ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXIII

Скликання:

VIII

Статус:

В цілому

Дата прийняття:

23.12.2021

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  30
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  2
 • Відсутні
  7

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 1169

УКРАЇНА
КАЛУСЬКА  МІСЬКА  РАДА
РІШЕННЯ
23.12.2021     №   1169
 Про внесення змін до Програми
охорони навколишнього природного
середовища на 2020-2022 роки 
м.Калуш
        (двадцять третя сесія восьмого   
          демократичного скликання)
   
 
         З метою проведення ефективної, цілеспрямованої діяльності з організації та координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів міста, на виконання статті 47 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист комунального підприємства «Калушавтодор» від 22.12.2021 №209/01-03, беручи до уваги рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики, постійної комісії власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до Програми охорони навколишнього природного середовища на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2019 № 2802, зі змінами від 16.10.2021 № 1102, а саме:
- пункт 4 «Гідродинамічне прочищення зливової каналізації» розділу 7 «Інші напрями природоохоронної діяльності» Переліку заходів, джерел та обсягів фінансування Програми викласти в такій редакції: «Послуги відкачування стічних вод» (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Мирослава Тихого та постійну комісію з питань власності, житлово-комунального господарства та екології.
 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                           Андрій НАЙДА
 
      ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради
23.12.2021     №  1169
 
Секретар міської ради
 
  Віктор ГІЛЬТАЙЧУК
 
 
 
 
 Зміни до Програми
охорони навколишнього природного середовища
на 2020-2022 роки
 
 
 
 
Замовник Програми:
 
Начальник управління
з питань надзвичайних
ситуацій міської ради                               ДЕМБИЧ  І.І.       _____________
 
 
Керівник Програми:
 
 
Перший заступник
міського голови                                        ТИХИЙ  М.В.               ___________
 
  
 
 
Додаток до Програми
 
Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми
 
Назва замовника: управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради
 

п/П
Найменування заходу програми Виконавець Тер
мін вико
нан
ня
Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн. Очікувані результати
роки всього бюджет
міської тер. громади
обласний бюджет Державний бюджет інше фінансу
вання
 
7. Інші напрями природоохоронної діяльності
4 Послуги відкачування стічних вод УЖКГ міської ради, КП "Калуш
автодор"
2020-2022       в т. ч. 2020-2022        в т.ч. 852,844 852,844 - - -  
2020 2020 300,0 300,0        
2021 2021 252,844 252,844        
2022 2022 300,0 300,0        
Всього по розділу 7:       2442,470 2042,470 100,0 0,0 300,0  
Всього по Програмі:       164281,726 21991,600 38124,014 50955,0 53211,112  
 
Замовник Програми:                      ДЕМБИЧ Іван Іванович                                    __________
        
 
Керівник Програми:                        ТИХИЙ Мирослав Васильович                         __________