ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:


Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

12.10.2021

ДРУК

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1812
Про внесення змін до РЕГЛАМЕНТУ Калуської міської ради восьмого демократичного скликання

УКРАЇНА

КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА проект

РІШЕННЯ

10.12.2020 №

Про внесення змін до РЕГЛАМЕНТУ Калуської міської ради восьмого демократичного скликання м.Калуш
(_____ сесія восьмого демократичного скликання)

Відповідно до Конституції України, пункту 8 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи клопотання КП «Державна студія «Калуське міське телебачення» (вих. № 32 від 08.10.2021 року) та беручи до уваги рекомендації постійних комісій, міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до РЕГЛАМЕНТУ Калуської міської ради восьмого демократичного скликання, затвердженого рішенням міської ради від 10.12.2020 року № 21(зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 28.01.2021 № 190), доповнивши статтю 40 пунктом 8 наступного змісту:

«8. Калуська міська рада має право приймати рішення щодо заснування аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації, а саме теле- та/або радіоорганізації та інші».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань гуманітарної роботи, законності та антикорупційної політики (Леся Кирилович).

Міський голова Андрій Найда

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА

до проекту рішення міської ради «Про внесення змін до

РЕГЛАМЕНТУ Калуської міської ради восьмого демократичного скликання»

Комунальним підприємством «Державна студія «Калуське міське телебачення» 27 вересня 2021 року надіслало на адресу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення пакет документів і заяву для отримання ліцензії на багатоканальне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу у стандарті DVB-Т2 (місцеве мовлення). 04 жовтня 2021 року Національна рада надіслала листа про недоліки у надісланому пакетів документів, які слід усунути в найкоротші терміни.

Одним з недоліків відповідно до листа Нацради є відсутність в установчих документах (Статуті територіальної громади, Регламенті) засновника КП «ДС «Калуське міське телебачення», тобто Калуської міської ради, положення « про право органу місцевого самоврядування створювати телерадіоорганізації». Нацрада мотивує такий недолік посиланням на пункт 2 статті 12 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», в якому вказано наступне:

«В Україні забороняється засновувати та брати участь в телерадіоорганізаціях або провайдерах програмної послуги:

органам державної влади та органам місцевого самоврядування, юридичним особам, які вони заснували, на усіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги, якщо рішення про їх створення або положення про них не передбачає повноважень засновувати телерадіоорганізації або провайдерів програмної послуги;…».

Аналізуючи Статут Калуської міської територіальної громади, затверджений рішенням міської ради від 28.04.2021 № 409 "Про нову редакцію Статуту Калуської міської територіальної громади", виявлено, що положень, які б будь-яким чином регламентували питання створення комунальних підприємств, утсанов та організацій у ньому не міститься, оскільки вони б дублювали положення Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Внести ж зміни у РЕГЛАМЕНТ Калуської міської ради восьмого демократичного скликання вбачається можливим, оскільки стаття 40 його містить положення, які регламентують порядок прийняття рішень міською радою, набуття ними чинності, порядку оскраження, тощо.

Що стосується пункту 8 статті 26 цього закону, то у ньому вказано про виключні повноваження міських, сільських (селищних) рад «заснування аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників».