ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XV

Скликання:

VIII

Статус:

В цілому

Дата прийняття:

24.06.2021

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  20
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  9
 • Відсутні
  10

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 593

УКРАЇНА

КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

24.06.2021 593

Про зміни до Програми розвитку та
фінансової підтримки комунального
некомерційного підприємства «Стоматологічна
поліклініка Калуської міської ради» на 2021 рік
м.Калуш
(п’ятнадцята сесія восьмого
демократичного скликання)

З метою надання населенню згідно з державними та місцевими програмами, а також згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів всіх видів стоматологічної допомоги та стоматологічних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я населення, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни до Програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради» на 2021 рік , затвердженої рішенням міської ради від 17.12.2020р. № 86, та зі змінами від 28.04.2021р. № 429. Паспорт програми та перелік заходів, обсяги та джерела фінансування «Програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради на 2021 рік» викласти в новій редакції (додається).

2. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти на головного відповідального виконавця – директора, головного лікаря КНП «Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Наталію Кінаш.

Міський голова                                                                                                                           Андрій Найда

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

24.06.2021 № 593

Секретар міської ради

________ Віктор Гільтайчук

Зміни до Програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради» на 2021 рік

Замовник програми:

Директор підприємства,

Головний лікар КНП СПКМР ___________ Олег Шкляр

Керівник програми

Заступник міського голови ______________ Наталія Кінаш

Паспорт
Програми розвитку та фінансової підтримки
комунального некомерційного підприємства « Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради» на 2021 рік

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник):- КНП «Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради»
  2. Нормативно-правова база: - Конституції України, Законів України “Основи законодавства України про охорону здоров’я“, “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії“, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“, “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні“, “Про донорство крові та її компонентів“, “Про внесення змін до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні“ від 15.06.2004, постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 955 “Про затвердження Програми надання громадянам гарантованої державою безоплатної медичної допомоги“, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23.11.2004 № 566 “Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги за спеціальностями “ортопедична стоматологія“, “терапевтична стоматологія“, “хірургічна стоматологія“, “ортодонтія“, “дитяча терапевтична стоматологія“, “дитяча хірургічна стоматологія“ (надалі – Протоколів надання медичної допомоги).
  3. Відповідальні виконавці: - комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради»
  4. Головний розпорядник бюджетних коштів: - Калуська міська рада.
  5. Терміни реалізації Програми: - 2021 рік.
  6. Етапи фінансування Програми: - 2021 рік.
  7. Форма наданої фінансової підтримки: поточні та капітальні видатки.
  8. Бюджети, з яких залучаються кошти на виконання Програми: бюджет Калуської територіальної громади.
  9. Обсяги фінансування Програми: 702,8 тис. гривень (перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Стоматологічної поліклініки Калуської міської ради» на 2021 рік додаються).
Рік Обсяги фінансування, тис. грн.
Всього в т. ч. за джерелами фінансування
Бюджет Калуської міської територіальної громади Обласний бюджет Інші джерела
2021 702,8 702,8 -

10.Очікувані результати виконання програми:

- підвищення ефективності лікувально-профілактичної (стоматологічної) діяльності комунального некомерційного підприємства стоматологічної поліклініки міста ;
створення сприятливого середовища для збільшення доступності, якості та питомої ваги надання кваліфікованої стоматологічної допомоги населенню Калуської міської територіальної громади;

– поліпшення умов праці медичних працівників та матеріально-технічного оснащеннязакладу (здійснення капітальних видатків, оновлення чи закупівля засобів, здійснення капітального ремонту тощо).

11.Термін проведення звітності: Безпосередній контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет Калуської міської ради.
Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку. Контроль за виконанням завдань Програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштівголовний розпорядник бюджетних коштів та постійна комісія міської ради з питань бюджету, фінансів та податків.
Відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає міській раді:
звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року;
інформацію про хід виконання Програмищоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Замовник програми:

КНП СПКМР ___________ Олег Шкляр

Керівник програми

Заступник міського голови ______________ Наталія Кінаш

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування
Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства

«Стоматологічної поліклініки Калуської міської ради» на 2021 рік

з/п Найменування заходу Виконавець Термін виконання, рік Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. Очікувані результати
Рік Всього в т. ч. за джерелами фінансування
Обласний бюджет Бюджет Калуської міської територіальної громади Інші джерела
1. Надання фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Стоматологічної поліклініки Калуської міської ради» всього в тому числі: Калуська міська рада, комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради» 2021 2021 167,6 - 167,6
1.1. Забезпечення оплати послуг (крім комунальних) комунальному некомерційному підприємства «Стоматологічної поліклініки Калуської міської ради» Калуська міська рада, комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради» 2021 146,6 - 146,6 Проведення своєчасних розрахунків за послуги (крім комунальних)
1.2. Забезпечення фінансової бази для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря комунальному некомерційному підприємству «Стоматологічної поліклініки Калуської міської ради» Калуська міська рада, комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради» 2021 21,0 - 21,0 Забезпечення закладу предметами, обладнанням, матеріалами та інвентарем
2. Забезпечення відшкодування витрат на виплату заробітної плати медичних працівників, які відряджаються для роботи в постійно діючих військово-лікарських комісій при військкоматі Калуська міська рада, комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради» 2021 2021 30,0 - 30,0 Виконання державного завдання по призову
3. Забезпечення фінансування капітальних видатків комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради, всього, в тому числі: Калуська міська рада, комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради» 2021 2021 500,0 500,0
3.1. Оновлення матеріально-технічної бази Калуська міська рада, комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради» 2021 2021 200,0 - 200,0 Придбання стоматологічного обладнання довгострокового користування
3.2. Забезпечення робіт з поточних та капітальних ремонтів, реставрацій об’єктів Калуська міська рада, комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради» 2021 2021 300,0 - 300,0 Приведення до належного стану системи опалення
4. Забезпечення відшкодування витрат на виплату пільгової пенсії. Калуська міська рада, комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради» 2021 2021 23,2 - 23,2 Виконання державного завдання по виплаті пенсій
РАЗОМ: 720,8 720,8

Замовник програми

Директор підприємства,

головний лікар                             ______________                          Олег Шкляр

Керівник програми

Заступник міського голови ______________Наталія Кінаш