ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXIII

Скликання:

VIII

Статус:

В цілому

Дата прийняття:

23.12.2021

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  30
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  1
 • Відсутні
  8

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 1171

 
УКРАЇНА
КАЛУСЬКА  МІСЬКА  РАДА
РІШЕННЯ
23.12.2021     №   1171
Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2022 рік  м.Калуш
        (двадцять третя сесія восьмого   
          демократичного скликання) 
   
 
(09531000000)
  (код бюджету)
 
Керуючись Бюджетним кодексом України, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 02 грудня 2021 року № 1928-IX, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2022 рік:
доходи бюджету міської територіальної громади у сумі 872 137 600 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міської територіальної громади – 840 992 697 гривень та доходи спеціального фонду бюджету міської територіальної громади – 31 144 903 гривні, у тому числі бюджету розвитку 13 500 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки бюджету міської територіальної громади у сумі 872 137 600 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету міської територіальної громади – 779 890 778  гривень та видатки спеціального фонду бюджету міської територіальної громади – 92 246 822 гривні згідно з додатком 3 до цього рішення;
профіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 61 101 919  гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 61 101 919 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,013 відсотка видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади, визначених цим пунктом;
резервний фонд бюджету міської територіальної громади у розмірі 500 000 гривень, що становить 0,064 відсотка видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
Надати право фінансовому управлінню міської ради (Леся Поташник) за погодженням з міським головою та відповідно до рішення постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики (Алла Попельницька) у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків бюджету міської територіальної громади за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій з подальшим затвердженням на сесії міської ради.
Уповноважити міського голову Андрія Найду у випадках, передбачених другим абзацом цього пункту, укладати договори про міжбюджетні трансферти з відповідними місцевими радами.
         4. Затвердити на 2022 рік обсяг капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів згідно з додатком 6 до цього рішення.
         5. Затвердити розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у сумі 213 556 878 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді бюджету міської територіальної громади на 2022 рік:
 
1) до доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України.
Установити, що частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань (засновником яких є міська рада), що вилучається до бюджету, зараховується до бюджету міської територіальної громади в розмірі 15 відсотків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2022 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.
 
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені  статтею  72 Бюджетного кодексу України.
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2022 рік:
 1. у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та 71 Бюджетного кодексу України;
 2. у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.
 
8. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету міської територіальної громади згідно з статтею 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідними підпунктами абзацу другого пункту 7 цього рішення, спрямовуються відповідно на:
- витрати бюджету розвитку, визначені частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України (за рахунок джерел, визначених підпунктом 2 пункту 7 цього рішення);
- реалізацію природоохоронних заходів (за рахунок надходжень екологічного податку;
- на утримання бюджетних установ (за рахунок власних надходжень бюджетних установ);
- на витрати визначені положенням про цільовий фонд.
 
9. Визначити на 31 грудня 2022 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 15 814 499 гривень та граничний обсяг гарантованого міською територіальною громадою боргу в сумі 15 814 499 гривень.
10. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету міської територіальної громади є видатки загального фонду на:
– оплату праці працівників бюджетних установ;
– нарахування на заробітну плату;
– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
– забезпечення продуктами харчування;
– оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
– соціальне забезпечення;
– поточні трансфертам місцевим бюджетам;
– обслуговування місцевого боргу;
– оплата послуг з охорони комунальних закладів культури.
 
         11. Відповідно до пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України та статті 65, пункту 2 статті 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» надати фінансовому управлінню Калуської міської ради (Леся Поташник) право в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міської територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця бюджетного періоду.
 
         12. Відповідно до статті 43 та пункту 1 статті 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Калуської міської ради (Леся Поташник) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 
13. Головним розпорядникам коштів бюджету міської територіальної громади на виконання норм Бюджетного кодексу України:
 
1) на виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 р. за №1103/25880 (зі змінами), забезпечити розробку проектів паспортів бюджетних програм і надати їх на затвердження фінансовому управлінню Калуської міської ради протягом 30 днів з дня набрання чинності цим рішенням з метою їх затвердження протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснювати управління бюджетними коштами в межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснити публічне представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;
оприлюднювати паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі;
 
14. Керуючись частинами 7,8 статті 23 Бюджетного кодексу України у процесі виконання бюджету міської територіальної громади:
 
1) у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики (Алла Попельницька);
2) у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління Калуської міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
 
 15. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.
 
16. Додатки 1-3, 5-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
 
17. Організаційному відділу Калуської міської ради (Людмила Мазур) опублікувати дане рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України в газеті визначеній відповідною радою.
 
18. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника та заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків і постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики (Алла Попельницька).
 
 
Міський голова                                                                    Андрій НАЙДА
 
 

ДОДАТКИ

1 Додаток 1 (3).pdf Переглянути
2 Додаток 2 (23.12.21).pdf Переглянути
3 Додаток 3 (23.12.21).pdf Переглянути
4 Додаток 5 (1).pdf Переглянути
5 Додаток 6 (23.12.21).pdf Переглянути
6 Додаток 7 (1).pdf Переглянути