ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XVI

Скликання:

VIII

Статус:

В цілому

Дата прийняття:

29.07.2021

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  26
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  4
 • Відсутні
  9

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 688

УКРАЇНА

КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

29.07.2021 688

Про внесення змін до Програми
фінансування робіт у сфері земельних
відносин Калуської міської територіальної громади на
2021-2023 рр.
м.Калуш
(шістнадцята сесія восьмого
демократичного скликання)

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги службову записку начальника управління земельних відносин від 05.07.2021 № 350/01-29, враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики, з питань будівництва та землеустрою, з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада

ВИРІШИЛА :

 1. Внести зміни до Програми фінансування робіт у сфері земельних відносин Калуської міської територіальної громади на 2021-2023 рр. затвердженої рішенням Калуської міської ради від 17.12.2020 № 131 «Про Програму фінансування робіт у сфері земельних відносин Калуської міської територіальної громади на 2021-2023 рр.», із внесеними змінами від 19.02.2021 № 260, від 25.03.2021 № 338, від 27.05.2021 № 519, а саме:

1.1. Пункт 8 Паспорта Програми, Розділ IV Фінансування Програми, Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми викласти у новій редакції (додається) .

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Мирослава Тихого та постійні комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики; з питань будівництва та землеустрою; з питань власності, житлово-комунального господарства та екології.

Секретар міської ради                                                                                                               Віктор Гільтайчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

29.07.2021 № 688

Секретар міської ради

________ Віктор Гільтайчук

Зміни до Програми фінансування робіт у сфері земельних відносин Калуської міської територіальної громади на 2021-2023 рр.

Замовник Програми

Начальник управління

земельних відносин

міської ради Володимир Мельник ______

(підпис)

Керівник Програми

Перший заступник

міського голови Мирослав Тихий ______

(підпис)

Пункт 8 Паспорта Програми у новій редакції, а саме:

8. Обсяги фінансування програми (тис. грн) – 1756,9 тис. грн.

Роки Обсяги фінансування (тис. грн.)
Всього в т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджет бюджет міської територіальної громади інші джерела
2021-2023
в т.ч. 2021 - 846,9 -
2022 - 450,0 -
2023 - 460,0 -
Всього - 1756,9 -

Розділ IV Фінансування у новій редакції, а саме:

ІV. Фінансування

Орієнтовна вартість Програми фінансування робіт у сфері земельних відносин Калуської міської територіальної громади на 2021-2023 рр., становить 1756,9 тис. грн.

Перелік

заходів, обсяги та джерела фінансування Програми (нова редакція)

Назва замовника: Управління земельних відносин Калуської міської ради

№ п/п Найменуван
ня заходу
Виконавець Термін виконання Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн. Очікувані результати
роки всього в т.ч. за джерелами фінансування
бюджет міської ТГ облас-
ний бюджет
інші джерела
1 Створення обмінного файлу ХМL для внесення до автоматизованої системи Держаного земельного кадастру відомостей про межі адмііністра
тивно-територіаль
ної одиниці
Управління земельних відносин Калуської міської ради 2021-2023 2021-2023,
в т. ч.
2021
2022
2023
249,8
49,8
100,0
100,0
249,8
49,8
100,0
100,0
-
-
-
-
-
-
-
-
Внесення відомостей про межі населених пунктів Калуської міської територіальної громади до автоматизованої системи Держаного земельного кадастру
2 Проведен
ня робіт з норматив
ної грошової оцінки земель населених пунктів, що входять до Калуської міської ТГ
Управління земельних відносин Калуської міської ради 2021-2023 2021-2023,
в т. ч.
2021
2022
2023
612,1
412,1
100,0
100,0
612,1
412,1
100,0
100,0
-
-
-
-
-
-
-
-
Реалізація вимог земельного законодавства з приводу проведення норматив
ної грошової оцінки земель та збільше
ння надхо
джень до місцево
го бюджету від плати за землю
3 Розроблення документацій із землеуст
рою на земельні ділянки, які виділені пільговій категорії населення Калуської міської ТГ
Управління земельних відносин Калуської міської ради 2021-2023 2021-2023,
в т. ч.
2021
2022
2023
130,0
20,0
50,0
60,0
130,0
20,0
50,0
60,0
-
-
-
-
-
-
-
-
Забезпечення земельними ділянками пільгову категорію населення Калуської міської ТГ
4 Витрати, пов’язані з веденням позовної діяльності в інтересах громади, послуги з надання юридичних консультацій Управління земельних відносин Калуської міської ради 2021-2023 2021-2023,
в т. ч.
2021
2022
2023
765,0
365,0
200,0
200,0
765,0
365,0
200,0
200,0
-
-
-
-
-
-
-
-
Захист інтересів Калуської міської територіальної громади в судовому порядку з питань, що належать до компетен
ції управління
Всього - 2021-2023 2021-2023,
в т. ч.
2021
2022
2023
1756,9
846,9
450,0
460,0
1756,9
846,9
450,0
460,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Замовник Програми

__________________ В.А.Мельник ________

(підпис)

Керівник Програми

_________________ М.В.Тихий ________

(підпис)