розмір суми фактично понесених витрат на впровадження енергозберігаючих заходів Розмір
відшкоду-
вання,
  %
 
 
Сума відшкодування,
грн
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
  Всього      

 
 
Банк: ___________________________________________________________________________________________
"____" ___________ 202__ року                             ___________________________                                _____________
              М. П.                                                                  (посада, прізвище та ініціали)                                     (підпис)