Скинути завантажувач

УКРАЇНА
КАЛУСЬКА  МІСЬКА  РАДА
РІШЕННЯ
від  25.07.2019      2443
                                                                                                                     

 

Про  внесення змін в Програму

реконструкції та будівництва міських мереж водопостачання в

м. Калуші на 2019 рік

 

м.Калуш
(п’ятдесят  восьма сесія сьомого демократичного скликання)
 

 

 

 

 
            Керуючисьст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання начальника управління будівництва та розвитку інфраструктури міської ради Богдана Грущака від 09.07.2019р. №01-10/213,  міська рада

ВИРІШИЛА:
 

               1. Внести зміни в Програму реконструкції та будівництва міських мереж водопостачання в м. Калуші на 2019 рік, затверджену рішенням міської ради  від 20.12.2018р. № 2002 «Про  Програму реконструкції та будівництва міських мереж водопостачання в м. Калуші на 2019 рік» із внесеними змінами від 31.01.2019 р.  № 2097, від 23.04.2019р. № 2274, а саме:

               1.1. Паспорт Програми реконструкції та будівництва міських мереж водопостачання в м. Калуші на 2019 рік викласти в новій редакції (додається).

               1.2. Розділ Програми «Обсяги та джерела фінансування Програми» викласти в новій редакції (додається).

               1.3. Додаток до Програми «Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми реконструкції  та будівництва  міських мереж водопостачання в м.Калуші на 2019 рік» викласти в новій редакції (додається).

               2.Фінансовому управлінню міської ради (Леся Поташник) передбачити кошти для фінансування даної Програми.

               3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, та на заступника міського голови Руслану Вайду.
 
 
Міський голова                                                                 Ігор Матвійчук

                                                

                                                                       Затверджено

                                                                       рішенням міської ради

                                                                       від 25.07.2019   № 2443

                                                                        Секретар міської ради

                                                                               Роман Боднарчук

Зміни до Програми
реконструкції та будівництва міських мереж
водопостачання в м. Калуші на 2019 рік

Замовник Програми:

Начальник управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради                                                                              Грущак Б.Є.
 

 
 
 
 
 
 
_____________
(підпис)

 
Керівник Програми:

 
Заступник міського голови 
   Вайда Р.Б.

 
 
 
_____________
(підпис)
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАСПОРТ                                                                                                         
Програми реконструкції та будівництва міських 
мереж водопостачання в м. Калуші на 2019 рік
 
1. Ініціатор розроблення програми (замовник): Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради.
2. Розробник програми:Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради.   
3. Співрозробник програми:Комунальне підприємство «Водотеплосервіс».
4. Відповідальний виконавець програми: Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради.
5. Учасники програми: Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради.
6. Терміни реалізації програми: 2019 р.
6.1.Етапи фінансування програми (для довгострокових програм):-
7. Обсяги  фінансування програми: 7697,600тис. гривень
 

Роки

Обсяги фінансування тис. грн.

 
Всього

в т.ч. за джерелами фінансування

Державний бюджет

Міський бюджет

Обласний бюджет

Інше фінансування

2019р.

7697,600

-

7697,600

-

-

 
8.Очікувані результати виконання програми: підвищення якості питної води,   поліпшення санітарної, епідеміологічної та екологічної ситуації в місті.
 
9.Термін проведення звітності: щоквартально.
 

Замовник Програм:

Начальник  управління будівництва та розвитку інфраструктури
Калуської міської ради                             Грущак Б. Є.           
                                                          
 

 
 
 
_____________
(підпис)
 
 

 
Керівник Програми:

 
Заступник міського голови 
                                  Вайда Р.Б.

 
_____________
(підпис)
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обсяги та джерела фінансування Програми
 
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок:
             - коштів Державного бюджету України;
             - коштів місцевих  бюджетів, у тому числі спрямованих на фінансування заходів інших державних, регіональних та галузевих програм і проектів;
             - коштів підприємств питного водопостачання та водовідведення відповідно до програм їх розвитку, затверджених в установленому порядку;
             - зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків.
   Обсяги фінансування Програми уточнюються під час підготовки проектів Державного та місцевих  бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.     Кошти Державного бюджету на виконання заходів Програми спрямовуються згідно з порядками їх використання на відповідний рік.
   Управління будівництва та розвитку інфраструктури міської ради подає щороку під час підготовки проекту місцевого бюджету на відповідний рік обґрунтування обсягів робіт та їх фінансування з місцевого бюджету з урахуванням пропозицій міськвиконкому.    Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить   7697,600 тис. гривень з місцевого бюджету. Перелік заходів, обсягів та джерел фінансування           Програми наведена у додатку до Програми.
 

 

Додаток до програми 
Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування
Програми реконструкції  та будівництва  міських
 мереж водопостачання в м.Калуші на 2019 рік


 
Назва замовника: Управління будівництва  та розвитку інфраструктури Калуської міської ради
№ п/п Найменування заходу Виконавець Термін виконання Орієнтовані обсяги фінансування, тис.грн. Очікувані результати
роки всього в т.ч. за джерелами фінансування
міський бюджет обласний бюдж державний бюджет інше фінансування
Проведення робіт з будівництва та реконструкції водопроводів в м. Калуші  2019 2019 7697,600 7697,600
2019р. 2019 2019 7697,600 7697,600
1 Реконструкція водопроводу по вул. Симеренка в м. Калуші Івано-Франківської області Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради 69,000 69,000 Покращення  якості водопостачання споживачів
2 Нове будівництво  водопроводу по вул. Верховинській в м. Калуші Івано-Франківської області Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради 1270,000 1270,000 Покращення  якості водопостачання споживачів
3 Нове будівництво  водопроводу по вул. Галечко в м. Калуші Івано-Франківської області Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради 548,000 548,000 Покращення  якості водопостачання споживачів
4 Реконструкція аварійної ділянки водопроводу по вул. Відоняка в м. Калуші Івано-Франківської області Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради 586,600 586,600 Покращення  якості водопостачання споживачів
5 Реконструкція водопроводу по вул. Колеси в м. Калуші Івано-Франківської області Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради       230,000   230,000 Покращення  якості водопостачання споживачів
6 Реконструкція аварійної ділянки водопроводу від ВНС II підйому до камери переключення на вул. Ринковій   в м. Калуші Івано-Франківської області                                                                                                        Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради    4 964,000   4964,000 Покращення  якості водопостачання споживачів
в тому числі:                                            Реконструкція аварійної ділянки водопроводу від ВНС II підйому до камери переключення на вул. Ринковій   в м. Калуші Івано-Франківської області               - І черга                                                        4 646,608   4646,608
7 Реконструкція аварійного водопроводу по вул. Шота Руставелі в м.Калуш Івано-Франківської області Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради         30,000   30,000 Покращення  якості водопостачання споживачів
                     Замовник  Програми                                                
Начальник управління                                                                     Грущак Б. Є.                          ________________
                       Керівник Програми                                                                          
Заступник міського голови                                                                 Вайда Р. Б.                            _______________